29 вересня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв відбудеться публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 ˗ теорія та історія культури) Моторної Тетяни Федорівни на тему: «Ідеї містеріальності у музичній культурі ХХ століття (на прикладі фортепіанної творчості Олів’є Мессіана)».