Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв

Центр неперервної культурно-мистецької освіти

ШЕВЧЕНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕВЧЕНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Директор центру,
кандидат педагогічних наук, доцент,
професорка кафедрикультурології та інформаційних комунікацій,
заслужений працівник культури України.

детальніше

Почала працювати в Академії в 1989 році.
Стаж науково-педагогічної роботи – 25 років.

Контакти у НАКККІМ: 
м. Київ, вул. Лаврська, 9, кімн. 221, корп. 7
Тел: (044) 280 34 04
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:
Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука (тепер Київський національний університет культури і мистецтв), 1983 р., спеціальність: «Бібліотекознавство та бібліографія»; кваліфікація: бібліотекар-бібліограф.

Науковий ступінь та звання: 
кандидат педагогічних наук, спеціальність 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, 1998 р., доцент, заслужений працівник культури України.

Тема дисертації: «Функціонування та організація системи підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів України»

Професійна діяльність:

1983-1987 рр. – редактор, бібліограф Державної публічної науково-технічної бібліотеки СРСР;

1989-2006 рр. – методист, старший викладач, доцент, професор Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (нині Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв);

2006-2007 рр. – заступник директора Департаменту мистецтва і регіональної політики- начальник відділу аналізу і прогнозування діяльності бібліотек Міністерства культури і туризму України;

липень 2007 р.- серпень 2015 – директор Інституту післядипломної освіти та, за сумісництвом - професор кафедри теорії, історії і практики культури (2007-2013); професор кафедри бібліотекознавства та інформаційних комунікацій (2013-2015);

вересень 2015 – в зв’язку з реорганізацією структури Академії - Директор Інституту публічного управління та кадрової політики, професор кафедри інформаційних комунікацій та бібліотекознавства.

квітень 2017 - у зв’язку з реорганізацією структури Академії – Директорка Центру неперервної культурно-мистецької освіти, професорка кафедри культурології та інформаційних комунікацій.

Громадська діяльність:

З 2007 р. – член Президії Української бібліотечної асоціації.

З грудня 2009 р. – президент Української бібліотечної асоціації;

З листопада 2018 р.  – віце-президентка ВГО Українська бібліотечна асоціація.

Співавтор трьох стратегій розвитку Асоціації – до 2012 р. та на 2012‑2014 рр. та на 2015-2018рр. (http://ula.org.ua/ua/252-dokumenti/dokumenti-uba)

Співавтор «Концепції якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України (до 2025 року)»

Викладає курси для студентів спеціальності «029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»:

 • «Стратегія розвитку бібліотек»
 •  «Електронне урядування»
 •  «Реклама і PR у бібліотеці»
 • «Бібліотечне краєзнавство»

Для працівників бібліотек, які підвищують кваліфікацію в Академії, викладає навчальні курси:

 1. «Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці»
 2. «Публічна бібліотека як інститут демократичного суспільства»
 3. «Зміна соціокультурних орієнтирів діяльності публічної бібліотеки»
 4. «Інноваційні процеси в організації обслуговування користувачів бібліотеки»
 5. «Організація доступу до інформації органів державної влади України у бібліотеках»
 6. «Інноваційне планування діяльності публічної бібліотеки в межах проекту»
 7. «Адвокація як система захисту інтересів бібліотек, бібліотечних фахівців і користувачів»
 8. «Маркетинг як частина управлінської функції» та інші.

Основні публікації:

 1. Використання сучасних інформаційних технологій у публічних бібліотеках України (за матеріалами дослідження) / В.С.Пашкова, І.О.Шевченко, Я.О.Хіміч // Бібліотечний форум.- 2009.- № 1.- С. 2 - 25.
 2. Організація доступу до інформації органів державної влади України в бібліотеках: програма підвищення кваліфікації працівників бібліотек / НАКККіМ; Укладачі В.В.Загуменна, І.О.Шевченко.- К., 2010.‑ 24с.
 3. Інформація органів державної влади України: як шукати і використовувати наявні інформаційні ресурси: Програми навчання користувачів публічних бібліотек/ НАКККіМ; Укладач І.О.Шевченко.- К., 2010.- 24 с.
 4. Шевченко І.О. Бібліотека відкриває шлях до суспільства знань: Інтерв’ю // Урядовий кур’єр.- 2010.- 30 вересня.
 5. Рижкова С. А. Творення, трансляція, інтерпретація і споживання культури: монографія / С. А. Рижкова, І. В. Кузнєцова, І. О. Шевченко ; М-во культури і туризму України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Ін-т післядипломної освіти. – К., 2010. – 476 с. : іл..
 6. Шевченко І.О. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці : посібник для бібліотекарів за програмою підвищення кваліфікації / УБА, НАКККіМ.- К.: Самміт – книга, 2012.- 76 с. + електорн.диск.
 7. Бібліотечний менеджмент і маркетинг: Робоча програма навчальної дисципліни / Розробник І.О. Шевченко, НАКККіМ. – К., 2014. ‑ 50 с.
 8. Бібліотечне краєзнавство: Робоча програма навчальної дисципліни / Розробник І.О. Шевченко, НАКККіМ. – К., 2014. – 46 с.
 9. Шевченко І.О. Відкрита бібліотека у контексті сталого розвитку суспільства // Бібліотека – територія єдності: Збірник матеріалів наукової конференції Української бібліотечної асоціації / УБА; редкол.: В.С. Пашкова, В.В. Загуменна, І.О. Шевченко, Я.Є. Сошинська, О.В. Васильєв. – Електронне видання. – К., 2014.
 10. Діяльність Інституту публічного управління та кадрової політики Національної академії керівних кадрів культури і мистецтву контексті підготовки та підвищення кваліфікації бібліотекарів / І.О.Шевченко //  Розбудова громадянського суспільства: Зб. матеріалів Всеукр.науково-практ. конф. Української бібліотечної асоціації / УБА.- Електронне видання.- К., 2015.
 11. Бібліотеки у системі забезпечення євро інтеграційних процесів України : Навч.-метод. посібник для підвищення кваліфікації працівників бібліотек / Уклад.: Пашкова В.С., Шевченко І.О.; Рец.: Збанацька О.М., Ярощук В.П.; НАКККіМ . – Електронне видання. –  К., 2016 . – 60 с. – ISBN 978-966-452-226-4.
 12. Нариси до портрета / І.О.Шевченко  //  Василь Гнатович Чернець: «Життя моє – Академія» : До 70-річчя від дня народження .- К.: НАКККіМ, 2016 .- С. 34 – 40.
 13. Шевченко І.О. Європейський контент освітніх програм: від розробки до впровадження та ефективність для бібліотечної практики //  УІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири» : збірник матеріалів / УБА.- Електрон видання.- К., 2107.- ISBN 978-966-97569-6-1.
 14. Шевченко І.О. Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників у контексті розвитку освітнього простору // Методична служба: індикатор та імпульс інноваційної культури в умовах децентралізації : матеріали ІУ Всеукр. Школи методиста / Нац. б-ка ім..Ярослава Мудрого. - К., 2108.- С 15 – 24.
 15. Академічна доброчесність та бібліотеки: Програма підвищення кваліфікації працівників бібліотек : Електронний документ / Українська бібліотечна асоціація. Головний тренінговий центр для бібліотекарів; розробники: Воскобойнікова-Гузєва О. В., Загуменна В. В., Кулик Є. В., Пашкова В. С., Сербін О. О., Сошинська Я. Є., Шевченко І. О. – Київ: УБА, 2018. - 41с. - Режим доступу: https://ula.org.ua/images/uba_document/programs/academ_integrety/AI_Lib_Program8.pdf
 16. Чотири простори бібліотеки: модель діяльності: практичний посібник / укладачі: О. Бояринова, О. Бруй, Л. Лугова, Я. Сошинська, І. Шевченко; Українська бібліотечна асоціація. — Київ : ВГО Українська бібліотечна асоціація, 2020. — 104 с.  ISBN 978-617-95010-2-9.- Режим доступу: https://ula.org.ua/259-publikaciyi/vidannya

Співавторка відкритих дистанційних курсів :

 • Бібліотеки у досягненні Цілей сталого розвитку - https://vumonline.ua/course/libraries-in-achieving-sustainable-development-goals/
 • Бібліотека – відкритий публічний простір - https://vumonline.ua/course/library-open-public-space/ 

Про І. О. Шевченко

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:

Центр неперервної культурно-мистецької освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв здійснює підвищення кваліфікації працівників різних закладів культури України – театрів, філармоній, бібліотек, музеїв, будинків культури, музичних шкіл, кіномереж.
Працівники культури та митці – професіонали і аматори, керівники художніх і творчих колективів, усі, хто працює у царині культури і мистецтва, – мають змогу під час навчання в Центрі обмінюватися досвідом, відвідувати заклади культури національного та державного рівнів, слухати лекції провідних професорів-корифеїв.
Центр неперервної культурно-мистецької освіти є знаним і авторитетним галузевим навчальним центром, де підвищили кваліфікацію десятки тисяч працівників культури й успішно впроваджують набуті знання у практику своєї роботи.
 
У СТРУКТУРІ ІНСТИТУТУ ДІЄ - ВІДДІЛ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

Центр має ліцензійне право на підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів за галузями знань 0201 Культура, 0202 Мистецтво; державних службовців та керівників (спеціалістів) державних підприємств, установ і організацій в галузі знань 1501 «Державне управління».

Центр здійснює науково-методичне забезпечення системи післядипломної освіти фахівців галузі культури та мистецтв, науково-дослідну роботу з проблем розвитку післядипломної освіти; культурно-освітню та просвітницьку діяльність.
Глибока та різнобічна модернізація процесу підвищення кваліфікації вимагає пошуку нових підходів до організації навчального процесу, з огляду на це діяльність Центру орієнтована на розвиток професійних компетентностей працівників культури, формування у слухачів спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту», використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в роботі закладів культури, мовленнєву, цифрову, комунікаційну, інклюзивну, емоційно-етичну компетентність, а також розвиток управлінської компетентності у керівників закладів культури та їх заступників. Підвищення кваліфікації у Центрі орієнтоване на пошук шляхів вирішення проблем практично-прикладного значення через оновлення теоретичних знань, вивчення законодавчих та нормативно-правових документів, дослідження ефективних практик та інноваційного досвіду і в цілому сприяє виробленню потреб у постійній фаховій самоосвіті, посиленню мотивацій до саморозвитку.
До навчального процесу Центру, наукової та методичної роботи залучаються професори, доценти та викладачі всіх кафедр Академії, а також провідні науковці, діячі культури і мистецтв України, відповідальні працівники Міністерства культури України.
Навчально-методичну діяльність Центру, спрямовану на організацію та проведення підвищення кваліфікації працівників культури, відповідно до щорічних календарних планів, забезпечують методисти вищої кваліфікації О.С. Бородавка, І.І. Годунова, І.Є. Маключенко та А.І. Федоренко. Вони організовують навчальний процес за програмами підвищення кваліфікації; розробляють навчально-тематичні плани та навчально-методичні матеріали для слухачів Центру; готують розклади занять для відповідних навчальних груп; здійснюють облік проведення занять. На заняттях із підвищення кваліфікації підіймаються та вирішується питання різного рівня складності – від пошуку шляхів реалізації державної культурної політики до відпрацювання конкретних культурно-мистецьких технологій.
Під час лекційних і практичних занять, круглих столів і дискусій, виробничих і інноваційних ігор, відеотренінгів, учасники навчання з підвищення кваліфікації набувають унікальних знань, практичних навичок, переймають кращий досвід своїх колег.
Для забезпечення ефективного навчального процесу в Центрі використовуються навчально-методичні матеріали та посібники, розроблені викладачами Академії. 

БАЗИ ПРАКТИКИ ЦЕНТРУ

Для забезпечення ефективного навчального процесу в Центрі використовуються навчально-методичні матеріали та посібники, розроблені викладачами Академії.

Видання на допомогу підвищення кваліфікації:

Плануючи свою роботу Центр орієнтується на виконання державного замовлення з підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів установ, підприємств і організацій галузі культури державної та комунальної форм власності.

 

Ми завжди відкриті до співпраці!

 

         logo                    
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

Ми в соцiальних мережах:

Контакти
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15, м.Київ, 01015, Україна
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Інститут практичної культурології
та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12

Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04

Відділ кадрів та документо-
забезпечення:
(044) 280-92-09
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81,
(068) 784-49-27,
Факс: (044) 280-92-09
Отримати інформацію
щодо вступу в Академію
пн-пт 09:00-18:00
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Інститут дизайну
та реклами:
(044) 280-27-02