ШВИДКИЙ ПЕРЕХІД

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАДИ РЕКТОРА

Витяг з протоколу № 1 засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора від 02.12.2016 року
Витяг з протоколу № 1 засідання виборчої комісії з виборів ректора від 02.12.2016 року
Лист Міністерства культури України з затвердженим переліком претендентів на посаду ректора НАКККіМ
Наказ Міністерства культури України "Про оголошення конкурсу на заміщення посади ректора НАКККіМ"
Наказ "Про організацію виборів ректора НАКККіМ"
Наказ про організацію та проведення виборів ректора
Оголошення про конкурс
Оголошення в пресі
Оголошення про зустріч з кандидатом на посаду ректора Академії

Положення про виборчу систему та порядок проведення виборів ректора НАКККіМ
Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора
Положення про головну виборчу комісію з проведення виборів ректора
Положення про дільничну виборчу комісію з проведення виборів ректора
Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора
Положення про порядок обрання представників з числа студентів для участі у виборах ректора НАКККіМ
Положення про порядок акредитації та роботи спостерігачів на виборах ректора
Протокол виборчої комісії з виборів ректора Академії від 21.02.2017 року

Виховна робота

Кодекс поведінки здобувачів вищої освіти НАКККіМ
План профорієнтаційної роботи НАКККіМ на 2022-2023 н.р.
Положення про Центр виховної та культурно-дозвіллєвої роботи
Положення про Відділ забезпечення інформаційної діяльності (Мас-медіа центр)
Положення про вибори голови студентської ради
Положення про конкурс "Краща академічна група НАКККіМ"
Положення про конкурс "Кращий студент року НАКККіМ"
Положення про соціологічні дослідження в НАКККіМ
Положення про психологічну службу в НАКККіМ
Положення про стипендіальні комісії НАКККіМ
Положення про конкурс "Краща кімната гуртожитку НАКККіМ"
Положення про порядок поселення та проживання у гуртожитках НАКККіМ
Положення про комісію з поселення до гуртожитку НАКККіМ
Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у НАКККіМ
Процедура врегулювання конфліктних ситуацій в НАКККіМ
Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення у НАКККіМ
Правила визначення і виплати стипендій здобувачам вищої освіти у НАКККіМ
Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам, докторантам та аспірантам НАКККіМ
Положення про конкурс на створення відеоролику-презентації спеціальності "Мій вибір-успіх"
План виховноъ роботи НАКККіМ на 2022-2023 н.р.
Положення про конкурс "Кращий науковець року" НАКККіМ
Положення про куратора курсу в НАКККіМ
Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Презентація дотримання Кодексу академічної доброчесності в НАКККіМ
Положення про конкурс "Кращий куратор НАКККіМ"

 

Конкурсний відбір

Положення про порядок проведення конкурсу НАКККіМ
Положення про конкурсну комісію НАКККіМ по відбору кандидатів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ № 186-о від 30.10.2015 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад проректорів та керівників структурних підрозділів НАКККіМ № 189-O від 30 жовтня 2015 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ № 191-о від 30.10.2015 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ № 120-о від 28.09.2016 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ № 129-о від 07.10.2016 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ № 31-о від 17.03.2017 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ № 38-о від 24.03.2017 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ № 140-о від 25.10.2017 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ № 141-о від 25.10.2017 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ № 38-о від 19.03.2019 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ № 169-о від 10.10.2018 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ №137-овід 29.10.2019 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ №138-oвід 29.10.2019 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ №139-овід 29.10.2019 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ № 77-о від 06.10.2020 року
Оголошення про конкурсний відбір в газеті "Культура і життя"
Оголошення про конкурсний відбір в газеті "Культура і життя"
Оголошення про конкурсний відбір в газеті "Культура і життя" від 20.04.2018 р.
Оголошення про конкурсний відбір в газеті "Культура і життя" від 19.10.2018 р.
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад ученого секретаря та завідувача відділом аспірантури-докторантури № 139-о від 25.10.2017 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посади директора Рівненського центру підвищення кваліфікації працівників культури № 55-о від 17.04.2019 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад проректорів НАКККіМ № 76-о від 06.10.2020 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посади директора Чернігівської філії НАКККіМ № 94-о від 29.10.2020 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників №94-овід 29.10.2020 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ № 98-о від 16.11.2020 року
Оголошення в газеті "Урядовий кур'єр" від 13 жовтня 2020 №199
Оголошення в газеті "Урядовий кур'єр" від 04 листопада 2020 №214
Оголошення в газеті "Урядовий кур'єр" від 24 березня 2021 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ №98-о від 16.11.2020 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників №12-о від 16.03.2021 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників №13-о від 16.03.2021 року
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ від 02 листопада 2021 р. № 115-о
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ від 02 листопада 2021 р. № 116-о
Про оголошення конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників НАКККіМ від 21 грудня 2021 р. № 140-о
Про деякі питання терміну дії контрактів, укладених з науково-педагогічними працівниками від 30.11.2022 року № 342-к
Про деякі питання терміну дії контрактів, укладених з науково-педагогічними працівниками від 30.08.2022 року № 224-к
Про деякі питання терміну дії контрактів, укладених з науково-педагогічними працівниками від 16.05.2023 року № 166-к

 

Річні звіти про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу Національного ВНЗ

Організаційна діяльність

Статут НАКККіМ
Указ Президента України "Про надання Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв статусу національної"
План наукової, науково-технічної та інноваційної роботи НАКККіМ на 2022-2023 н.р.
Про затвердження складу Наглядової ради НАКККіМ
Положення про вчену раду НАКККіМ
Положення про інститут НАКККіМ
Положення про кафедру НАКККіМ
Положення про загальні збори трудового колективу НАКККіМ
Положення про відділ аспірантури та докторантури
Положення про наукову бібліотеку
Положення про атестацію педагогічних працівників
Положення про наукові школи НАКККіМ
Положення про Наглядову раду НАКККіМ
Положення про Інститут дизайну та реклами НАКККіМ (наказ № 60-о від 28 березня 2018 року)
Положення про Інститут практичної культурології та арт-менеджменту НАКККіМ (наказ № 78-о від 27 серпня 2021 року).
Положення про Інститут сучасного мистецтва НАКККіМ (наказ № 60-о від 28 березня 2018 року)
Положення про кафедру арт-менеджменту та івент-технологій НАКККіМ (наказ № 114-2-о від 25 жовтня 2022 року)
Положення про кафедру рисунку, живопису та скульптури НАКККіМ (наказ № 58-о від 27 березня 2018 року)
Положення про кафедру режисури та акторської майстерності імені народної артистки України Лариси Хоролець (наказ від 23 березня 2023, № 35-о)
Положення про кафедру графічного дизайну НАКККіМ (наказ № 58-о від 27 березня 2018 року)
Положення про кафедру академічного і естрадного вокалу та звукорежисури (наказ № 117-о від 25 вересня 2019 року)
Положення про кафедру хореографії  НАКККіМ (наказ №35-о від 28. березня 2023 року)
Положення про кафедру культурології та міжкультурних комунікацій (наказ 114-1-о від 25 жовтня 2022 року)
Положення про кафедру дизайну середовища НАКККіМ (наказ № 58-о від 27 березня 2018 року)
Положення про кафедру мистецтвознавчої експертизи НАКККіМ (наказ № 58-о від 27 березня 2018 року)
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у НАКККіМ
Положення про студентський гуртожиток
Положення про заохочувальні відзнаки
Положення про організацію та порядок проходження індивідуального стажування
Положення про оцінювання набутих компетентностей здобувачами вищої освіти у формі комплексних котрольних робіт (тестів) та комплексних контрольних завдань з навчальних дисциплін
Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників НАКККіМ
Положення про тимчасову комісію вченої ради з перевірки структурних підрозділів
Положення про Центр ліцензування, академічної доброчесності та моніторингу якості освіти НАКККіМ
Положення про організаційний комітет з проведення виборів членів вищого колегіального органу громадського самоврядування (конференції трудового колективу) НАКККіМ
Положення про порядок реалізації освітнього процесу Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв права на академічну мобільність
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Правила військового обліку призовників і військовозобов'язаних
Стратегія інтернаціоналізації Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Стратегія та перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності НАКККіМ на 2018-2025 р.р.
Стратегія профорієнтаційної діяльності НАКККіМ на 2022–2025 роки
Тематичний план випуску навчально-методичної літератури НАКККІМ на 2022-2023 н.р.
Звіт ректора НАКККіМ професора В.Г. Чернеця про роботу у 2014 році
Звіт ректора НАКККіМ професора В.Г. Чернеця про роботу у 2015 році
Звіт ректора НАКККіМ професора В.Г. Чернеця про роботу у 2016 році
Звіт ректора НАКККіМ професора В.Г. Чернеця про роботу у 2017 році
Звіт ректора НАКККіМ професора В.Г. Чернеця про роботу у 2018 році
Звіт ректора НАКККіМ професора В.Г. Чернеця про роботу у 2019 році
Звіт ректора НАКККіМ професора В.Г. Чернеця про роботу у 2020 році
Звіт ректора НАКККіМ професора В.Г. Чернеця про роботу у 2021 році
Звіт виконуючого обов’язки ректора Копієвської О.Р. за 2022р.
Положення про репозитарій (е-архів) НАКККіМ
Тимчасове положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в НАКККіМ
Наказ про недопущення куріння на території академії
Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом НАКККіМ
Положення про відділ наукової та редакційно-видавничої діяльності
Положення про порядок визнання в НАКККіМ результатів підвищення
кваліфікації (професіонального розвитку) науково-педагогічними (педагогічними) працівниками, отриманих у неформальній та інформальній освіті
Наказ про забезпечення функціонування української мови як державної 
Положення про мистецькі школи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Положення про відділ комп'ютерного сервісу і технічних засобів навчання НАКККіМ
Положення про експлуатаційно-технічний відділ НАКККІМ
Положення про науково-експертну раду НАКККіМ

 

Освітня діяльність

Положення про організацію професійної орієнтації в НАКККіМ
Положення про атестацію випускників НАКККіМ
Положення про диплом з відзнакою НАКККіМ
Положення про науково-методичну раду Академії
Склад науково методичної ради Академії
Положення про організацію освітнього процесу НАКККіМ
Положення про порядок відрахування, переведення, поновлення, надання академічної відпустки та права на повторне навчання здобувачів вищої освіти у НАКККіМ
Положення про порядок визнання в НАКККіМ результатів навчання, отриманих у неформальній і інформальній освіті
Положення про забезпечення права здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін
Положення про організацію самостійної роботи студентів
Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти НАКККіМ
Положення про кваліфікаційні роботи бакалаврського та магістерського освітніх рівнів
Положення про творчий проєкт
Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань студентів
Положення про організацію виконання та захисту курсових робіт (проектів)
Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення у НАКККіМ
Положення про порядок підготовки наказів в НАКККіМ
Положення про освітні програми НАКККіМ
Положення про проміжну та підсумкову атестацію докторів філософії
Порядок запроводження спеціалізацій в НАКККіМ
Положення про робочу програму навчальної дисципліни у НАКККіМ
Про затвердження зразків та опису дипломів бакалавра, бакалавра з відзнакою, спеціаліста, спеціаліста з відзнакою, магістра, магістра з відзнакою НАКККіМ
Положення про підготовку, організацію та проведення сертифікатних програм навчання
Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників
Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
Положення про запобігання та виялення академічного плагіату
Положення про організацію індивідуального навчання студентів Академії
Положення про проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року
Порядок призначення наукових керівників аспірантів та осіб, які прикріплені для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії, наукових консультантів докторантів у НАКККіМ
Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в НАКККіМ

Угода про співпрацю у освітньо-науковій сфері між НАКККІМ та Національною бібліотекою України ім. В.І.Вернадського
Угода про співпрацю у освітньо-науковій сфері між НАКККІМ та Одеською національною академією ім. А.В.Нежданової
Угода про співпрацю у освітньо-науковій сфері між НАКККІМ та Київським університетом ім. Бориса Грінченка
Угода про співпрацю у освітньо-науковій сфері між НАКККІМ та Інститутом проблем сучасного мистецтва НМА України
Угода про співпрацю та взаємодію між ПЗВО "Київський міжнародний університет" та Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв
Кодекс етики викладачів і студентів
Кодекс академічної доброчесності
Положення про силабус навчальної дисципліни
Положення про гаранта освітньої програми НАКККіМ
Відомості про освітні програми НАКККіМ
Щорічне оцінювання здобувачів НАКККіМ:
Рейтинг оцінки досягнень здобувачів вищої освіти (Освітньо-наукового рівня ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ)
Рейтинг оцінки досягнень здобувачів вищої освіти (Освітнього рівняі БАКАЛАВР)
Рейтинг оцінки досягнень здобувачів вищої освіти (Освітнього рівня МАГІСТР)
Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників Академії
Про організацію, проведення та підсумлк рейтингу оцінки досягнень здобувачів вищої освіти НАКККіМ у 2020-2021 н.р.
ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв на період запровадження карантину на території України
ПОЛОЖЕННЯ про організацію поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання у Національній академії керівних кадрів культури і мистецт
Положення про педагогічну практику (асистентську) здобувачів вищої освіти доктора філософії НАКККіМ.
Положення про порядок формування індивідуального плану наукової роботи аспіранта в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв
Положення про демонстрацію творчого проєкту здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОПП "Акторська майстерність" НАКККіМ
ПОЛОЖЕННЯ про демонстрацію творчого проєкту здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Режисура» НАКККІМ
Положення про індивідуальний навчальний план здобувача НАКККіМ
Наказ №130-1-с від 15 серпня 2022 року “Про формат освітнього процесу в Академії у 2022-2023 н.р.”
Положення про планування та облік  роботи науково-педагогічних працівників НАКККіМ
Меморандум

Результати моніторингу якості освіти

 

Антикорупційна діяльність

Антикорупційна програма
Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків
Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв за 2021 рік
Комісія з оцінки корупційних ризиків
Робочий план оцінки корупційних ризиків
Наказ № 51-о від 15.06.2022р. Про призначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв
Нормативні документи
Методичні рекомендації
Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у НАКККіМ
Положення про робочу групу з оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв за 2022 рік 
План НАКККіМ на 2023 рік з виконання заходів щодо запобігання та протидії корупції

Фінансова діяльність

Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які надаються НАКККіМ
Про встановлення розміру плати за проживання в студентських гуртожитках НАКККіМ

Фінансова звітність
Фінансова звітність
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І квартал 2019 року (1801060)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІ квартал 2019 року (1801060)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІІ квартал 2019 року (1801060)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2019 рік (1801060)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І квартал 2019 року (1801070)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІ квартал 2019 року (1801070)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІІ квартал 2019 року (1801070)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2019 рік (1801070)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 1 півріччя 2020 року (3801070)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за I квартал 2020 року (3801070)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за I квартал 2020 року (3801160)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 1 півріччя 2020 року (3801160)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІІ квартал 2020 року (3801070)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІІ квартал 2020 року (3801160)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІІ квартал 2020 року (3801320)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік (3801070)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік (3801160)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік (3801320)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за І квартал 2019 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІI квартал 2019 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІII квартал 2019 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги 4-1 2019 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги 4-1 за I квартал 2020 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги 4-1 за 1 півріччя 2020 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІІ квартал 2020р. (3801070)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2020 рік (3801070)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень 4-2 2019 рік
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за І квартал 2019 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІI квартал 2019 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІII квартал 2019 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень 4-2 за 1 півріччя 2020 року
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за ішншими джерелами власних надходжень 4-2 за І квартал 2020 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІІІ квартал 2020 р. (3801070)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2020 рік (3801070)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за І квартал 2021р. 3801070

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І квартал 2021р. 3801160
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за І квартал 2021р. 3801070
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І квартал 2021р., 3801070
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за перше півріччя 2021р. 3801070
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за перше півріччя 2021р. 3801160
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за перше півріччя 2021р. 3801070
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за перше півріччя 2021р. 3801160
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за перше півріччя 2021р. 3801070
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за дев’ять місяців 2021р. 3801070
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за дев’ять місяців 2021р. 3801070
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за дев’ять місяців 2021р. 3801160
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за дев’ять місяців 2021р. 3801070
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за дев’ять місяців 2021р. 3801160
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2021р. 3801160
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2021р. 3801070
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2021р. 3801160
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2021р. 3801070
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2021р. 3801070
Звіт про надходження і використання коштів,отриманих за іншими джерелами власних надходжень за І квартал 2022року (3801070)
Звіт про надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги за І квартал 2022року (3801070)
Звіт про надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги за І квартал 2022року (3801160)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І квартал 2022року (3801070)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І квартал 2022року (3801160)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за перше півріччя 2022 3801070
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за перше півріччя 2022 3801070
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за перше півріччя 2022 3801160
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за перше півріччя 2022 3801160
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за перше півріччя 2022 3801070
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2022 рік 1160
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2022 рік 1070
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2022 рік 1160
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2022 рік 1070
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2022 рік 1160
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надхолжень за 9 місяців 2022 р 1160
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 9 місяців 2022 р 1070
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 9 місяців 2022 р 1160
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 9 місяців 2022 р 1070
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 9 місяців 2022 р 1160
Звіт про надходження коштів, отриманих як плата за послуги за 1 квартал 2023р 1070
Звіт про надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги за 1 квартал 2023 р 1160
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 1 квартал 2023р 1070
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 1 квартал 2023р 1160

Закрити

Державні закупівлі

Ліцензований обсяг

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

СЕРТИФІКАТИ АКРЕДИТАЦІЇ...
Другий (магістерський рівень) 026 Сценічне мистецтво Освітньо-професійна програма Режисура
Другий (магістерський) рівень 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Освітньо-професійна програма Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Другий (магістерський) рівень 026 Сценічне мистецтво Освітньо-професійна програма Акторська майстерність
Освітній рівень бакалавр 028 Менеджмент соціокультурної діяльності
Освітній рівень бакалавр 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Освітній рівень бакалавр 034 Культурологія
Другий (магістерський рівень) 034 Культурологія Освітньо-професійна програма Культурологія
Третій (освітньо-науковий рівень) 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Освітньо-професійна програма Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Третій (освітньо-науковий рівень) 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Освітньо-професійна програма Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Третій (освітньо-науковий рівень) 034 Культурологія Освітньо-професійна програма Теоретичні засади культурології
Перший (бакалаврський рівень) 025 Музичне мистецтво Освітньо-професійна програма Сольний спів
Перший (бакалаврський рівень) 026 Сценічне мистецтво Освітньо-професійна програма Режисура
Перший (бакалаврський рівень) 026 Сценічне мистецтво Освітньо-професійна програма Акторська майстерність
Скрыть


Ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб які навчаються в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв