22 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв відбудеться публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора культурології (спеціальність 26.00.01 ˗ теорія та історія культури) Дичковського Степана Івановича на тему: «Глобальні трансформації туристичних практик і технологій в контексті становлення цифрового суспільства (digital society)».