1. Розклад вступних випробувань для здобувачів освітнього ступеня Бакалавр денної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти на місця за державним замовленням
2. Розклад вступних випробувань для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти (за кошти фізичних та / або юридичних осіб)
3. Розклад фахових випробувань для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший бакалавр», ОПС «Фахового молодшого бакалавра
4. Розклад вступних випробувань для здобувачів освітнього ступеня Магістр денної та заочної форми навчання
5. Розклад вступних випробувань для здобувачів освітньо-наукового ступеня Доктор філософії