29 вересня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв відбудеться публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 ˗ теорія та історія культури) Климчук Ірини Сергіївни на тему: «Українське хореографічне мистецтво 1950 - 1980-х років як чинник формування національної ідентичност».