Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв – заклад вищої освіти IV рівня акредитації в Києві, який надає вищу освіту, забезпечує перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців у галузі культури і мистецтв.

Історична довідка
Заснована у 1970 році як Інститут підвищення кваліфікації
працівників культури.
У 1998 році на його базі створено Державну академію керівних кадрів культури і мистецтв (Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення у м. Києві Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв» від 31.08.1998 року № 1358; Наказ Міністерства культури і мистецтв від 21.09.1996 року № 395).
Враховуючи загальнодержавне та міжнародне визнання результатів діяльності та вагомий внесок у розвиток національної освіти та науки, у 2010 році Академія отримала статус національної (Указ Президента України від 12 січня 2010 року № 13/2010).

Керівники
З 1985 року по 2022 рік Академію очолював доктор філософських наук, професор, заслужений працівник освіти України Чернець Василь Гнатович. Входить до складу колегії Міністерства культури та інформаційної політики України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік АН Вищої школи України, член Національної спілки журналістів України, Почесний академік Академії мистецтв України.
З 2022 року виконуючим обов’язки ректора, призначено доктора культурології, професора, заслуженого працівника освіти України Копієвську Ольгу Рафаілівну. Очолює науково-методичну комісію з розробки стандартів вищої освіти, галузі знань 02 «Культура і мистецтво», сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, член науково-методичної підкомісії з розробки стандартів вищої освіти, спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, експертка Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Академія має у своєму складі такі структурні підрозділи:
− Інститут дизайну та реклами;
− Інститут практичної культурології та арт-менеджменту;
− Інститут сучасного мистецтва;
− Центр неперервної культурно-мистецької освіти;
− Центр експертизи культурних цінностей;

Академія здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» і «Магістр» за спеціальностями:
022 «Дизайн»;
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»;
024 «Хореографія»;
025 «Музичне мистецтво»;
026 «Сценічне мистецтво»;
028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»;
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»;
034 «Культурологія».

Академія має аспірантуру та докторантуру. За освітньо-науковим рівнем «Доктор філософії» здійснюється підготовка за напрямами:
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»;
025 «Музичне мистецтво»;
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»;
032 «Історія та археологія»;
034 «Культурологія».

За освітньо-науковим рівнем «Доктор наук» здійснюється підготовка за напрямами:
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»;
025 «Музичне мистецтво»;
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»;
032 «Історія та археологія»;
034 «Культурологія».

Академія здійснює наукові дослідження за держбюджетними програмами відповідно до тем, зареєстрованих в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ):
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, кафедра культурології та інформаційних комунікацій:
1. Тема науково-дослідної роботи «Актуальні проблеми теоретичної та практичної культурології» (державний реєстраційний номер: 0120U105692). Термін виконання: 2021–2025. Керівник роботи: доктор культурології, професор Герчанівська Поліна Евальдівна.
2. Тема науково-дослідної роботи «Теоретичні та прикладні аспекти в інформаційній, бібліотечній та архівній справі» (державний реєстраційний номер: 0120U105691). Термін виконання: 2021–2025. Керівник роботи: професор, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник культури України Загуменна Віра Вікторівна.
3. Тема науково-дослідної роботи «Креативний менеджмент в системі соціокультурної розбудови: вітчизняна та зарубіжна практика» (державний реєстраційний номер: 0118 U000808). Термін виконання: 2018–2023. Керівник роботи: доктор культурології, професор, заслужений працівник освіти України Копієвська Ольга Рафаілівна.
4. Тема науково-дослідної роботи «Ретроспективний аналіз особливостей державного та культурно-цивілізаційного розвитку України» (державний реєстраційний номер: 0118 U000632). Термін виконання: 2018–2022. Керівник роботи: доктор історичних наук, професор, полковник запасу Вєдєнєєв Дмитро Валерійович.
Інститут дизайну та реклами, кафедра дизайну середовища:
5. Тема науково-дослідної роботи «Дизайн середовища міста активної урбанізації в контексті загальнокультурних процесів» (державний реєстраційний номер: 0118 U100020). Термін виконання: 2018–2024. Керівник роботи: кандидат технічних наук Заварзін Олег Олександрович.
Інститут сучасного мистецтва, кафедра хореографії:
6. Тема науково-дослідної роботи «Актуальні проблеми музичного мистецтва: теорія, історія, практика» (державний реєстраційний номер: 0118U100097). Термін виконання: 2018–2023. Керівник роботи: доктор мистецтвознавства, професор Афоніна Олена Сталівна.

У 2022 році Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв увійшла у рейтинг університетів України "Топ-200 Україна 2022".

Міжнародна співпраця
З 2019 р. Академія бере учать у проєкті Erasmus+ «Академічна протидія гібридним загрозам – WARN / Academic Response to Hybrid Threats – WARN 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP». Це проєкт співпраці, спрямований на розвиток інновацій та обміну успішними практиками у галузі вищої освіти, а також для співпраці між країнами-членами та країнами-партнерами програми Erasmus+
Мета проєкту полягає в підвищенні національної безпеки та подоланні нестачі сервісів безпеки, яка виникла через появу гібридних загроз. Головним результатом проєкту є адаптація освітніх програм у 7 галузях освіти та розробка курсів з протидії гібридним загрозам для освіти впродовж життя.

Фахівці Академії є членами міжнародних організацій, зокрема:
− Гільдії ландшафтних архітекторів України;
− Європейської асоціації ландшафтних архітекторів в Брюсселі (Бельгія);
− Українського національного комітету ICOMOS;
− Українського національного комітету Міжнародного комітету збереження індустріальної спадщини – TICCIH – Україна;
− Міжнародної асоціації музичних бібліотек, архівів і документальних центрів (ІАМL) (Франкфурт-на-Майні, Німеччина);
− Міжнародних хорових асоціацій АСА, Evropa Cantat;
− Проєкту «Менеджер мистецького середовища» (США – Україна);
− Міжнародного центру «Європейська ініціатива» Львівського ставропігійського університету (Франкфурт-на-Майні, Німеччина).