Контакти:

вул. Лаврська, 9, м. Київ
Корпус 18, каб. 104

Головна мета діяльності Центру ліцензування, академічної доброчесності та моніторингу якості освіти - координування дій з супроводу та проведення ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм, здійснення моніторингу складових систем внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та сприяння забезпеченню безперервного процесу підвищення якості освіти і освітньої діяльності Академії, забезпечення академічної доброчесності особами, що навчаються, науково-педагогічними та педагогічними працівниками.

КЕРІВНІ ДОКУМЕНТИ

• Положення про Центр ліцензування, академічої доброчесості та моніторингу якості освіти
• План роботи Центру на 1 півріччя 2021/2022 навчального року
• Звіт Центру за 2020/2021 навчальний рік
Положення про гаранта освітньої програми НАКККіМ
Положення про освітні програми НАКККіМ
Закон України «Про вищу освіту»
Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності
Затверджені стандарти вищої освіти
Сайт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
Путівник щодо роботи з інформаційною системою Національного агентства (інструкція по роботі з електронним кабінетом)
Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для ЗВО)
Методичні рекомендації щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми (для експертів)
Схема процесу акредитації

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

2022

Акредитація освітньо-професійної програми "Графічний дизайн" спеціальності 022 Дизайн

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми "Графічний дизайн" спеціальності 022 Дизайн

Акредитація освітньо-професійної програми "Дизайн середовища" спеціальності 022 Дизайн

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми " Дизайн середовища " спеціальності 022 Дизайн

Акредитація освітньо-професійної програми "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми " Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація " спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Акредитація освітньо-професійної програми "Хореографія" спеціальності 024 Хореографія

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми " Хореографія " спеціальності 024 Хореографія

Акредитація освітньо-професійної програми "Класична хореографія" спеціальності 024 Хореографія

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми " Класична хореографія " спеціальності 024 Хореографія

Акредитація освітньо-професійної програми "Сольний спів" спеціальності 025 Музичне мистецтво

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми "Сольний спів" спеціальності 025 Музичне мистецтво
Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про призначення експертної групи
Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Сольний спів" спеціальності 025 Музичне мистецтво
Звіт експертної групи про результати акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми
Заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час проходження акредитаційної експертизи освітньої програми
Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацію освітньо-професійної програми

Акредитація освітньо-професійної програми "Звукорежисура" спеціальності 025 Музичне мистецтво

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми "Звукорежисура" спеціальності 025 Музичне мистецтво

Акредитація освітньо-професійної програми "Акторська майстерність" спеціальності 026 Сценічне мистецтво

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми "Акторська майстерність" спеціальності 026 Сценічне мистецтво
Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про призначення експертної групи
Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Акторська майстерність" спеціальності 026 Сценічне мистецтво
Звіт експертної групи про результати акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми
• Заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час проходження акредитаційної експертизи освітньої програми
Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацію освітньо-професійної програми

Акредитація освітньо-професійної програми "Режисура" спеціальності 026 Сценічне мистецтво

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми "Режисура" спеціальності 026 Сценічне мистецтво
Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про призначення експертної групи
Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Режисура" спеціальності 026 Сценічне мистецтво
Звіт експертної групи про результати акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми
Заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час проходження акредитаційної експертизи освітньої програми
Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацію освітньо-професійної програми

Закрити

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Другий (магістерський) рівень вищої освіти

2022

Акредитація освітньо-професійної програми "Дизайн" спеціальності 022 Дизайн

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми "Дизайн" спеціальності 022 Дизайн
Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про призначення експертної групи
Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми " Дизайн " спеціальності 022 Дизайн
Звіт експертної групи про результати акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми
Заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час проходження акредитаційної експертизи освітньої програми
Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацію освітньо-професійної програми

Акредитація освітньо-професійної програми "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми " Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація " спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про призначення експертної групи
Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми
" Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація " спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Звіт експертної групи про результати акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми
Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацію освітньо-професійної програми

Акредитація освітньо-професійної програми "Хореографія" спеціальності 024 Хореографія

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми " Хореографія " спеціальності 024 Хореографія
Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про призначення експертної групи
Розклад роботи експертної групи для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми
Звіт експертної групи про результати акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми
Заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час проходження акредитаційної експертизи освітньої програми
Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацію освітньо-професійної програми

Акредитація освітньо-професійної програми "Звукорежисура" спеціальності 025 Музичне мистецтво

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми "Звукорежисура" спеціальності 025 Музичне мистецтво
Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про призначення експертної групи
Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Звукорежисура" спеціальності 025 Музичне мистецтво
Звіт експертної групи про результати акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми
Заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час проходження акредитаційної експертизи освітньої програми
Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацію освітньо-професійної програми

Акредитація освітньо-професійної програми "Сольний спів" спеціальності 025 Музичне мистецтво

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми "Сольний спів" спеціальності 025 Музичне мистецтво
Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про призначення експертної групи
Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Сольний спів" спеціальності 025 Музичне мистецтво
Звіт експертної групи про результати акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми
Заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час проходження акредитаційної експертизи освітньої програми
Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацію освітньо-професійної програми

Акредитація освітньо-професійної програми "Акторська майстерність" спеціальності 026 Сценічне мистецтво

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми " Акторська майстерність " спеціальності 026 Сценічне мистецтво
Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про призначення експертної групи
Розклад роботи експертної групи для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми
Звіт експертної групи про результати акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми
Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацію освітньо-професійної програми

Акредитація освітньо-професійної програми "Режисура" спеціальності 026 Сценічне мистецтво

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми "Режисура" спеціальності 026 Сценічне мистецтво
Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про призначення експертної групи
Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Режисура" спеціальності 026 Сценічне мистецтво
Звіт експертної групи про результати акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми
Заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час проходження акредитаційної експертизи освітньої програми
Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацію освітньо-професійної програми

Акредитація освітньо-професійної програми "Культурологія" спеціальності 034 Культурологія

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми "Культурологія" спеціальності 034 Культурологія
Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Культурологія" спеціальності 034 Культурологія
Заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час проходження акредитаційної експертизи освітньої програми
Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацію освітньо-професійної програми

Закрити

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

2022

Акредитація освітньо-наукової програми "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Відомості про самооцінювання освітньо-наукової програми "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про призначення експертної групи
Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Звіт експертної групи про результати акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми
Заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час проходження акредитаційної експертизи освітньої програми
Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньо-наукової програми
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацію освітньо-наукової програми

Акредитація освітньо-наукової програми "Музичне мистецтво" спеціальності 025 Музичне мистецтво

Відомості про самооцінювання освітньо-наукової програми "Музичне мистецтво" спеціальності 025 Музичне мистецтво
Заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час проходження акредитаційної експертизи освітньої програми
Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньо-наукової програми
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацію освітньо-наукової програми

Акредитація освітньо-наукової програми " Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Відомості про самооцінювання освітньо-наукової програми " Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми " Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час проходження акредитаційної експертизи освітньої програми
Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньо-наукової програми
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацію освітньо-наукової програми

Акредитація освітньо-наукової програми "Теоретичні засади культурології" спеціальності 034 Культурологія

Відомості про самооцінювання освітньо-наукової програми "Теоретичні засади культурології" спеціальності 034 Культурологія
Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми "Теоретичні засади культурології" спеціальності 034 Культурологія
Заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час проходження акредитаційної експертизи освітньої програми
Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньо-наукової програми
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацію освітньо-наукової програми

Закрити

РОЗПОДІЛ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ОБСЯГІВ
РОЗПОДІЛ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ОБСЯГІВ

Розподіл ліцензійних обсягів 2022

Закрити

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ
СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

Перший (бакалаврський рівень) 025 Музичне мистецтво Освітньо-професійна програма Сольний спів
Перший (бакалаврський рівень) 026 Сценічне мистецтво Освітньо-професійна програма Режисура
Перший (бакалаврський рівень) 026 Сценічне мистецтво Освітньо-професійна програма Акторська майстерність
Перший (бакалаврський рівень) 028 Менеджмент соціокультурної діяльності
Перший (бакалаврський рівень) 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Перший (бакалаврський рівень) 034 Культурологія
Другий (магістерський) рівень 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Освітньо-професійна програма Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Другий (магістерський рівень) 026 Сценічне мистецтво Освітньо-професійна програма Режисура
Другий (магістерський) рівень 026 Сценічне мистецтво Освітньо-професійна програма Акторська майстерність
Другий (магістерський рівень) 034 Культурологія Освітньо-професійна програма Культурологія
Третій (освітньо-науковий рівень) 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Освітньо-наукова програма Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Третій (освітньо-науковий рівень) 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Освітньо-наукова програма Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Третій (освітньо-науковий рівень) 034 Культурологія Освітньо-наукова програма Теоретичні засади культурології

Закрити