Голова Асоціації випускників - КАРАНДЄЄВ Ростислав Володимирович, перший заступник міністра культури та інформаційної політики України, випускник Академії, спеціальність "Менеджмент соціокультурної діяльності"(2019)
Асоціація створена задля підвищення престижу Академії як провідного закладу освіти у галузі культури та збереження і забезпечення наступності в традиціях та духовних цінностях поколінь випускників Академії.
Основні завдання Асоціації:
-Сприяння реалізації навчальних, наукових, соціально-економічних і виробничих проектів розвитку Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв».
-Впровадження взаємодовіри, взаємної надійності, порядності й ділового партнерства у взаємовідносинах між членами Асоціації.
-Ознайомлення громадськості з діяльністю Асоціації та її членів.
-Підвищення престижу Академії як провідного навчального закладу у галузі культури.
-Збереження та забезпечення наступності в традиціях та духовних цінностях поколінь випускників Академії.
-Встановлення зв’язків з роботодавцями, сприяння професійному зростанню випускників Академії, створення умов для їх самореалізації.
-Створення умов для спілкування випускників, студентів та науково-педагогічних працівників Академії, забезпечення інформаційного обміну між випускниками.
-Зміцнення відносин партнерства, товариства і дружби між членами асоціації та представниками різних країн світу, які займаються професійною діяльністю в галузі культури.
-Сприяння професійної орієнтації і добору талановитої творчої молоді для вступу до Академії. Створення сприятливих умов для гармонійного розвитку особистостей студентів і студентського самоврядування.
-Розширення зв'язків і відносин Асоціації з підприємствами, об'єднаннями, міжнародними організаціями.
-Сприяння поліпшенню змісту освіти, якості й ефективності підготовки фахівців, зміцнення зв'язків і відносин Академії з іншими навчальними закладами України та іноземних держав.
-Розвиток співробітництва з українською діаспорою.
Розвиваймося разом!

Форма для вступу до Асоціації випускників НАКККІМ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCfRYjE87wuufHJQxaHO3zlyLjodmPu_p54IRJiMBh3i5IHw/viewform?usp=sf_link