Здобувачі вищої освіти мають право на вибір навчальних дисциплін, що передбачено пунктом 15 частини першої статті 62 Закону України «Про вищу освіту», а саме: «…вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу» та відповідно до Положення про забезпечення права здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв на вибір навчальних дисциплін, затвердженого рішенням Вченої ради від 23.02.2021 р. протокол №7 (зі змінами за внесеними рішенням вченої ради Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв від 30 серпня 2022 року, протокол №1) та введеного в дію наказом в.о. ректора Академії від 30 серпня 2022 року, № 83-о.

Положення про забезпечення права здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін

Перелік дисциплін вільного вибору

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

ІІ курс ІІІ семестр
Акторська майстерність видовищ та масових свят
Ансамбль
Діловий протокол та етикет
Документна лінгвістика та редагування документів
Електронні бібліотеки і архіви
Євроінтеграційні процеси в галузі дозвілля
Загальне фортепіано
Інтелектуальна свобода та доступ до інформації
Креативні техніки звукозапису
Культурна антропологія
Культурний простір України
Музичне виробництво із використанням Avid Pro Tools
Народне мистецтво України
Основи композиції та проєктної графіки
Основи топографія, картографії та ГІС
Робота вокаліста в студії звукозапису
Робота в матеріалі
Соціокультурне картування як засіб візуалізації конфліктів
Теорія драми
Шрифти і типографіка


ІІ курс IV семестр
Альтернативні стилі сучасного танцю
Ансамбль малих форм
Декоративне рослинництво

Зарубіжне музичне мистецтво
Історія зарубіжного театру
Кадрове діловодство
Комунікативна культура
Країнознавство
Креативні техніки мікшування
Майстерність  народно-сценічного танцю
Макетування та моделювання
Масові ігри і свята
Медіаосвіта і медіаграмотність
Музичне виробництво із використанням Steinberg Cubase
Музично – інформаційні технології
Основи дендрології
Основи композиції
Основи саунд-дизайну
Охорона культурної спадщини
Охорона та гігієна голосу
Психологія масових комунікацій
Режисура театралізованих видовищ
Риторика
Робота в пластичному матеріалі
Сфрагістика
Спортивний танець
Теорія та історія музики 
Тренаж
Фітодизайн
Художній розпис тканин у декоративному мистецтві України ХІХ – початок ХХ ст.

ІІІ курс V семестр
Віртуозні рухи в класичній хореографії
Віртуозні рухи в хореографії
Вокальний тренінг
Глобалізаційні процеси в культурі
Дизайн рекламно-поліграфічної продукції
Документна лінгвістика та редагування документів
Драматургія малих форм естрадного мистецтва
Експертиза предметів і атрибутів фалеристики
Ергономіка у дизайні середовища
Зарубіжне музичне мистецтво
Звукове вирішення фільму
Історія костюму Образотворче мистецтво декоративне мистецтво реставрація 
Історія українського театру
Електронна та комп’ютерна музика
Історія костюму «Класична хореографія»
Інформаційне обслуговування користувачів бібліотек, архівів та інформаційних установ
Композиція та комп’ютерне аранжування
Корпоративна культура
Латиноамериканський бальний танець
Майстерність класичного танцю
Масова музична культура
Масові ігри і свята
Мистецтво ведучого театралізованих заходів
Міжнародні культурні проєкти
Модерн-джаз танець
Музика в кіно
Музика у виставі та театралізованих видовищах
Музичний фольклор
Мультимедійні технології
Озеленення інтер’єрів
Основи декоративно-прикладного мистецтва
Основи землеустрою та кадастру
Основи студійного запису вокалу
Основи формування і оптимізації середовища
Проєктна діяльність бібліотек, архівів та інформаційних установ
Проєктування зимових садів
Проєктування інтер’єрів житлових і громадських споруд
Професійна етика
Психологія творчої особистості
Спортивно-бальний танець
Основи декоративно-прикладного мистецтва
Стилі у графічному дизайні ХІХ-ХХ ст.
Сучасний танець
Танець
Управління комунікаціями в масових заходах
Філософія культури
Хореографічний ансамбль

ІІІ курс VI семестр
Академічний (характерний ) танець
Акторська майстерність видовищ та масових свят
Аранжування вокальних творів
Біоніка у дизайні середовища
Ведучий обрядових свят
Візуальні комунікації
Вокальна імпровізація
Вступ до Аксіософії
Дизайн інтер’єру, меблів та обладнання
Дійовий аналіз ролі
Драматургія малих форм естрадного мистецтва

Етнодизайн
Звукорежисура ансамблевого та хорового співу
Звукорежисура ансамблевого та хорового мистецтва
Історія та теорія вокального мистецтва
Контемпорарі
Концертна і театральна звукорежисура
Корпоративна етика
Культурні практики з арт-терапії
Матеріальна культурна спадщина
Методика виконання українського народно-сценічного танцю
Мистецтво ведучого театралізованих заходів
Мистецтво ведучого театралізованих заходів під відкритим небом
Мистецтво плаката
Музично-звукове оформлення театрально-видовищних дійств
Мультимедіа та інформаційне забезпечення різноманітних сфер діяльності
Основи паркознавства
Основи формоутворення в інтер’єрі
Охорона та гігієна голосу
Основи риторики
Палеографія
Режисура світового та українського кіно
Робота вокаліста на концерті
Соціологія книги і читання
Спортивний танець
Сталий розвиток суспільства
Стилі у графічному дизайні ХХ-ХХІ ст.
Сучасний український народно-сценічний танець
Сценографія
Теорія і практика культурного бренду
Теорія та історія становлення дизайну середовища
Техніка і технологія сцени
Українська символіка та орнаментика
Управління змінами в організації

IV курс VII семестр
Акторські техніки у кіно на телебаченні
Арт-журналістика
Архівна україніка
Біобібліографічні ресурси України
Гендер і культура
Гончарне мистецтво
Дизайн архітектурного середовища
Дизайн книги
Дизайн поліграфічних видань
Дизан реклами
Діловий етикет
Експертиза предметів і атрибутів нумізматика боністика
Звукорежисура літературно-драматичних творів
Звукорежисура мультимедійних програм
Зразки світової класичної спадщини
Зразки хореографії
Інженерне обладнання споруд
Історія відео-арту
Історія і теорія ландшафтної архітектури
Креативні техніки в акторській майстерності
Культура постмодерну
Майстерність актора
Методика проведення івент-заходів
Музейна справа
Музична композиція
Музична педагогіка
Мистецтво шрифту
Музичне редагування
Музично-звукове оформлення шоу-програм
Наукові студії
Новітні течії у сучасному мистецтві
Обладнання систем міського середовища
Обладнання  об’єктів  і систем міського середовища
Основи земельного законодавства та інвестиційного аналізу
Охорона культурної спадщини
Правові основи дизайнерської діяльності
Програми багатоканального звукозапису
Прикладна культурологія
Програми багатоканального звукозапису
Проектування в соціокультурній сфері
Режисура кіно, телебачення і радіо

Робота вокаліста на концерті
Робота режисера з композитором, музика у виставі
Робота  режисера з художником
Розмовні жанри в сценічному мистецтві
Семіотика культури
Синтезовані форми сучасного танцю
Соціокультурне картування
Спортивно-бальний танець
Слуховий аналіз звукової композиції
Студійний запис вокалу
Студійний запис інструментального ансамблю
Сценічна мова
Сценічний імідж
Танцювальна культура регіонів України
Техніка та віртуозні рухи класичного танцю
Творча майстерня
Творча майстерня вокаліста
Творча майстерня звукорежисера
Теорія і практика культурного бренду
Теорія та історія графічного дизайну
Теорія та історія дизайну середовища ХХ-ХХІ сторіччя
Типологія та методологія проєктування об’єктів дизайну архітектурного середовища
Управління документацією

Фахова адвокація та PR

IV курс VIII семестр
Аранжування вокальних творів
Альтернативні стилі сучасного танцю
Вокал
Грим та пастижерна майстерність
Державна культурна політика
Дизайн виставкового середовища
Дизайн зовнішньої реклами
Звукорежисура кіно-телепрограм
Іміджологія
Історія відео-арту
Історія вокального мистецтва
Імпровізація
Інформаційний менеджмент
Кіно, телебачення і радіо в сценічному мистецтві
Культурна функція держави
Кураторство в мистецтві
Масова та елітарна культура
Мистецтво Західної Європи та Північної Америки ХХ – ХХІ ст.
Мистецтво фотографії
Мистецькі технології в соціокультурній діяльності
Міжнародні культурно-мистецькі проекти
Музично-звукове оформлення театрально-видовищних дійств
Музичне редагування
Музична фольклористика
Наукові студії
Основи дизайну міського середовища
Основи містобудування
Підтримка в дуетному танці
Пластичне виховання, сценічний бій
Прикладні дослідження у дизайні
Режисура масово-розважальних програм і свят
Стилізація українського танцю
Студійний запис інструментального ансамблю
Сучасні теорії лідерства
Сучасні тенденції естрадної драматургії
Сучасні напрямки розвитку дизайну інтер’єру
Танцювальна аеробіка
Творча майстерня вокаліста
Управлінське документознавство
Фестивальна діяльність
Філософія мистецтва

Фірмовий стиль
Цифровий звукозапис

Закрити


Другий (магістерський) рівень вищої освіти


Другий (магістерський) рівень вищої освіти


І курс ІІ семестр
Contemporary art
Англійська мова за фаховим спрямуванням
Концертно-музична діяльність
Аналіз аудіовізуальних творів
Аукціонна діяльність
Звукотехнічні процеси в музичній звукорежисурі
Творчо-технологічний аналіз аудіовізуальних творів
Акторська майстерність вокаліста
Актуальні проблеми звукорежисури
Аналіз та інтерпретація вокальних творів
Антропологія кіно
Видовищні хореографічні форми
Візуальна комунікація
Візуальне проєктування
Галерейна справа
Дизайн виставкового середовища
Звукорежисура ансамблевого та хорового співу
Іноземна мова фахового спрямування
Інтелектуальна власність у сфері культури
Інфографіка
Історія сценічного костюма
Історія та теорія музичних стилів
Італійська мова за професійним спрямуванням
Камерний спів
Колекціонування
Конфліктологія в культурологічному просторі
Культурна дипломатія
Методика викладання звукорежисури
Методика організації та режисури хореографічних заходів
Методика проведення видовищ та масових свят
Методика проведення спортивно-видовищних заходів
Методика роботи з вокальним ансамблем
Менеджмент об’єктів історико-культурної спадщини
Мистецькі та організаційні засади створення вокальних колективів
Мистецтво фотовідеодизайну
Міжкультурні комунікації в соціокультурному просторі
Основи продюсерської діяльності в хореографічному мистецтві
Психологія музичної діяльності
Політичний екстремізм
Робота режисера з артистом  естради
Соціологія культури
Специфіка роботи у професійному хореографічному колективі
Стилі в дизайні
Сучасні тенденції музичної драматургії
Сучасне музичне мистецтво
Сучасні напрямки розвитку дизайну
Сценічна постановка вокального номера
Сценічний імідж естрадного співака
Сценічний рух та пластика
Театральні системи та творчі методи режисерського мистецтва ХХ ст.
Театрально-декоративне оформлення вистав та видовищ
Теорія безпеки соціокультурних систем
Теорія і практика сценічного мовлення
Теорія та методологія дизайну
Традиції та новаторство в хореографічному мистецтві
Традиційні українські жіночі прикраси Питання атрибуції
Універсальний дизайн
Формування виконавських навичок балетмейстера-постановника

ІІ курс ІІІ семетр
Актуальні проблеми вокального виконавства
Актуальні проблеми звукорежисури
Актуальні проблеми музичної педагогіки
Декоративно-художнє оформлення видовищ
Звукорежисура ансамблевого та хорового співу
Культурна антропологія
Методика проведення весільних свят
Музична психологія
Музично-хореографічні форми мистецтва хореографії
Народне малярство від сакральності до фольклорності
Наукові дослідження в дизайні
Основи продюсерської діяльності в хореографічному мистецтві
Психологія музичної діяльності
Синтез мистецтв у дизайні
Сучасні напрямки розвитку дизайну
Сучасна теорія і практика діяльності актора
Сучасне музичне мистецтво
Сучасні тенденції хореографічного мистецтва
Українські народні традиції, свята й обряди
Фотографія як джерело наукових досліджень

Закрити


Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти


Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

 

ІІ курс IІІ семестр

Актуальні проблеми динаміки культурних форм
Венеційське бієнале у мистецькому просторі світу
Глобалізаційні процеси в сучасному світі
Державна політика України у сфері культури та охорони культурної спадщини
Інтелектуальна свобода та доступ до інформації
Інформаційна культура та медіа аналітика
Культурологічна інтерпретація сучасних культурних явищ
Лексикон української орнаментики
Методологія та методи досліджень з історії культури
Музична культурологія
Музична медієвістика
Мистецькі форми сучасної видовищної культури
Педагогіка вищої школи
Педагогіка вищої школи Історія та археологія
Українське мистецтво у сучасному арт-просторі

ІІ курс IV семестр

Автентичне виконавство: теорія і практика
Атрибуція друкованої рекламної продукції
Джерелознавство історії української культури
Історичні етапи формування та соціокультурне життя української діаспори
Інтелектуальна власність
Коди культури в музичному мистецтві
Міжнародні інформаційно-бібліотечні програми та проєкти
Музична критика
Національна культура та етноконфесійне життя народів України
Музична інтерпретація
Особистість у просторі культури
Теорія безпеки соціокультурних систем
Український народний костюм як джерело дослідження етнічної культури України
Філософія творчості

Закрити

 Для вибору навчальних дисциплін перейдіть за посиланням Google Форми
Вибіркові дисципліни першого (бакалаврського) рівня освіти
Вибіркові дисципліни другого (магістерського) рівня освіти
Вибіркові дисципліни третього (освітньо-наукового) рівня освіти

Результати обрання дисциплін вільного вибору здобувачів
Закрити