12 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв відбудеться публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата культурології (спеціальність 26.00.01 ˗  теорія та історія культури) Вернигоренко Ольги Сергіївни на тему: «Футуризм в українському культурному просторі першої половини ХХ століття».