30 вересня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв відбудеться публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 ˗ теорія та історія культури) Квецко Ольги Ярославівни на тему: «Хореографічна культура бойків на Прикарпатті кінця ХХ - початку ХХІ століть».