Загальні положення та основні напрями діяльності Товариства:

Наукове товариство, студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (далі – Академія) створене у лютому 2016 року відповідно до статті 41 Закону України «Про вищу освіту» та керується у своїй діяльності «Положенням про Наукове товариство, студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв», затверджене Зборами трудового колективу Академії від 29 лютого 2016 року, протокол № 1.

 

Основними напрямами діяльності Наукового товариства, студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Академії є:

  • приймання актів, що регламентують їх організацію та діяльність;- проведення організаційних, наукових та освітніх заходів;
  • популяризація наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння залучення осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
  • представлення інтересів студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією академії та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
  • сприяння підвищенню якості наукових досліджень;
  • сприяння обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
  • сприяння розвитку міжвишівського та міжнародного співробітництва;
  • взаємодія з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;
  • виконання інших функцій, передбачених положеннями про наукові товариства студентів, аспірантів докторантів і молодих вчених.


Рейтинг науково-педагогічних працівників, які забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового рівня) вищої освіти

Соціологічне опитування здобувачів освітньо-наукового рівня доктор філософії

Таблиці рейтингу науково-педагогічних працівників, які забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового рівня) вищої освіти: