Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв

кафедра хореографії

Вантух Мирослав Михайлович

Вантух Мирослав Михайлович

Професор, Народний артист України,
лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка.

детальніше

 

Контакти:

Адреса:
м. Київ, вул. Лаврська 9, кор.7, каб.103
Тел: (044) 280 45 57
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ми в соціальних мережах:  

     

Метою освітньої діяльності кафедри є підготовка фахівців за спеціальністю «Хореографія», яка здійснюється відповідно до суспільних потреб і сучасних тенденцій європейського та світового розвитку культури й мистецтва  для забезпечення галузі хореографічного мистецтва висококваліфікованими кадрами.

РОБОТА КАФЕДРИ ЗОРІЄНТОВАНА НА:

 • підготовку нового покоління, що відповідає основним напрямам реформування освіти, піднесення рівня культури, мистецтва в Україні;
 • на гуманізацію освіти, що полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності, розкритті здібностей та задоволенні різноманітних освітніх і творчих потреб, забезпеченні пріоритетності загальнолюдських цінностей;
 • безперервність освіти, що відкриває можливість для постійного поглиблення професійної та фахової підготовки, досягнення цілісності та наступності в навчанні та вихованні;
 • удосконалення системи творчої співпраці фахівця;
 • багатоукладність і варіантність освіти, диференціацію та індивідуалізацію навчально-виховного процесу;

Для розвитку хореографічного мистецтва викладачі кафедри хореографії працюють над виконанням таких завдань:

 • постійне вдосконалення навчальних курсів, зумовлене розвитком різних видів і жанрів хореографічного мистецтва;
 • створення методичного забезпечення кафедри, написання навчальних посібників, підручників, навчально-методичних комплексів для студентів денної та заочної форм навчання;
 • участь викладачів і студентів кафедри в науково-творчих конференціях різних рівнів;
 • проведення майстер-класів;
 • участь у всеукраїнських та міжнародних творчих проектах.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Кафедра хореографії була створена 1999 року. Розпочинала діяльність зі спеціалізацій «Народна хореографія» та «Сучасна хореографія».
На вимогу сьогодення 2009 року була відкрита спеціалізація «Бальна хореографія» та у вересні 2019 року вперше здійснили набір за освітньо-професійною програмою «Класична хореографія».
Науково-педагогічний склад кафедри хореографії – це видатні майстри хореографічного мистецтва: народні, заслужені артисти України, заслужені діячі мистецтв України, заслужені працівники культури України, доценти, професори, автори численних теоретичних праць, навчальних підручників, балетмейстерських постановок в Україні та за кордоном, члени Національної хореографічної спілки України.

Освітні рівні – «бакалавр», «магістр».

Форми навчання – денна, заочна.

Свій професіоналізм студенти вдосконалюють на базах практики провідних колективів:

1.     Національний  заслужений  академічний  ансамбль  танцю  України  імені П.П. Вірського;
2.     Хореографічна студія при ансамблі імені П.П. Вірського;
3.     Національний заслужений академічний народний хор України імені Г.Г. Верьовки;
4.     Дитячо-юнацька хореографічна студія імені М.Коломійця «Щасливе дитинство»;    

КАР`ЄРНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Випускники кафедри хореографії НАКККіМ мають можливість працювати в провідних аматорських і професійних хореографічних колективах України та за її межами (як артисти та керівники); викладати в мистецьких, спеціалізованих середніх закладах і закладах вищої освіти; бути методистами в міських, районних та обласних центрах у галузі хореографії; мають можливість реалізувати себе в науковій сфері.

Випускник освітньо-професійної програми «бакалавр» може обіймати посади:

 • Хореограф
 • Артист (танцювального ансамблю, танцювального та хорового колективу, ансамблю пісні і танцю та ін.)
 • Керівник танцювального колективу
 • Асистент балетмейстера
 • Репетитор з балету
 • Методист позашкільного закладу
 • Методист культурно-освітнього закладу

Випускник освітньо-професійної програми «магістр» може обіймати посади:

 • Балетмейстер
 • Викладач закладу вищої освіти
 • Балетмейстер-постановник
 • Член колегії (сценарної, художньо-експертної у галузі хореографії)

МАТЕРІАЛИ З АКРЕДИТАЦІЇ ОП «ХОРЕОГРАФІЯ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 024 «ХОРЕОГРАФІЯ»

ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ХОРЕОГРАФІЯ»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ХОРЕОГРАФІЯ» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОП «ХОРЕОГРАФІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 024 ХОРЕОГРАФІЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОП «ХОРЕОГРАФІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 024 ХОРЕОГРАФІЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

РЕЦЕНЗІЇ-ВІДГУКИ НА ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ «ХОРЕОГРАФІЯ» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

РЕЦЕНЗІЯ-відгук Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського
РЕЦЕНЗІЯ-відгук Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 024 «ХОРЕОГРАФІЯ» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОП «ХОРЕОГРАФІЯ»
1. Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача
2. Методологія та організація наукової діяльності
3. Творча робота балетмейстера
4. Методика викладання хореографічних дисциплін
5. Теорія балетмейстерської діяльності
6. Виробнича практика (1 семестр)
7. Виробнича практика (2 семестр)
8. Виробнича практика (3 семестр)
9. Переддипломна практика
10. Історія хореографічного мистецтва України
11. Сучасні напрямки хореографічної діяльності
12. Специфіка роботи у професійному хореографічному колективі
13. Традиції і новаторство в хореографічному мистецтві
14. Формування виконавських навичок балетмейстера постановника
15. Особливості музичного супроводу в хореографічному колективі
16. Акторська майстерність – складова створення хореографічного образу
17. Організація концертно-гастрольної діяльності творчого колективі
18. Альтернативні стилі сучасного хореографічного мистецтва
19. Музично-хореографічні форми сучасного танцю
20. Методика організації та режисури хореографічних заходів
21. Видовищні хореографічні форми
22. Специфіка організації творчих заходів
23. Види хореографічної діяльності
24. Сучасні тенденції хореографічного мистецтва
25. Хореографічні форми сучасної хореографії

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 024 ХОРЕОГРАФІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОП «ХОРЕОГРАФІЯ»

 1. Методика викладання хореографiчних дисциплiн
 2. Теорiя балетмейстерськоЇ дrяльностi
 3. Методологiя i органiзацiя наукових дослiджень
 4. Творча робота балетмейстера
 5. Наскрізна програма виробничої практики
 6. Переддипломна практика
 7. Кваліфікаційна робота
 8. Методичні рекомендації КР
 9. Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача

СВІЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ СТУДЕНТИ ВДОСКОНАЛЮЮТЬ НА БАЗАХ ПРАКТИКИ:

1. Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені П.П. Вірського;
2. Національний академічний театр опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка;
3. Дитячо-юнацька хореографічна студія імені М.Коломійця «Щасливе дитинство»;
4. Дитяча школа мистецтв №9 Дарницького району м. Києва;
5. Школа танцю «Street-classic»;
6. Комунальний заклад «Міський палац культури «Чайка» м. Маріуполь;
7. ГО Асоціація діячів культури і мистецтв Донеччини м. Маріуполь.

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ «ХОРЕОГРАФІЯ» ТА «КЛАСИЧНА ХОРЕОГРАФІЯ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 024 «ХОРЕОГРАФІЯ»
Запрошуємо роботодавців, представників професійної спільноти та академічних кіл, здобувачів вищої освіти, випускників, всіх зацікавлених осіб взяти участь в обговоренні проєктів освітніх програм «Хореографія» та «Класична хореографія» спеціальності 024 «Хореографія» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти для вступників 2021-2022 н.р.
Інформуємо учасників опитування, що в основу проєктів освітніх програм покладені положення відповідних Стандартів вищої освіти, якими визначені ключові компетентності та програмні результати навчання. Зауваження та пропозиції щодо змісту, форм та методів навчання за освітніми програмами спеціальності 024 «Хореографія» просимо надсилати на офіційну електронну пошту кафедри хореографії НАКККіМ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або залишити у відповідних полях анкет, які подані нижче:

Освітня програма «Хореографія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Освітня програма «Класична хореографія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Освітня програма «Хореографія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

РЕЙТИНГ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОР Бакалавр спеціальність Хореографія (ОП "Хореографія" та "Класична хореографія")
ОР Магістр спеціальність Хореографія (ОП "Хореографія")

 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ХОРЕОГРАФІЯ»

 

Спеціальність «Хореографія», освітній рівень «Бакалавр»

 освітні програми:  «Хореографія», «Класична хореографія», «Народна хореографія», «Сучасна хореографія», «Бальна хореографія»

 1. Ансамбль
 2. Ансамбль бального танцю
 3. Ансамбль класичного танцю
 4. Ансамбль народного танцю
 5. Ансамбль сучасного танцю
 6. Виробнича практика (IV, VI, VIII семестри)
 7. Віртуозні рухи в народній хореографії
 8. Виконання віртуозних прийомів в бальній хореографії
 9. Зразки народної хореографії
 10. Зразки світової та вітчизняної класичної хореографії
 11. Зразки світової та вітчизняної бальної хореографії
 12. Історія хореографії
 13. Історія хореографічного костюму
 14. Методика виконання альтернативних стилів сучасного танцю
 15. Методика виконання дуетного танцю
 16. Методика виконання європейського бального танцю
 17. Методика виконання історико-побутового танцю
 18. Методика виконання класичного танцю
 19. Методика виконання латиноамериканського бального танцю
 20. Методика виконання народно-сценічного танцю
 21. Методика виконання народно танцю
 22. Методика виконання сучасного танцю
 23. Методика виконання сучасних танцювальних стилів та напрямків
 24. Методика виконання українського народно-сценічного танцю
 25. Методика роботи з хореографічним колективом
 26. Мистецтво балетмейстера
 27. Навчальна практика
 28. Основи народно танцю
 29. Основи сучасного танцю
 30. Техніка в класичному танці
 31. Тренаж

 

Спеціальність «Хореографія», освітній рівень «Магістр» 

 1. Видовищні хореографічні форми
 2. Виробнича практика
 3. Історія хореографічного мистецтва України
 4. Методика викладання хореографічних дисциплін
 5. Методика організації та режесури хореографічних заходів
 6. Організація концертно-гастрольної діяльності творчого колективу
 7. Переддипломна практика
 8. Специфіка роботи у професійному хореографічному колективі
 9. Сучасні напрямки хореографічної діяльності
 10. Сучасні тенденції хореографічного мистецтва
 11. Творча робота балетмейстера
 12. Теорія балетмейстерської діяльності
 13. Традиції та новаторство в хореографічному мистецтві
 14. Формування виконавських навичок балетмейстера-постановника
 15. Хореографічні форми сучасної хореографії 

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ ХОРЕОГРАФІЇ

НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 Освітнього рівня «Бакалавр»

 1.  Ансамбль
 2. Методика виконання народно-сценічного танцю
 3. Методика виконання сучасних танцювальних стилів та напрямків
 4. Методика виконання дуетного танцю
 5. Техніка в класичному танці
 6. Мистецтво балетмейстера
 7. Методика виконання українського народно-сценічного танцю
 8. Методика виконання альтернативних стилів сучасного танцю
 9. Методика виконання європейського бального танцю
 10. Зразки світової та вітчизняної класичної хореографії
 11. Методика виконання дуетного танцю
 12. Методика виконання народно-сценічного танцю
 13. Зразки народної хореографії
 14. Сучасний український народно-сценічний танець
 15. Виконання віртуозних прийомів в бальній хореографії
 16. Зразки світової та вітчизняної бальної хореографії
 17. Віртуозні рухи у класичній хореографії
 18. Віртуозні рухи у народній хореографії
 19. Віртуозні рухи у сучасній хореографії

ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР»

 1. Формування виконавських навичок балетмейстера-постановника
 2. Організація концертно-гастрольної діяльності творчого колективу
 3. Методика організації та режисури хореографічних заходів
 4. Види хореографічної діяльності

 

Науково-педагогічний склад:

Вантух Мирослав Михайлович

Вантух Мирослав Михайлович

Професор, Народний артист України,
лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка,
академік НАМУ, завідувач кафедри хореографії

детальніше

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська 9, кор.7, каб.13
Тел: ((044) 280 45 57
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1958 р. – закінчив Львівський технікум культосвітніх працівників.

1977 р. – закінчив Академію суспільних наук.

1977 р. – Народний артист України.

1993 р. – лауреат Національної премії України ім.Т.Г.Шевченка.

З 2002 р. – голова Національної хореографічної спілки України.

2004 р. – Герой України.

Здійснює викладання навчальних дисциплін:

 • Видовищні хореографічні форми
 • Методика організації та режисури хореографічних заходів
 • Особливості музичного супроводу у хореографічному колективі
 • Специфіка роботи у професійному хореографічному колективі

М.М. Вантух є одним з організаторів Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів і фестивалів серед яких Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної хореографії ім. П.Вірського, Міжнародний фестиваль танців народів світу «Веселкова Терписихора» та інші, а також науково-практичних та творчих конференцій: Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан народної хореографії в Україні та перспективи її розвитку» (2002 р., 2003 р., 2004 р., 2005 р.), І, ІІ, ІІІ, Всеукраїнська науково-творча конференція «Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі» (2013 р., 2014 р., 2015 р.).

Про творчі доробки та школу М.Вантуха створено багато публікацій серед яких можна виділити «Мистецько-педагогічна школа видатного діяча української культури Мирослава Вантуха» авторів – Н. Вадясової, В. Чернеця, В. Шульгіної.

Створені робочі програми:

 • Видовищні хореографічні форми
 • Особливості музичного супроводу у хореографічному колективі

М.Вантух впродовж багатьох років педагогічної та творчої діяльності виховав цілу плеяду видатних виконавців, балетмейстерів.

Забредовський Степан Григорович

Забредовський Степан Григорович

Професор,
кандидат педагогічних наук,
Заслужений діяч мистецтв Україниї.

Освіта і вчений ступень:

1983 р. закінчив Київський державний інститут культури ім. О.Є. Корнійчука.
1997 р. присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.
2009 р. почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України».
2011 р. присвоєно вченє звання професора.

Викладання:

 • Психолого-педагогічні основи формування виконавських навичок;
 • Сучасні напрямки хореографічної діяльності;
 • Традиції та новаторство в хореографічному мистецтві.

Створені робочі програми та навчально-методичні комплекси:

 • Мистецтво балетмейстера;
 • Психолого-педагогічні основи формування виконавських навичок;
 • Сучасні напрямки хореографічної діяльності;
 • Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю;
 • Традиції та новаторство в хореографічному мистецтві.

Забредовський С.Г. видав підручник «Методика роботи з хореографічним колективом».

Корисько Наталія Михайлівна

Корисько Наталія Михайлівна

Заслужений працівник культури України,
Заступник завідувача кафедри хореографїі,
Професор кафедри хореографії.

Викладання:

 • Історія хореографії;
 • Історія хореографічного мистецтва України;
 • Методика виконання історико-побутового танцю;
 • Мистецтво балетмейстера.

Освіта і вчений ступень:

1977 р. закінчила Київський державний інститут культури ім. О.Є. Корнійчука
2005 р. Почесна відзнака «Медаль Павла Вірського» Національної хореографічна спілка України
2008 р. Почесне звання «Заслужений працівник культури України»

Член Національної хореографічної спілки України.

Н.М. Корисько є постійним членом журі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії ім. П.Вірського (2002-2003, 2005-2007, 2009-2011, 2013-2014); член журі Всеукраїнського фестивалю танцю «Золоте коло» та І Всеукраїнському фестивалі-конкурсі народної хореографії імені Василя Авраменка «Гопак» (2008 р.).

Результати наукових досліджень Корисько Н.М. оприлюднила на 11 конференціях, зокрема: Міжнародна наукова конференція «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку» (2012 р.); Українська культура і мистецтво у сучасному державотворчому процесі (2002 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан народної хореографії в Україні та перспективи її розвитку» (2002 р., 2003 р., 2004 р., 2005 р.), І, ІІ, ІІІ, Всеукраїнська науково-творча конференція «Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі» (2013 р., 2014 р., 2015 р.).

З метою методичного забезпечення навчальних дисциплін, що викладає, підготувала робочі програми: «Історія хореографії», «Методика виконання історико-побутового танцю», «Мистецтво балетмейстера»; навчально-методичний комплекс «Методика роботи з хореографічним колективом» ( у співавторстві); підручник у двох частинах - «Методика роботи з хореографічним колективом» Ч. І,Ч. ІІ (у співавторстві).

Член Національної хореографічної спілки України.

Учасник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стан народної хореографії в Україні та перспективи її розвитку» (2002 р., 2003 р., 2004 р., 2005 р.),.

Член оргкомітету та учасник І, ІІ, ІІІ, Всеукраїнської науково-творчої конференції «Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі» (2013 р., 2014 р., 2015 р.).

2006 р.- С. Г.Забредовський співавтор та учасник Міжнародного проекту»STEPPES» FUkrainianDansSpectacular/ KIMMELCENTERFORTHEPERFOMANINGARTSPERELMANTHEATER, Україна – США – Канада.

Камін Володимир Олексійович

КАМІН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Доцент кафедри хореографії.

Освіта і вчений ступень:

1970 - Московський державний інститут культури, Спеціальність: Режисура балету, Кваліфікація: балетмейстер-педагог.

Почесні звання та нагороди:

 • Почесна грамота кабінету міністрів;
 • Подяка Київського міського Голови.

Професійна діяльність:

Режисер-постановник.

1971 старший викладач, доцент, професор кафедри народної хореографії Київського національного університуту культури
2008 доцент кафедри хореографії Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Нині Володимир Олексійович Камін відомий балетмейстер, викладач.
Стаж вузівської педагогічної роботи складає 45 років. Він є одним з засновників організації та становлення вищої хореографічної освіти на Україні. За роки роботи з 1971р. брав участь у підготовці більше 1000 фахівців. Серед його учнів магістри, кандидати наук, доценти, професори, Народні артисти України, Заслужені артисти України, Заслужені діячі мистецтв та Заслужені працівники культури України.
Доцент Камін В.О. в своїй педагогічній роботі використовує досвід набутий попередніми поколіннями педагогів-хореографів, а також втілює сучасні вітчизняні та зарубіжні методи навчання у практику викладання фахових дисциплін – «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю», «Мистецтво балетмейстера», «Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ» і отримує позитивні результати.
Наукові дослідження та розробки Каміна В.О пов'язані з проблемами викладання народно-сценічного танцю у вищих навчальних закладах культури і мистецтв. Він є автором ряду навчальних методичних видань - програм, методичних розробок, рекомендацій спрямованих на забезпечення навчального процесу. Він має 20 публікацій загальним обсягом 35,1 друкованих аркушів.
Творчий доробок доцента Каміна В.0. складає: режисура програм (6), постановка танцювальних композицій на студентських колективах та художніх колективах України (28). Ряд творчих робіт були представлені на урядових концертах Національної опери та Палацу мистецтв Україна.
Камін В.0. брав участь у проведенні Міжнародних семінарів-практикумів з українського народного танцю для керівників аматорських хореографічних колективів української діаспори як у Києві, так і за кордоном: у Канаді - 1978,1980,1982, у США - 1979, у Франції - 1988. За цю роботу він відзначений Почесною грамотою товариства «Україна», Подякою Міністерства культури і мистецтв України. Камін В.О. є членом Національної хореографічної спілки України. Бере участь у роботі науково-практичних конференцій, семінарів, майстер-класів. Бере участь у журі на Всеукраїнських та міжнародних Фестивалях і конкурсах з хореографічного мистецтва.
Камін В.О. у роботі ініціативний, комунікабельний, сумлінний. Активно вносить пропозиції що спрямовані на вдосконалення життєдіяльності кафедри хореографії НАКККіМ.

Пулікації, дослідження та наукові роботи:

 1. Народно-сценічний танець. Груповий розподіл вправ біля станка. Навчально-методичний посібник.
 2. Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю. Робоча програма для бакалаврів спеціальності 6.020200.
 3. Угорський народно-сценічний танець. (Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів).
 4. Етюд як перша ланка на шляху балетмейстерської майстерності. (Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів).
 5. Магістерська робота. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 8.02020201 «Хореографія», кваліфікацій «Балетмейстер, викладач» і «Теоретик хореографічного мистецтва, викладач», на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня - Магістр (у співаторстві Корисько Н.М.).
 6. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Мистецтво балетмейстера», напрям підготовки 6.020202 «Хореографія», спеціальність 6.020202 «Хореографія», спеціалізація «Народна хореографія», освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр.
 7. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Мистецтво балетмейстера», напрям підготовки 6.020202 «Хореографія», спеціальність 6.020202 «Хореографія», спеціалізація «Народна хореографія», освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр.
 8. Угорський народно-сценічний танець. (Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів).
 9. Польський народний танець у системі хореографічної освіти в Україні. (Стаття у зб. «Трансформація освіти і культура: традиції та сучасність». Матеріали Міжнародної науково-творчої конференції. 2-3 травня 2012р.
 10. Тези доповіді: «Особистість балетмейстера». Матеріали І Всеукраїнської науково-творчої конференції. «Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі» 20 травня 2013р.
 11. Тези доповіді: «Музика танцю». Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-творчої конференції. К.:НАКККіМ. «Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі» 19 травеня 2014р.
 12. Тези доповіді: Критерії майстерності викладача хореографії ВНЗ. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-творчої конференції з міжнародною участю «Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі». 19 травня 2015.
Шумілова Вікторія Віталіївна

Шумілова Вікторія Віталіївна

Заслужений артистка України,
доцент кафедри хореографії.

Викладання:

 • Теорія та методика викладання класичного танцю.

Освіта і вчений ступень:

2014 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, спеціальність «Хореографія».
1995 Київський державний інститут культури, спеціальність «Культурологія».
1986 Київське державне хореографічне училище, спеціальність «Артист ансамблю народного танцю».

Творча діяльність:

Артистка балету, солістка Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. П.Вірського (1986-2011 рр.). У складі ансамблю виїжджала на гастролі до багатьох країн світу: США, Канади, Мексики, Японії, Ізраїлю, Єгипту, Англії, Ірландії, Франції, Бельгії, Швейцарії, Італії, Іспанії, Португалії, Німеччини, Австрії, Данії, Польщі, Угорщині, Румунії, Чехії та ін.

Під час гастролей брала участь у конференціях, семінарах, у рекламі ансамблю на відомих телестудіях (Live with regis & Kathie Lee WABC-TV (ABC) New York 25 may, 1998), тощо. Рекламна діяльність знайшла відображення і в провідних друкованих засобах масової інформації, зокрема в газетах, буклетах і на афішах.

Працювала в міжнародних таборах США (м. Філадельфія, штат Пенсильванія) в 2005-2006 рр., де здійснювала хореографічні постановки, проводила заняття з класичного танцю. Брала участь у міжнародному проекті “STEPPES A UKRAINIAN DANCE SPECTACULAR” (Україна, США, Канада).

У 2005 році приймала участь у документальному фільмі режисера В.Хмельницького «Вірський назавжди», присвяченого 100-річчю від дня народження Павла Вірського.

Громадська діяльність:

З 2003 р. − Член Національної хореографічної спілки України.

Додаткова освіта / Підвищення кваліфікації:

3.02 – 15.02.2014 р.: Свідоцтво 12СПВ 036564, 72 ак. годин, «Сучасні вимоги до організації навчального процесу у ВНЗ III-IV рівнів акредитації», «Впровадження нової системи забезпечення якості TEMPUS TRUST», Інститут післядипломної освіти НАКККіМ, Київ.

Конференції:

2016 I Міжнародна науково-практична конференція: «Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі» (НАКККіМ, Київ) «Пріоритет національного аспекту у творчості А.Ф.Шекери»
2015 III Всеураїнська науково-творча коференція з міжнародною участю: «Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі» (НАКККіМ, Київ) «Серж Лифар: повернення із забуття»
2014 II Всеураїнська науково-творча коференція: «Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі» (НАКККіМ, Київ) «Сценографічна спадщина художника А.Г.Петрицького в контексті впливу на хореографічне мистецтво»
2013 I Всеураїнська науково-творча коференція: «Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі» (НАКККіМ, Київ) «Місце класичного танцю в системі хореографічної освіти»

Підвищення кваліфікації / Стажування:

 • Грамота «За заслуги перед Українським народом» Верховної Ради України від 15.11.2007 р.;
 • Почесна відзнака «Медаль Павла Вірського» Національної хореографічної спілки України від 18.02.2005 р.;
 • Почесна відзнака «За багаторічну плідну працю в галузі культури» Міністерства культури і мистецтв України від 21.01.2005 р.;
 • Почесне звання «Заслужений артист України» Указом Президента України від 19.05.2003 р.
Шалапа Світлана Віталіївна

Шалапа Світлана Віталіївна

Майстер спорту,
Доцент кафедри хореографії.

Викладання:

 • Теорія і методика викладання спортивного танцю;
 • Методика роботи з хореографічним колективом;
 • Методика викладання альтернативних стилів сучасного танцю;
 • Спецкурс «Акробатика».

Освіта і вчений ступень:

2007 Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв
1985 Київський державний інститут фізичної культури і спорту

Досвід роботи:

Шалапа С.В. є постійним членом журі:

2009-2012 Обласного фестивалю-конкурсу дитячої творчості «Дебют-2009 (2010, 2011,2012)» м.Київ
2013,2015 ІІ Всеукраїнський конкурс хореографічного мистецтва «Фуете» від Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів/ Київської муніципальної української академії танцю ім. С.Лифаря
2013-2014 V Всеукраїнський фестиваль дитячих творчих колективів «Золота антилопа» м.Київ.
2014 Всеукраїнський мистецький конкурс-фестиваль «Різдвяні мініатюри» (Київська муніципальна українська академія танцю ім. С.Лифаря) м. Київ
2015 VIII Міжнародний дитячо-юнацький хореографічний фестивалю-конкурс «Містерія танцю» м.Київ.
2015 Міжнародний фестиваль-конкурс «Зоряний лев». м.Львів
2015 IIIX Міжнародний фестиваль-конкурс «Танець закликає друзів» м.Кривий Ріг
2015 Міжнародного фестиваль-конкурс мистецтв «Джерело надії» м.Київ
2015 Міжнародний фестиваль-конкурс «Нове покоління» м.Чернігів.
2015 Міжнародний фестиваль-конкурс «Зоряні Карпати» м.Ужгород.
2014,2016 Всеукраїнський фестивалю танцю «PLANETA dance fest» м.Чернігів
2014,2015 Міжнародний фестиваль-конкурс творчих колективів «Калейдоскоп талантів». м.Київ
2015 Мистецький фестивалю «Різдвяний зорепад»
2016 Всеукраїнський фестиваль «COLOR_DANCE_FEST»
2015,2016 Всеукраїнський фестиваль конкурс хореографічного мистецтва «KIDS WILL DANCE FEST» м.Київ

Досягнення та заохочення:

1978 майстер спорту СРСР з художньої гімнастики

Громадська діяльність:

Член Національної хореографічної спілки України.

Історія реставрації:

 1. Шалапа С. Спортивні танці: Програма курсу для студентів спеціальності 6.020202 «Хореографія» ДАКККіМ, 2005. 20с.;
 2. Шалапа С. Спортивні танці. Основи техніки вправ. I частина: Методичні рекомендації для студентів спеціальності 6.020202 «Хореографія»/уклад С.В.Шалапа. – К.: ДАКККіМ, 2007. - 59с.;
 3. Шалапа С. Спортивні танці. Основи техніки вправ. І частина (додаток): методичні рекомендації для студентів спеціальності 6.020202 «Хореографія» / уклад С.В.Шалапа. – К.: ДАКККіМ, 2008. − 48с.;
 4. Шалапа С. Спортивні танці. Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 6.020202 «Хореографія» спеціалізація «Сучасна хореографія» /уклад. С.В.Шалапа. –К.: ДАКККіМ, 2008р. − 35с.;
 5. Шалапа С. Спортивні танці. Основи базових акробатичніх вправ. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 6.020202 «Хореографія», спеціалізації «Сучасна хореографія» /уклад. С.В.Шалапа. – К. : ДАКККіМ 2009 р. −47с.;
 6. Шалапа С. Методика роботи з хореографічним колективом: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності: 020202 «Хореографія» спеціалізацій «Народна хореографія», «Сучасна хореографія», «Бальна хореографія»/уклад.: С.В.Шалапа, Н.М.Корисько. – К.: НАКККіМ, 2010. − 115 с.;
 7. Шалапа С. Сучасні танці: Програма курсу для студентів спеціальності 6.020202 «Хореографія», спеціалізації «Народна хореографія», «Бальна хореографія»/уклад С.В.Шалапа. – К.: НАКККіМ, 2011. – 24с.;
 8. Шалапа С.В. Навчально-методичний комплекс «Теорія і методика викладання спортивного танцю» для студентів за галуззю знань 0202 «Мистецтво», спеціальністю 6.020202 «Хореографія», спеціалізацією «Сучасна хореографія». – К. : НАКККіМ, 2014. – 103 с.;
 9. Білошкурський В.С., Шалапа С.В., Перепелкин В.В. Танцювальне мереживо Полтавського краю : збірник хореографічних матеріалів. – К. : НАКККіМ, 2014. – 268 с.;
 10. Шалапа С.В., Корисько Н.М. Методика роботи з хореографічним колективом: підручник. – Ч.1. – К. : НАКККіМ, 2015. – 252 с.;
 11. Шалапа С.В., Корисько Н.М. Методика роботи з хореографічним колективом: підручник. – Ч.2. – К. : НАКККіМ, 2015. – 220 с.;
 12. Теорія та методика викладання спортивного танцю. 6.020202 «Хореографія» спеціалізація «Сучасна хореографія» – К. : НАКККіМ, 2015. – 392с. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1/11-8864 від 25.06.2015).

Статті, конференції:

 1. Шалапа С. Шляхи удосконалення процесу підготовки майстрів хореографії /С.Шалапа //: Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. Редкол.: В. Чернець, Л. Левчук, В. Бітаєв та ін.– К.:Міленіум, 2006. – Вип. XVI. – С.271–276;
 2. Шалапа С. Взаємодія хореографії та спорту у пластичному мистецтві на початку ХХ сторіччя /С.Шалапа // Інформаційно-культурний простір: європейський вибір України: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ.конф. Редкол.: В.Чернець, В Бітаєв та ін.– Київ, 7-8 грудня 2007 р. – К.: ДАКККіМ, 2008. – С.194–196;
 3. Шалапа С. Шляхи удосконалення процесу підготовки майстрів хореографії шляхом взаємовпливу галузей культури /С.Шалапа // Синтез мистецтв у хореографічній освіті: матеріали наук.-прак. конф., Головне управління культури і мистецтв виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації); Київський факультет хореографії Міжнародного Слов’янського університету (м. Харків ); Училище хореографічного мистецтва «Київська муніципальна українська академія танцю ім.С.Лифаря». 2007 р.;
 4. Шалапа С. Взаємодія хореографії та спорту у пластичному мистецтві на початку ХХ сторіччя, /С.Шалапа // Інформаційно-культурний простір: європейський вибір України, інформаційні технології і соціокультурний розвиток: матеріали міжнародної наук.-практ. Конф., м. Київ 7-8 грудня 2007р. ДАКККіМ, СЕКЦІЯ № 2,. 2007р;
 5. Шалапа С. Тенденції виникнення нової пластики танцю на рубежі XIX – XX сторічч. /С.Шалапа // Україна: від самобутності до соборності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 90-річча від дня заснування Національної академії наук України, м. Київ 22-23 травня 2008р.;
 6. Шалапа С. Сучасний танець як один з основних компонентів хореографічної освіти збірник /С.Шалапа // Вдатні постаті науки, культури і освіти України: матеріалів Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Київ 30-31 жовтня 2008р.;
 7. Шалапа С. Сучасні умови професійної діяльності керівника-хореографа у дитячому хореографічному колективі /С.Шалапа //Хореографічне мистецтво – творчі здобутки, проблеми та перспективи розвитку: матеріали конференції Всеукраїнської конференції з нагоди 10-ліття Національної хореографічної спілки України, м. Київ 28-29 квітень 2012.;
 8. Шалапа С. Сучасні умови професійної діяльності керівника-хореографа у дитячому хореографічному колективі /С.Шалапа // матеріали наук.-прак. конф. «Стан народної хореографії в Україні та перспективи її розвитку», м. Київ квітень 2012 р.;
 9. Шалапа С. Аспекти формування культури особистості, аспекти формування педагогічної культури в сфері мистецької освіти./aspects of forming of pedagogical culture are in sphere of artistic education/ С.Шалапа // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку: матеріали міжнародної наукової конференції (22-23 листопада 2012 року): /Харк.держ.акад.культури ; відп.зо вип.. Н.М.Кушнеренко. – Х.: ХДАК, 2012. – С.129–130.;
 10. Шалапа С. Аспекти формування педагогічної культури в сфері мистецької освіти /С.Шалапа // Видатні особистості в контексті сучасних мистецьких практик: Зб. матеріалів IV Всеукраїнської науково-творча конференції, присвяченій видатній українській актрисі М.К.Заньковецькій, Київ 23 квітня 2013 р. – К.:НАКККіМ, 2013. – С.89–90.;
 11. Шалапа С. Передумови та становлення танцю modern на пострадянському просторі. /С.Шалапа // Особливості роботи в сучасному соціокультурному просторі: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 20 травня 2013 р. – К. : НАКККіМ, 2013. – С.14–19.;
 12. Шалапа С. Аспекти формування педагогічної культури в сфері мистецької освіти – /С. Шалапа // Тенденції розвитку хореографічних дисциплін у вищих мистецьких навчальних закладах: матеріали Всеукр. наук.-практич. конф [упор. А.М.Підлипська, ред.. Ю.В.Трач], м. Київ, 11-12 квітня 2014 р. – К. : КНУКіМ, 2014. С132– 135.;
 13. Шалапа С. Велике складається з Малого: етапи становлення особистості балетмейстера, педагога та керівника хореографічного колективу В.С.Білошкурського /С. Шалапа // Тенденції розвитку хореографічних дисциплін у вищих мистецьких навчальних закладах: матеріали Всеукр. наук.-практич. конф. [упор. А.М.Підлипська, ред.. Ю.В.Трач], м. Київ, 11-12 квітня 2014 р. – К. : КНУКіМ, 2014. – С.136–145.;
 14. Шалапа С. Велике складається з малого: етапи становлення особистості балетмейстера, педагога, керівника хореографічного колективу В.С.Білошкурського. /С. Шалапа // Мистецька освіта у вимірах сучасності: матеріали міжнародної наукової-методичної конференції, Київ, 15-17 травня 2014 – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014.;
 15. Шалапа С. Велике складається з малого: етапи становлення особистості балетмейстера, педагога, керівника хореографічного колективу В.С.Білошкурського. /С. Шалапа // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 20 травня 2013 р. – К. : НАКККіМ, 2014. – С.46–51.;
 16. Шалапа С. Особливості становлення та реалізації спортивно-видовищних заходів на мистецькому просторі України. /С. Шалапа // Науково-практична конференція Київ, 4-5 грудня 2014 р. – К. : НАКККіМ, 2014.;
 17. Шалапа С. Цілі та завдання курсу «Методика роботи з хореографічним колективом» /С. Шалапа //: Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ, 20 травня 2015 р. – К. : НАКККіМ, 2015. – С.124–127.;
 18. Шалапа С. Взаємопроникнення споріднених галузей культури – хореографії та спорту – одна з умов сучасного розвитку хореографічного мистецтва. Презентація наукових видань: Підручник «Теорія і методика викладання спортивного танцю» Теретико-методичні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті : метод. Посібн. / упорядник О.А.Плахотнюк.// О. Плахотнюк, І. Аксьонова, Л. Андрощук та ін. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 180 с., іл.;
 19. Шалапа С. Взаємодія галузей культури – хореографії та спорту – одна з умов сучасного розвитку мистецтва танцю. Міжнародна науково-практична конференція «Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі» , К.: НАКККіМ. – 2016..
Стаценко Микита Олегович

Стаценко Микита Олегович

старший викладач кафедри хореографії

Драч Володимир Володимирович

Драч Володимир Володимирович

старший викладач


Савченко Лілія Олександрівна

Савченко Лілія Олександрівна

старший викладач

Освіта і вчений ступень:

2000 Київський національний університет культури і мистецтв.
1995 Сумське училище культури.

Викладання:

 • Методика викладання українського народно-сценічного танцю.

Додаткова освіта / Підвищення кваліфікації:

3.02 – 15.02.2014 р.: Свідоцтво 12СПВ 036568, 72 ак. годин, «Сучасні вимоги до організації навчального процесу у ВНЗ III-IV рівнів акредитації», «Впровадження нової системи забезпечення якості TEMPUS TRUST», Інститут післядипломної освіти НАКККіМ, Київ.

Конференції:

2015 Учасник і координатор ІІІ Всеукраїнської з міжнародною участю науково-творчої конференції «Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі» м. Київ
Козлов Генадій Григорович

Козлов Генадій Григорович

Провідний концертмейстер

Почав працювати в НАКККіМ у 2000 р.
Науково-педагогічний стаж: 30 років.

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська 9, корп. 7, каб. 103
Тел: (044) 280 45 57

Освіта і вчений ступень:

1969 Київська державна консерваторія ім. П.І.Чайковського

Музичний супровід:

 1. Методика виконання народно-сценічного танцю;
 2. Ансамбль народного танцю;
 3. Мистецтво балетмейстера.

Гурова Валентина Федорівна

Гурова Валентина Федорівна

Провідний концертмейстер.

детальніше

Освіта і вчений ступень:

1976 Київський державний інститут культури ім. О.Є. Корнійчука.

Музичний супровід:

 • Методика виконання українського народно-сценічного танцю;
 • Мистецтво балетмейстера.

Саїк Ігор Дмитрович

Вадясова Наталія Вікторівна

Вадясова Наталія Вікторівна

Провідний концертмейстер.

Музичний супровід:

 • Методика виконання класичного танцю.

Освіта і вчений ступень:

2011 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.
АФОНІНА ОЛЕНА СТАЛІВНА

ДОКТОР МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ХОРЕОГРАФІЇ

ОСВІТА

Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв (2006 р.), спеціальність “Музичне мистецтво”.
ДИСЕРТАЦІЯ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА
«Євроінтеграційні тенденції розвитку музичного мистецтва в Україні кінця ХХ – початку ХХІ століть», спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури (2011 р.), НАКККіМ.
ДИСЕРТАЦІЯ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА
«Культурний код і «подвійне кодування» в мистецтві», спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури (2018 р.), НАКККіМ.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

1982–2009 рр. Викладач-методист музично-теоретичних дисциплін Київської ДШМ №8.
З 2006 рр. працює у НАКККіМ
з 2013 р. – доцент кафедри хореографії
з 2019 – професор кафедри хореографії

УЧАСТЬ У РОБОТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ РАД ПО ЗАХИСТУ КАНДИДАТСЬКИХ, ДОКТОРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.850.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) культурології, мистецтвознавства та історичних наук за спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури».
Афоніна О.С. – автор понад 100 наукових, навчально-методичних, науково-популярних праць. Серед них – 2 одноосібні монографії; 3 – публікації у колективних монографіях; 13 навчальних посібників із грифом МОН України:
1. Афоніна О. С. Коди культури і «подвійне кодування» в мистецтві: монографія. Київ: НАКККіМ, 2017. 314 с.
2. Афоніна О. С. Сучасна українська музика у вимірах європоцентризму: монографія. Київ: НАКККіМ, 2012. 140 с.
3. Афоніна О. С. Теоретичні основи дослідження європоцентричних тенденцій у мистецтві кінця ХХ – початку ХХІ століття: колективна монографія: Синергетична парадигма простору культури. Київ: НАКККіМ, 2014. С. 177–220.
4. Afonina О. Culture codes and artistic techniques of “double coding” in art history: collective monograph / PROBLEM SPACE OF MODERN SOCIETY: PHILOSOPHICAL-COMMUNICATIVE AND PEDAGOGICAL INTERPRETATIONS // Part I. Warsaw, Poland, 2019. Р. 576 – 590
5. Afonina О. “DOUBLE CODING” IN THE HISTORY OF ART. Cultural and arts studies of national academy of culture and arts management : collective monograph / Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. Р. 3–20.
6. Афоніна О. С. Музична основа сучасних українських балетів. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. 2020. № 3. С. 121–126.
7. Афоніна О. С. Музичний ряд балету «Дама з камеліями». Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць, 2020. Вип. 38. С. 57–64.
8. Афоніна О. С. Сучасне мистецтво в теорії та практиці. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. 2021. № 1. С. 48-52.
9. Афоніна О. С. Кодові образи та прийоми "подвійного кодування" у балеті "Майстер і Маргарита" Давида Авдиша // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. № 1. С. 91–95. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2017_1_20
10. Нові конотації в балетах «Весна священна» та художні прийоми «подвійного кодування» в мистецтві хореографії // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць, 2017. Вип. 31. Київ: Міленіум, 2017. С. 280–288.
11. Художні прийоми «подвійного кодування» в синтезі мистецтв // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Київ: Міленіум, 2017. XXXVІІІ. С. 118–128.
12. Afonina O. Music of modern ballets // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Вип. 4. Київ: Міленіум, 2018. С. 199–203.
Кандидатські дисертації, виконані та захищені під науковим керівництвом О. С. Афоніної:
1. Степурко В. І. Вияви мистецької інтроверсії у творчості композиторів України другої половини ХХ – початку ХХІ століття: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. мистецтвознавства: 26.00.01 – теорія та історія культури; НАКККіМ. Київ, 2017. 20 с. [Дисертація захищена 1. 12. 2017 р.].
2. Ґедзь О. П. Творча спадщина М. Тутковського, М. Шиповича, С. Дрімцова у стильових координатах української музичної культури кінця ХІХ — першої третини ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. мистецтвознавства: 26.00.01 – теорія та історія культури. НАКККіМ, Київ, 2019. 18 с. [Дисертація захищена 30. 05. 2019 р.].
3. Вежневець І. Л. Музичний портрет» як художня форма французької вокальної культури ХХ століття»: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. мистецтвознавства: 26.00.01 – теорія та історія культури. НАКККіМ, Київ, 2019. 18 с. [Дисертація захищена 3. 10. 2019 р.].
4. Борисенко Т. В. Художній образ перпетуум мобіле у європейській музиці ХIХ – першої половини ХХ століття: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. мистецтвознавства: 17.00.03 – Музичне мистецтво. Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Суми, 2020. 24 с. [Дисертація захищена 3. 07. 2020 р.].
5. Романец Д. О. Музична драматургія в дитячих операх українських композиторів кінця ХХ – ХХІ століть: дисертація на здобуття ступеня доктора філософії: 023 «Музичне мистецтво», 2021. [Дисертація захищена 20. 08. 2021 р.].

Ансамбль бального танцю «Грація»

 • 306665-Wielki-Koncert-Galowy-Johanna-Straussa

 • 746

 • IMG 1424

 • IMG 1903

Ансамбль народного танцю «Колоски»

 • 2

 • e24JlOOUOcc

 • nsVA9l-jBVg

 • wsUKAIj9fpQ

Ансамбль бального танцю «Lelio»

 • 1DSC 8419

 • 1DSC 8425

 • 2EN1Pk5mPNk

 • bNHR36xS15U

Випускники кафедри хореографії артисти балету Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського

 • 2222

 • CRY1K0XDUWQ

 

         logo                    
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

Ми в соцiальних мережах:

Контакти
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15, м.Київ, 01015, Україна
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Інститут практичної культурології
та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12

Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04

Відділ кадрів та документо-
забезпечення:
(044) 280-92-09
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81,
(068) 784-49-27,
Факс: (044) 280-92-09
Отримати інформацію
щодо вступу в Академію
пн-пт 09:00-18:00
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Інститут дизайну
та реклами:
(044) 280-27-02