Про Центр:

Контакти у НАКККІМ:
м. Київ, вул. Лаврська, 9, кімн. 103, корп. 18
Тел: (044) 254-52-37
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

КЕРІВНІ ДОКУМЕНТИ

- Положення про Центр ліцензування, академічої доброчесості та моніторингу якості освіти
- План роботи Центру на 1 півріччя 2021/2022 навчального року
- Звіт Центру за 2020/2021 навчальний рік

Академічна доброчесність
- Кодекс Академічної доброчесності


- План заходів щодо популяризації та дотримання Кодексу академічної доброчесності на 2021-2022 роки
- Положення щодо запобігання виявлення академічного плагіату
- План Заходів щодо запобігання і виявлення академічного плагіат плагіату на 2021-2022 роки
- Склад комісій
- Засідання Вченої ради Академії від 30.11.2021р.

Дотримання академічної доброчесності – запорука якості освітньої діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Підвищення професійної майстерності науково-педагогічних (педагогічних) працівників
- Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників НАКККіМ
- План підвищення кваліфікації (курсова підготовка) та стажування науково-педагогічних та педагогічних працівників НАКККіМ на 2021 рік

Моніторинг якості освіти (внутрішній аудит) в Академії
- Положення про оцінювання набутих компетентностей здобувачами вищої освіти у формі комплексних котрольних робіт (тестів) та комплексних контрольних завдань з навчальних дисциплін
- Тимчасове положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в НАКККіМ
- Положення про порядок визнання в НАКККіМ результатів навчання, отриманих у неформальній і інформальній освіті
- Положення про силабус навчальної дисципліни
- Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
- Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Опитування здобувачів вищої освіти "Освітній процес в НАКККіМ 2022-2023"