12 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв відбудеться публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 ˗ теорія та історія культури) Ян Ірини Миколаївни на тему: «Український музично-драматичний театр у системі соціокультурних зв’язків останньої третини ХІХ – початку ХХ століття

Автореферат Ян І.М.
Дисертація Ян І.М.
Відгук Маркової О.М.
Відгук Волкова С.М.
Відгук Сиротинської Н.І.