14 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв відбудеться публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 ˗ теорія та історія культури) Дружинець Маріанни Ігорівни на тему: «Естрадне музичне мистецтво України кінця ХХ - початку ХХІ століття як фактор євроінтеграції української культури».