13 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв відбудеться публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 ˗ теорія та історія культури) Фрайт Оксани Володимирівни тему: «Музично-вербальна емінентність в інтерпретаційному дискурсі мистецтвознавства».