25 лютого 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв відбудеться публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства (спеціальність – 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство) Кравченко Анастасії Ігорівни на тему: «Семіологія камерно-інструментального мистецтва України кінця ХХ – початку ХХІ століть».