Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв

Кафедра гуманітарних дисциплін

Литвин Сергій Харитонович

Литвин Сергій Харитонович

Завідувач кафедри гуманітарних дисциплін,
доктор історичних наук, професор

Освіта і вчений ступень:

1984 p. військово-педагогічний факультет Військово-політичної академії

Професійна діяльність:

1970–2006pp служба у Збройних силах
1984–1995pp науково-педагогічна робота (Сімферопольське вище військово-політичне училище
1995–2001pp Севастопольський військово-морський інститут
2001–2006pp Національна академія оборони України
2008–2012pp Київська державна академія водного транспорту
2012–по т.час Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Почесні звання та нагородиі:

 • доктор історичних наук (2001);
 • орден святого Володимира 3 ст.;
 • понад 20-ть медалей Збройних сил СРСР та Збройних сил України;
 • професор (2003);
 • академік Академії вищої освіти України (2017).

Наукові або творчі роботи, досягнення, публікації, монографії, навчальні посібники:

 • Автор 4-х монографій, близько 150 публікацій в основному з історії національно-визвольної боротьби українського народу 1917 – 1921 рр.;
 • Головний редактор наукових журналів «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» та «Воєнна історія».;
 • та 8 навчальних посібників.

Контакти:

Адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус № 11
Тел.: +38 (044) 288-8046
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Загальні відомості:

Кафедра гуманітарних дисциплін (секція - філологічні науки) забезпечує фундаментальну мовну підготовку студентів. Процес навчання іноземних мов тісно пов'язаний з характером їх майбутньої професійної діяльності та спрямований на формування в студентів іншомовної комунікативної компетенції на рівні В+ (рівень незалежного користувача) відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, розроблених Радою Європи.

Сучасним пріоритетом роботи науково-педагогічного колективу кафедри є формування високого рівня комунікативної мовленнєвої компетенції студентів усіх спеціальностей. Комунікативна мовленнєва компетенція складається з таких компонентів: лінгвістичного, соціо-лінгвістичного та прагматичного, які охоплюють знання, вміння та навички з української та іноземних мов – англійської, німецької та іспанської. Викладачі іноземних мов підвищують свій кваліфікаційний рівень через співдружність із Британською компанією «Пірсон Едюкейшен» у Києві видавництва «Лонгмар»: відвідують теоретико-практичні семінари, використовують у роботі зі студентами навчально- методичні матеріали.

Викладачі кафедри забезпечують проведення занять із набуття навичок іноземної мови (англійської) та української ділової мови для державних службовців ІV – V категорій посад Міністерства культури України. Кафедра забезпечує викладання української мови за професійним спрямуванням, української та зарубіжної літератури, іноземних мов за професійним спрямуванням (англійської, німецької та французької). Студенти мають змогу вивчати другу іноземну мову. Кафедра забезпечує знання іноземної мови при підготовці бакалаврів, та аспірантів. У навчальному процесі задіяний кабінет іноземних мов, оснащений сучасною комп’ютерною технікою, аудіо- та відеоапаратурою. Кафедрою підготовлено та видано значну кількість наукових доробок, триває подальша робота над підготовкою наукових монографій, статей, тез і навчально-методичних видань (підручників, навчальних посібників, рекомендацій тощо). Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних і національних науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах.

Наукова діяльність кафедри:

Викладачі кафедри ведуть активну наукову діяльність, офіційними опонентами на захисті кандидатських дисертацій виступають кандидат педагогічних наук, доцент Сафонова Ірина Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент Сургай Світлана Олександрівна. Кафедра гуманітарних дисциплін (секція - філологічні науки) співпрацює з низкою наукових установ: Інститутом мовознавства НАН України, Інститутом української мови НАН України, Національною академією педагогічних наук України й ін. Важливе значення для оприлюднення результатів досліджень кафедри, здійснення наукових апробацій як для відомих наукових дослідників, так і аспірантської молоді має видання з 2013 року «Міжнародного вісника: культурологія, філологія, музикознавство» (періодичність – два рази на рік). Видання зареєстровано в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України 17.02.2004 р.

Робота кафедри спрямована на:

 • підготовку здобувачів вищої освіти, здатних сприяти модернізації української науки та її інтеграції до світового та європейського інтелектуального простору в галузі гуманітаристики;
 • підготовку нового покоління дослідників, здатних використати отримані ними знання в галузі публічного управління, антропології, історії, філософії для застосування при вирішенні національних і глобальних проблем;
 • підготовку інтелектуалів, здатних критично аналізувати соціокультурні процеси та сприяти їх розвитку.

 

Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою
гуманітарних дисциплін

1. Освітній рівень «Бакалавр»
- Безпека життєдіяльності та охорона праці
- Державна культурна політика
- Ділова іноземна мова (англійська)
- Друга іноземна мова (німецька, іспанська)
- Етика і естетика
- Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, німецька, французька )
- Історія української державності і культури
- Основи права в експертній діяльності
- Педагогіка і психологія
- Політичні PR та політична психологія
- Правове забезпечення інформаційної сфери
- Правове регулювання в галузі культури і мистецтв
- Українська мова за професійним спрямуванням
- Факультатив:

 • Англійська мова
 • Іспанська мова
 • Німецька мова
 • Французька мова

- Фізичне виховання
- Філософія

2. Освітній рівень «Магістр»
- Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача
- Соціологія культури

3. Освітньо - науковий рівень «Доктор філософії»
Академічне письмо англійською мовою
- Актуальні проблеми історії української культури
- Джерелознавство історії української культури та мистецтва
- Історичний розвиток державотворення та суспільно політичні процеси в Україні
- Національна культура та етноконфесійне життя народів України
Підготовка дослідницького проєкту та презентація результатів наукового дослідження
- Проблеми інформаційно-гуманітарної безпеки України
- Сучасна вітчизняна історіографія та бібліографія історії української культури
Інформаційні технології в практиці наукових досліджень

Робочий навчальний план: І курс та ІІ курс

Програма комплексного екзамену зі спеціальності 032 Історія та археологія

 
Науково-педагогічний склад

Сафонова Ірина Григорівна

Сафонова Ірина Григорівна

Заступник завідувача кафедри
відмінник освіти України
кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта, науковий ступінь, вчене звання:

- закінчила Криворізький державний педагогічний інститут
2011 кандидат педагогічних наук
2013 доцент

Викладання:

Навчальні курси на 2018 - 2019 навч рік:

 • Українська мова за професійним спрямуванням;
 • Українська ділова мова.

Професійна діяльність:

1993 вчитель української мови та літератури, СШ № 32
2003 вчитель української мови та літератури, Центрально-Міська гімназія
2006 старший викладач кафедри української та іноземних мов, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»
2010 завідувач відділу акредитації та ліцензування, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
2015 завідувач кафедри української та іноземних мов, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Загальний стаж педагогічної роботи: 23 роки.

Публікації та дослідження:

 1. має публікацій - 79.
 2. навчальних посібників - 2.
 3. монографій - 1.
 4. статті: у наукових фахових виданнях – 17.
 5. публікації за матеріалами конференцій – 53.

Почесні звання та нагороди:

 • Грамота Міністерства освіти і науки Наказ № 834/2-9 від 25.05.2005 р.;
 • Знак «Відмінник освіти України» № 91038 від 16.09.2010 р.
СТАДНІК ОКСАНА ФЕЛІКСІВНА

СТАДНІК ОКСАНА ФЕЛІКСІВНА 


ДОКТОР СОЦІОЛОГІЧНИХ НАУК
ПРОФЕСОР

ОСВІТА, НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ:

1996 р. закінчила Київський національний університет імені Т. Шевченка, факультет соціології та психології.

2018 р. доктор соціологічних наук


 ВИКЛАДАННЯ:

Соціологія культури. 

Державна культурна політика

Здійснює наукове керівництво аспірантами.


ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

З 2002 викладач соціології – Академії муніципального управління,

З 2004 доцент кафедри філософії – Національний університет харчових технологій,

З 2019 професор кафедри гуманітарних дисциплін – Національна академія керівних кадрів культури та мистецтва.


ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ:

Монографії:

1. Пиронкова О.Ф. «Психотерапевтический диагноз» Дискурсивные и контекстные особенности психотерапии : монография / О. Ф. Пиронкова, 380 с.  – Харьков: Наука, 2012. – С. 76-213.

Обистий внесок автора: сформовано главу у монографію про дискурсивні та контекстні особливості психотерапії. – С. 25 – 56.

2. Піронкова О. Ф. Технології стигматизації та інклюзії як альтернативні соціальні практики взаємодії з психічнохворими в сучасному суспільстві : монографія / Оксана Феліксівна Піронкова // Наук. конс. В. В. Чугунов, Ю. В. Романенко. – Харків : Око, 2016. – 400 с. — Бібліогр. : С. 341-399.


Статті у фахових виданнях:

Має наукових статей – 49 із яких 8 включені до наукометричних баз рекомендованих МОН:

1. Аналитический обзор проблемного поля и концепции вербально-поведенческих практик взаимодействия с психически больными /Наукові праці. наук.-метод. журнал. – Миколаїв. Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – Вип. 246. – Т. 258. Соціологія. – С. 68–72. (Ulrich’s Periodicals Directory),

2. Шляхи оптимізації менеджменту приватної психіатричної допомоги як підґрунтя соціальної адаптації психічно хворих / Молодий вчений : наук. журнал. – Херсон : Гельветика, 2017. – № 3 (18). – С. 198–204. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РІНЦ, ScholarGood, OAJL, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus, 

3. Механізми адаптації суспільства до психічно хворих / Virtus: Scientific Journal / еditor-in-сhief M. A. Zhurba. – Rubigne : Publishing house Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University, 2018. – № 5. February. – P. 197–202. Видання включено до міжнародних наукометрічних баз: Scientific Indexing Services (SIS) (USA), Citefactor (USA),

4. Социальность тела: аспекты воплощения/ Соціальні  технології: актуальні проблеми теорії та практики, 2020. -№ 87. – С. 28-37.

5. Стигматизация шизофрении в психиатрии: взгляд социолога/ Kazakhstan Scholarly Journals Communication Review,2020. - №7. - Р.117-126.

6. Стереотипізація гендерної ідентичності в мультиплікації (на прикладі кейс-стаді мультфільму «Король Лев»). / The World of science and innovation / Great Britain, Liverpool, September 2020.  P – 119 -125.

7. Career networking as a praxeological communicative practice of the XXI century in social theory. International Journal of Data and Network Science ISSN 2561-8148 Quartel December, 2020 - P.3048 – 3056.


Оксана Феліксівна протягом тривалого часу займалася проблемами створення позитивного іміджу України в міжнародному комунікаційному просторі, визначаючи основні механізми та правила конструювання сучасними медіа – новин, як ефективного інструменту формування суспільної думки. 

 В останнє десятиріччя дослідницький фокус зміщується в бік соціологічного аналізу та конкретно-соціологічних досліджень найбільш вразливої і незахищеної частини суспільства - психічнохворих. Досліджуючи психіатричні інституції та соціальні ролі психічнохворих у сучасному суспільстві стала учасником соціального проекту «Активація громадянського суспільства в сучасній Україні». Сьогодні в межах науково-дослідницького проекту «Соціальні дисфункції в сучасному українському суспільстві» розробляє напрямок «Інклюзивна психіатрія: соціально-технологічний та соціально-інституційний аспекти». Є членом спеціалізованої вченої ради, має аспірантів.

Рева Тетяна Сергіївна

Рева Тетяна Сергіївна

Кандидат політичних наук
доцент

Почала працювати в НАКККіМ у 2013 р.
Науково-педагогічний стаж: 3 роки

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11
Тел: (044) 581-99-81
Е-mail: (особиста поштова скринька)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладання:

Навчальні курси на 2018 - 2019 навч рік:

 • Політологія (Бакалаврат; Інститут дизайну та реклами, Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту; 2-й курс, 1-2 модуль);
 • Етикет (Бакалаврат; Інститут сучасного мистецтва; 4-й курс. 1 модуль);
 • Етика, естетика (Бакалаврат; Інститут дизайну та реклами, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту; Інститут сучасного мистецтва; 2-й курс, 1-2 модуль).

Освіта і вчений ступінь:

2013 Кандидат політичних наук: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 23.00.02 – політичні інститути та процеси, тема дисертації «Сучасний політичний екстремізм (на прикладі Іспанії, Італії та Німеччини)»
2009 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність – «Політологія»

Публікації та дослідження:

 1. Стаття Рева Т. С. Політичний екстремізм: сутність та основні форми прояву / Т. С. Рева // Політологічний вісник: зб. наук. праць. –– К.: «ІНТАС», 2010. – Вип. 46. – С. 186–193.
 2. Стаття Рева Т. С. Політичний екстремізм: основні риси та причини виникнення / Т. С. Рева // Нова парадигма: [журнал наукових праць]. – К.: Вид-во імені М.П. Драгоманова, 2010. - Вип. 98. – С. 196–205.
 3. Стаття Рева Т. С. Історичні форми прояву екстремізму / Т.С. Рева // Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. – К.: ВІР УАН, 2011. – Вип. 45(3). – С. 624–631.
 4. Стаття Рева Т. С. Особливості політичного екстремізму у Іспанії / Т.С. Рева // Політологічний вісник: зб. наук. праць. – К.: «ІНТАС», 2011. – Вип. 57. – С. 424–433.
 5. Стаття Рева Т.С. Політичний екстремізм у державах Західної Європи / Т.С. Рева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012. –Вип. 110. – С. 38–41
 6. Стаття Рева Т.С. Правоекстремістські партії: термінологічний аналіз / Т.С. Рева // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013 - № 3 – С. 201-205
 7. СРозділ у колективній монографії Рева Т. С. Ідеї Кирило-Мефодіївського товариства у творчості Тараса Шевченка / Т. С. Рева / Тарас Шевченко буде жити у віках: монографія / за ред. В.Г. Чернеця, С.Х. Литвина. - К., 2014 – С. 93-99
 8. Стаття Рева Т. С. Політика та масонство: точки перетину / Т.С. Рева // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. - № 11.
 9. Стаття у енциклопедичному словнику Рева Т.С. Екстремістська партія / Рева Т.С. // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): енциклопедичний словник-довідник. - Політологічний енциклопедичний словник неологізмів – Львів, 2015. – С. 112
 10. Стаття у енциклопедичному словнику Рева Т.С. Ісламофашизм / Рева Т.С. // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): енциклопедичний словник-довідник. - Політологічний енциклопедичний словник неологізмів – Львів, 2015. – С. 163
 11. Стаття Reva T.S. Freemasonry in Ukraine: the main stages of development / T.S. Reva. - Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015 - № 3 – С. 60-64.
 12. Методичні рекомендації Рева Т.С. Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи для студентів усіх напрямів підготовки «Політологія» / Т.С. Рева. – Київ: НАКККіМ, 2016. – 38 с.

Конференції:

2015 Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету - 2015» (Київ). Доповідь: Основні симптоми соціально-політичної травми на прикладі України (2013-2014 рр.)
2014 Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий аспекти» (Київ). Доповідь: Критика монархізму в творчості Т. Шевченка
2013 Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» (Львів). Доповідь: Сектантський характер політичного екстремізму
2013 Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні» (Київ). Доповідь:
Політичний екстремізм: поняття та основні риси

Професійні інтереси:

 • Політичні партії та рухи
 • Політичний екстремізм
 • Соціально-політичні процеси Україні
 • Політика та мистецтво
Гавеля Оксана Миколаївна

Гавеля Оксана Миколаївна

Кандидат педагогічних наук,
професор

Почала працювати в НАКККіМ у 2003 р.
Науково-педагогічний стаж: 30 років

Досвід роботи:

 • З 2000-2003 р. працювала у Київському славістичному університеті.
 • З 1997-1999 р. працювала у Книжковій палаті України.

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11
Тел: (044) 581-99-81
Е-mail: (особиста поштова скринька)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладання:

Навчальні курси на 2018 - 2019 навч рік:

 • Психологія (Бакалаврат; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами, Інститут сучасного мистецтва; 3-й курс)
 • Психологія художньої творчості (Бакалаврат; Інститут сучасного мистецтва; 3-й курс)
 • Педагогіка (Бакалаврат; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами, Інститут сучасного мистецтва; 3-й курс)
 • Організація та управління культурно-мистецькими проектами та програмами (Бакалаврат; Інститут практичної культурології та арт-менеджменту; 3-й курс)
 • Управління проектами в соціокультурній сфері (Бакалаврат; Інститут практичної культурології та арт-менеджменту; 3-й курс)
 • Педагогіка вищої школи та педагогічної майстерності (Магістратура; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами, Інститут сучасного мистецтва; 1-й курс)
 • Психологія вищої школи (Бакалаврат; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами, Інститут сучасного мистецтва; 1-й курс)

Освіта і вчений ступінь:

2013 Докторант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
1997 Кандидат педагогічних наук: Київського державного інституту культури, спеціальність 13. 00. 05. «Соціальна педагогіка», тема дисертації: Педагогічні умови художньо-творчого виховання обдарованої учнівської молоді у позанавчальний час
1990 Київський державний інститут культури ім. О.Є Корнійчука, культосвітній працівник, керівник самодіяльного хорового колективу (академічний хор)

Публікації та дослідження:

 1. Основи психологічних знань: Методична розробка / Уклад. О.М. Гавеля. - Київський професійно-педагогічний коледж ім. А.Макаренка. – К., 2001. - 14 с.
 2. Етика і психологія ділових відносин: Методична розробка / Уклад. О.М. Гавеля. - Київський професійно-педагогічний коледж ім. А.Макаренка. – К., 2001. - 16 с.
 3. Педагогіка: Навчально-методичний комплекс для студентів мистецького та гуманітарного факультетів. – К.: ДАКККіМ, 2004. – 76 с.
 4. Етика і естетика: Навчально-методичний комплекс для студентів очної, очно-дистанційної та заочної форми навчання.Міністерство освіти і науки України. / Уклад. О.М. Гавеля. – К. : Київський Славістичний університет. Кафедра суспільних дисциплін, 2005. – 59 с.
 5. Психологічний підхід до навчання учнів в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах : Методичні рекомендації./ Уклад. О.М. Гавеля. - ДАКККіМ, 2005. - 23 с.
 6. Психологія: Навчально-методичний комплекс для студентів мистецького та гуманітарного факультетів ДАКККіМ та Інституту дизайну і ландшафту садово-паркової архітектури / Уклад. О.М. Гавеля. - ДАКККіМ, 2006. - 83 с.
 7. Гавеля О.М. Психологія: Навчальний посібник. Част. 1. / О.М. Гавеля. – К.: ДАКККіМ, 2006. – 143 с.
 8. Гавеля О.М. Психологія: Навчальний посібник. Част. ІІ. / О.М. Гавеля. – К.: ДАКККіМ, 2007. – 251 с.
 9. Основи читання лекцій у вищій школі : Методичні рекомендації для магістрів та аспірантів ДАКККіМ / Уклад. О.М. Гавеля. - ДАКККіМ, 2007. - 39 с.
 10. Актуальні проблеми мистецької педагогіки : Робоча програма / Уклад. О.М. Гавеля. - ДАКККіМ, 2009. – 35 с.
 11. Педагогіка : Навчально-методичний посібник / Уклад. О.М. Гавеля. – К. : НАКККіМ, 2010. – 208 с.
 12. Психологія : Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів НАККІМ. – К. : НАКККіМ, 2012. – 112 с.
 13. Соціологія освіти : Робоча програма / Уклад. О.М. Гавеля, Н.Б. Бабенко. – К. : НАКККіМ, 2012. – 43 с.
 14. Соціальна антропологія : Робоча програма / Уклад. О.М. Гавеля. – К. : НАКККіМ, 2012. – 71 с.
 15. Педагогіка та методика викладання у вищій школі : Навчально-методичний комплекс "Педагогіка та методика викладання у вищій школі" для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ / О.М. Гавеля, І.Г. Сафонова, – К. : НАКККіМ, 2013. – 95 с.
 16. Актуальні проблеми мистецької педагогіки : Навчально-методичний комплекс. – К., 2015. – 125 с.
 17. Книга Гавеля О.М. Педагогічні умови художньо-творчого виховання обдарованої учнівської молоді у позанавчальний час». – К. : ДАКККіМ, 2006. – 214 с.
 18. Книга Гавеля О.М. Культурні цінності обдарованої особистості: інтеріоризація в контексті сучасного українського суспільства : Монографія / Оксана Миколаївна Гавеля. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 352 с.
 19. Стаття У пошуках шляхів художньо-творчого виховання молоді в умовах шкіл спеціалізованого профілю / Питання культурології. Міжвідомчий збірник № 12. – К. :КДІК, 1993. – С. 134-143.
 20. Стаття Проблеми і перспективи використання сучасних технічних засобів в культурно-дозвіллєвій діяльності / Питання культурології. Міжвідомчий збірник. – № 12. – К : КДІК, 1994. – С. 158-167.
 21. Стаття Функціонування психологічної служби у сфері творчої і рекреаційної діяльності учнівської молоді спеціалізованих шкіл України / Збірник статей аспірантів КДІК. – К., КДІК, 1994. – С. 31-40.
 22. Стаття Використання досвіду організації художньо-освітньої роботи з учнівською молоддю у Німеччині / Питання культурології. Міжвідомчий збірник. – № 14. – К. : КДІК, 1996. – С. 305-318.
 23. Стаття Дослідження читацьких інтересів учнівської молоді спеціалізованих шкіл / Вісник Книжкової палати. – № 1. – К. : КДІК, 1997. – С. 16-17.
 24. Стаття Проблеми задоволення інформаційних потреб обдарованої учнівської молоді. / Збірник наукових праць Уряду України: Україна на порозі третього тисячоліття: Духовність і художньо-естетична культура. – К. : Науково-дослідний інститут «Проблем людини», 1999. – С. 30-61.
 25. Стаття Художньо-творче виховання обдарованої молоді у позанавчальний час в умовах спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій як соціально-педагогічна проблема / Збірник наукових праць Уряду України: Духовність і художньо-естетична культура. – К. : Науково-дослідний інститут «Проблем людини», 2000. – С. 51-83.
 26. Стаття Історичні передумови і перспективи художньо-творчого виховання обдарованої учнівської молоді в Україні з урахуванням вимог постіндустріального суспільства / Вісник Книжкової палати України. – 2002. - № 10. – С. 27-33.
 27. Стаття Психолого-педагогічні аспекти інформаційного забезпечення керівних кадрів культури і мистецтва / Вісник Книжкової палати. – № 12 (101). – К. : Книжкова палата України, 2004. – С. 26-29.
 28. Стаття Вплив релятивістської культури на процес художньо-творчого виховання обдарованої учнівської молоді у позанавчальний час / Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : Збірник наукових праць. – Випуск ХУІІ. – К. : ДАКККіМ, 2006. – С. 260-275.
 29. Стаття Трансформація культурних цінностей в умовах функціонування конвергентної журналістики / О. Гавеля / Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 12. – C. 35–37.
 30. Стаття Антропологізм та антропоцентризм як основні джерела культурної антропології. / Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : Зб. наук. праць. – Випуск ХХІІІ. – К. : ДАКККіМ, 2009. – С. 111-123.
 31. Стаття Свобода волі в життєтворчості філософів срібної доби: М.О. Лосського, М.О. Бердяєва та П.О. Флоренського. / Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв : Зб. наук. праць. – К. : ДАКККіМ. – № 2. – 2009. – С. 3-7.
 32. Стаття Тема свободи творчості в працях філософів срібної доби: М.О. Лосського, М.О. Бердяєва та П.О. Флоренського. / Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв : Зб. наук. праць. – К. : ДАКККіМ. – 2009. – № 3. – С. 46-50.
 33. Стаття Формування культурних цінностей обдарованої особистості в умовах економічної та соціальної нерівності. / Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – К. : ДАКККіМ, 2010. – С. 187 – 199.
 34. Стаття Прогнозування подальших змін в ієрархії культурних цінностей українського суспільства в аспекті глобалізаційних змін / Вісник Книжкової палати України. – К. : Книжкова палата України. – №8. (169). – 2010. – С. 37-42.
 35. Стаття Методологія дослідження соціальної та природної сутності обдарованої особистості / Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. Випуск ХХУІІ. – К. : НАКККіМ, 2011. – С. 315-323.
 36. Стаття Особливості культурної самоідентифікації обдарованої особистості. / Культура і сучасність : Альманах. – № 1. – К. : НАККіМ, 2011. – С. 132-137.
 37. Стаття Проблема історичної спадкоємності в збереженні та трансляції культурних цінностей / Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури»: Зб. наук. праць. – К. : НАКККіМ, 2012. – Випуск ХХУІІІ. – С. 110-122.
 38. Стаття Формування культурних цінностей обдарованої особистості в демократичному суспільстві / Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв : Зб. наук. праць. – №2. – К. : Міленіум, 2012. – № 2. – С. 57-62.
 39. Стаття Культурні цінності студентів вишів України в аспекті їх полікультурної компетентності / Культура і сучасність: Альманах. – № 1. – К.: НАКККіМ, 2012. – № 1. – С. 58-62.
 40. Стаття Обдарована особистість – як творець цінностей «елітарної» культури / Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. – Вип. XXIX. – К. : НАКККіМ. – 2012. – С. 170-180.
 41. Стаття Трансформація культурних цінностей обдарованої особистості в умовах електронної культури / Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного ун-ту. – Рівне, 2012.
 42. Стаття Місце людини у світі та часі: культурологічні розвідки / Світогляд. – № 4 (36). – 2012. – С. 56-63.
 43. Стаття Культурологічний аналіз читацьких інтересів обдарованої молоді вищих навчальних закладів України (перша частина) / Вісник Книжкової палати України. – К. : Книжкова палата України. – № 3 (188). – 2012. – с. 49-51.
 44. Стаття Культурологічний аналіз читацьких інтересів обдарованої молоді вищих навчальних закладів України (друга частина) / Вісник Книжкової палати України. – К. : Книжкова палата України. – № 4 (189). – 2012. – С. 40-44.
 45. Стаття Основні положення квантово-орбітальної теорії культурології / Вісник Книжкової палати України.– К. : Книжкова палата України. – № 8. – 2013. – С. 47-50.
 46. Стаття Інтеріоризація культурних цінностей обдарованої особистості в аспекті квантово-орбітальної теорії культурології / Вісник Книжкової палати України. – К. : Книжкова палата України.– № 9. – 2013. – С. 45-49.
 47. Стаття Культурологічний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку обдарованої особистості у контексті художньої культури України / «Культура і сучасність»: Альманах– № 1. – К. : НАКККіМ, 2013. – С. 72-77
 48. Стаття Історичні передумови розвитку видатних здібностей Т. Г. Шевченка / Тарас Шевченко буде жити у віках : Шевченкознавчі студії, присвячені 200-річчю з дня народження Великого Кобзаря. К. : НАКККіМ, 2014. – С. 108-117.
 49. Стаття Адажіо / Наукова установа «Велика українська енциклопедія». – К., 2015. (3 стор. електронна версія)
 50. Стаття у енциклопедичному словнику Авторська пісня / Наукова установа «Велика українська енциклопедія». – К., 2015. (3 стор. електронна версія).
 51. Стаття Функціонування сучасного мистецтва України в аспекті його впливу на культурні цінності обдарованої особистості / Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежом : Сб. науч. работ : Культурология. – Пермь. – 2013. – С. 123-127.
 52. Стаття Стратегії управління процесами інтеріоризації культурних цінностей обдарованої особистості в умовах націотворення в Україні / Культура і Сучасність: Альманах. – К. : Міленіум, 2014. – № 2. – С. 13-20.
 53. Стаття Діяльність творчої молоді України як реалізація культурних цінностей та духовних надбань сучасної цивілізації / Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. – К. : Міленіум, 2014. – Вип. ІІ (3). – С. 42-49.
 54. Стаття Методологія дослідження понять «обдарованість» та «інтеріоризація культурних цінностей обдарованої особистості» у працях українських і зарубіжних учених / Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2014. – № 4. – С. 17-22.
 55. Стаття Философско-культурологические подходы к расшифровке ценностных кодов современной картины мира через понимание культуры и природы одаренной личности / Научный журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», – Москва, 2014. – № 11-1. – С. 417-420.
 56. Стаття Современное состояние и перспективы интериоризации культурных ценностей одаренной личности (украинский контекст) / Научно-практический журнал «Искусство и культура» Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, Белоруссия, 2015. – № 1 (17). – С. 67-73.

Конференції:

2014 Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Перші наукові читання присвячені пам’яті доктора історичних наук, профессора О. І. Путра» (Київ). Доповідь: Культурологічний, аксіологічний та акмеологічний підходи до розуміння поняття обдарованості в сучасній науціВсеукраїнська науково-практична конференція «Охорона культурної спадщини в Україні: аспекти соціокультурної взаємодії» (Київ). Доповідь: Багатовимірна діяльність суб’єктів нових культурних цінностей в умовах сучасного державотворення в Україні V Международная научно-практическая конференция «Традиции и современное состояние культуры и искусств» (Мінськ). Доповідь: Ценностные коды современной картины мира в творчестве украинских художников и мастеров
2013 Вторая Всероссийская с международным участием заочная научно-практическая конференция «Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежом» (Пермь). Доповідь: Функціонування сучасного мистецтва України в аспекті його впливу на культурні цінності обдарованої особистості IV Международная научно-практическая конференция «Традиции и современное состояние культуры и искусств» (Мінськ). Доповідь: Реализация многосторонней деятельности субъектов культурных ценностей в современной Украине
2012 Шоста Міжнародна науково-творча конференція, присвячена 10-річчю кафедри мистецьких технологій «Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології» (Київ). Доповідь: Гуманістичний характер культурних цінностей обдарованої особистості (з досвіду роботи дитячих шкіл мистецтв і центрів дитячої та юнацької творчості України) Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація освіти і культура : Традиції та сучасність» (Варшава). Доповідь: Інтерактивні технології в галузі сучасної освіти і культури

Професійні інтереси:

 • Психологія
 • Психологія художньої творчості
 • Педагогіка
 • Організація та управління культурно-мистецькими проектами та програмами
 • Управління проектами в соціокультурній сфері
 • Педагогіка вищої школи та педагогічної майстерності
 • Психологія вищої школи
 • Соціологія
 • Соціальна педагогіка
 • Соціальна антропологія
 • Культурологія
 • Хорове диригування
МАХОВА КСЕНІЯ КОСТЯНТИНІВНА

МАХОВА КСЕНІЯ КОСТЯНТИНІВНА

старший викладач

Гусаренко Валентина Анатоліївна

Гусаренко Валентина Анатоліївна

Старший викладач

Почала працювати в НАКККіМ 2018 р. Науково-педагогічний стаж — 30 років.

Викладання:

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська).

Професійна діяльність:

2000-2002рр. вчитель англійської мови середньої загальноосвітньої школи № 316 м. Київ.
2002-2003рр. викладач англійської мови в геоло-розвідувальному технікумі.
2004-2014рр. ст. викладач кафедри іноземних мов у Державному університеті технологій та дизайну.
2015-2018 рр. ст. викладач кафедри іноземної філології та перекладу філологічного факультету університету «Україна».
2018р. ст. викладач кафедри гуманітарних наук Інституту практичної культурології та арт-менеджменту НАКККіМ.

Освіта і вчений ступінь:

- Закінчила Національний державний педагогічний університет імені М. Драгоманова.

Публікації і дослідження:

Участь у 7 наукових конференціях філологічного факультету університету «Україна».

Тихомирова Людмила Миколаївна

Тихомирова Людмила Миколаївна

старший викладач

ЛИЧКОВАХ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

ЛИЧКОВАХ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

професор. Доктор філософських наук. Заслужений працівник народної освіти України. Член Cпеціалізованої вченої ради.

Освіта і вчений ступень:

1992p. Заслужений працівник народної освіти України.

Професійна діяльність:

1976p. Чернігівський педагогічний інститут (нині Чернігівський педагогічний університет).
1990-1997pp Завідувач кафедри теорії та історії культури.
1997-1998pp Завідувач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін.
1998-2001pp Завідувач кафедри етики, естетики та культурології.
2001-2011pp Завідувач кафедри філософії та культурології.
2016p. Член Cпеціалізованої вченої ради Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Наукові або творчі роботи, досягнення, публікації, монографії, навчальні посібники:

 • 1981 року захистив кандидатську дисертацію «Естетичне переживання і соціальна активність особи»;
 • 1996 року захистив докторську дисертацію «Людське світовідношення як предмет естетичного аналізу»;
 • 2001 року надано вчене звання професора;
 • 2005 року обрано академіком Академії наук вищої школи України, Міжнародної Академії духовних наук.

Нагороджений Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України. Член спеціалізованої Вченої Ради Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова за спеціальностями «Релігієзнавство», «Естетика». Автор близько 500 наукових праць: у тому числі 10 монографій, 2 навчальних посібників. Через аспірантуру підготував 9 кандидатів філософських наук за спеціальністю «Естетика».

Сфера сучасних наукових інтересів: метафілософія універсалізму, філософія етнокультури, культурологічна регіоніка, славістика, українознавство, ноологія, етіологія, діалогіка культури.

Бондаренко Олег Олегович

Бондаренко Олег Олегович

КАНДИДАТ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК, Доцент

Освіта і вчений ступінь:

2012 р. Національний університет «Києво-Могилянська академія», базова вища освіта, напрямок підготовки «Філософія», кваліфікація бакалавра, КВ № 43449834;
2013 р. КНУ ім. Т. Г. Шевченка, повна вища освіта, спеціальність «Філософія», кваліфікація спеціаліста філософії, викладача філософських дисциплін, КВ № 45228964;
2017 р. КНУ ім. Т. Г. Шевченка, захист дисертації за спеціальністю «Естетика», науковий ступінь кандидата філософських наук (прирівнюється до диплома доктора філософії), ДК № 045243;

Професійна діяльність, робота в якості:

- ТОВ «ПЗОШ I-II ст. для хлопчиків «Кадетство»»; 02.09.2015 – 15.10.2015; 07.11.2017 – 31.05.2018; вчитель російської мови та літератури; Класи – 5 – 10.
- Альтернативна школа «Домашня школа у Києві»; 01.09.2016 – 25.05.2018; вчитель історії, зарубіжної літератури; класи 5 – 6.
- Індивідуальна підготовка учнів до складання іспитів у школі екстернів; 09.2014 – 05.2015; Підготовка проводилася за такими напрямами – українська мова, всесвітня історія, історія України, зарубіжна література; Класи – 5-й, 6-й, 7-й.
- ЗОШ I-III ступенів №108, м. Київ; 30.08.2013 – 18.08.2014; вчитель історії, зарубіжної літератури, художньої культури. Класи – 5 – 11.

Публікації і дослідження:

 1. Бондаренко О. До проблеми визначення літературного тексту в парадигмі текстоцентризму / Гілея: науковий вісник. – Випуск 117(2). – 2017. – С. 170-174;
 2. Бондаренко О. Ж. Батай: література як дискурс зла / О. Бондаренко // Традиційна щорічна міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2016», 20-21 квіт.2016 р.: [матеріали доповідей та виступів]. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – Ч.5. – С.92-94;
 3. Бондаренко О. Зло: етичний та естетичний вимір / Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: Філософські науки. – Випуск 21. – 2015. – С. 209-218;
 4. Бондаренко О. Літературоцентричність та владний дискурс / Гілея: науковий вісник. – Випуск 91(12). – 2014. – С.280-282.;
 5. Бондаренко О. Народження літературного тексту з духу зла / Гілея: науковий вісник. - Випуск 107(4). – 2016. - С. 279-283;
 6. Бондаренко О. Оптика зла в літературному тексті / Гілея: науковий вісник. - Випуск 101(10). – 2015. - С. 342-345;
 7. Бондаренко О. Своєрідність художнього профетизму російської літератури: модуси зла на шляху від «твору до тексту» / Вісник Київського національного університету Тараса Шевченка. Серія Філософія. Політологія. - випуск 1(120). – 2016. - С. 8-12;
 8. Бондаренко О. Ф. М. Достоєвський як складова «владного дискурсу» / О Бондаренко // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування громадської думки в сучасній Україні», 14 лист.2014 р.: [матеріали доповідей та виступів]. – Київ: Київський національний університет культури і мистецтв, 2014. – С.156-160.
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.(особиста поштова скринька)
Ільюшин Ігор Іванович

Ільюшин Ігор Іванович

Професор кафедри гуманітарних дисциплін
Доктор історичних наук

Освіта і вчений ступень:

- Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка

Професійна діяльність:

1995 р. доцент кафедри історії слов’ян Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка
2004 р. професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Київського славістичного університету
2018 р. професор кафедри гуманітарних дисциплін Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Почесні звання та нагородиі:

 • 2007 р. – Лауреат нагороди Польського історичного товариства Pro historia Polonorum;
 • 2008 р. – Почесна грамота Міністерства закордонних справ України за особистий внесок у розвиток українсько-польського співробітництва;
 • 2009 р. – Лауреат нагороди Капітули Українсько-польського поєднання;
 • 2015 р. – Член українсько-польського Форуму істориків при Українському і Польському Інститутах національної пам’яті;
 • 2017 р. – Член українсько-польського Форуму Партнерства при Міністерстві закордонних справ України;
 • 2018 р. – Лауреат нагороди ім. І. Виговського Інституту Східної Європи Варшавського університету.
Андерсон Людмила Вадимівна

Андерсон Людмила Вадимівна

старший викладач

Освіта і вчений ступень:

- Київський державний педагогічний інститут іноземних мов

Професійна діяльність:

1987 р. Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, кафедра методики викладання іноземних мов
1990 р. спільне українсько-американське підприємство Джонсон Київ, перекладач
1997 р. представництво ООН в Україні, перекладач
2004 р. середня школа № 187 м.Києва, вчитель англійської мови
2007 р. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Публікації та дослідження:

 1. Практикум з іспанської мови для студентів Академії, методичні рекомендації для самостійної роботи студентів (з іспанської мови)

Почесні звання та нагородиі:

БУГАЙОВА ОКСАНА ІВАНІВНА

Бугайова Оксана Іванівна

кандидат філологічних наук, доцент

Освіта, науковий ступінь, вчене звання:

- закінчила Херсонський педагогічний інститут

Викладання:

-

Професійна діяльність:

1997 вчитель української мови та літератури Малолепетиської ЗОШ І–ІІІ ступенів
2006 методист вищої категорії навчально-методичного відділу Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
2013 начальник навчально-методичного відділу Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
2015 заступник начальника навчально-методичного відділу, керівник сектору інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Загальний стаж педагогічної роботи: - роки.

Публікації та дослідження:

 1. 1. Бугайова О. І. Дефініювання поняття «реклама» в енциклопедичних виданнях // Документ, мова, соціум: теорія та практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 11–12 квітня 2013 р. / М-во культури України, М-во освіти науки, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т менеджменту, каф. документознавства та упр. соціал. комунікаціями. Київ : НАКККіМ, 2013. С. 143–145.
 2. 2. Бугайова О. І. До питання про тлумачення терміна «реклама» // Культура слова. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. С. 177–183.
 3. 3. Бугайова О. І. Лексична синонімія в текстах соціальної реклами // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки. Київ : Міленіум, 2015. Вип. 215. Ч. 1. С. 91–99.
 4. 4. Бугайова О. І. Морфологічні особливості текстів соціальної реклами природоохоронного спрямування // Збірник наукових праць. Серія: Лінгвістика та літературознавство. Тирасполь : Придністровський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2014. С. 29–36.
 5. 5. Бугайова О. І. Прагматичний потенціал антонімів у текстах соціальної реклами // Соціум. Документ. Комунікація : зб. наук. ст. Вип. 5. Серія: Філологічні науки. Переяслав-Хмельницький, 2018. С. 44–57.
 6. 6. Бугайова О. І. Прикметники як семантичні маркери впливу в текстах соціальної реклами // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство). Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, 2018. Вип. 26. С. 48–55.
 7. 7. Бугайова О. І. Протоелементи сучасної україномовної соціальної реклами в ліричних відступах Шевченкової поезії // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови / відп. редактор М. Я. Плющ. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. Вип. 10. С. 24–29.
 8. 8. Бугайова О. І. Роль іменника у структуруванні текстів соціальної реклами // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. Черкаси : Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, 2015. № 27 (360). С. 110–118.
 9. 9. Бугайова О. І. Соціальна реклама: вербалізація та соціалізація поняття // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. Київ : Міленіум, 2014. № 2. С. 175–180.
 10. 10. Бугайова О. І. Соціальна реклама як особливий жанр // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. Київ : Міленіум, 2013. № 1. С. 123–127.
 11. 11. Бугайова О. І. Соціальні мотиви у творах Тараса Шевченка // Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий аспекти : зб. матеріалів наук.-практ. конф., присвяченої 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка, Київ, 27–28 лютого 2014 р. Київ : НАКККіМ, 2014. С. 192.
 12. 12. Бугайова О. І. Стилістичні фігури в текстах соціальної реклами як засіб психолінгвістичного впливу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки. Київ : Міленіум, 2017. Вип. 272. С. 52–61.
 13. 13. Бугайова О. І. Структурно-граматичний аналіз текстів україномовної соціальної реклами (на прикладі реклами Державної податкової адміністрації в місті Києві) // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць. Черкаси : Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, 2014. Вип. 18. С. 187–193.
 14. 14. Бугайова О. І. Числові позначення в текстах соціальної реклами як прийом психолінгвістичного маніпулювання // Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 07–08 квітня 2016 р. Київ : Міленіум, 2016. С. 179–180.
 15. 15. Бугайова О. І. Семантичні лексико-словотвірні поля в соціальній рекламі як засіб мовного програмування // Соціум. Документ. Комунікація : зб. наук. ст. Серія: Філологічні науки. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 6. С. 92–106.
 16. 16. Бугайова О. І. Антонімія як засіб виразності в текстах рекламної комунікації // Лексика українських масмедіа : монографія / за ред. Марини Навальної. Переяслав-Хмельницький : К.С.В., 2019. С. 138–145.

Почесні звання та нагороди:

 • -
ШМАТКО В’ЯЧЕСЛАВ ГРИГОРОВИЧ

ШМАТКО В’ЯЧЕСЛАВ ГРИГОРОВИЧ

старший викладач

Освіта, науковий ступінь, вчене звання:

1992 Київський державний інститут фізичної культури

Професійна діяльність:

1990-1993 Інструктор методист з фізичної культури Київської міської ради «Динамо»
1993-1996 викладач НПУ ім. Драгоманова М.П.
1999-2016 Тренер викладач ЦСДЮШОР з видів єдиноборств
2016-2017 Тренер викладач ДЮСШ «Іппон»
2019 старший викладач «НАКККІМ»

Почесні звання та нагороди:

 • 1. Майстер спорту СРСР з боротьби дзю-до (30.03.1990 р.);
  2. Суддя першої категорії з боротьби дзюдо (19.02.1991 р.);
  3. Тренер викладач другої категорії (5.05. 2018 р.).

 

         logo                    
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

Ми в соцiальних мережах:

Контакти
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15, м.Київ, 01015, Україна
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Інститут практичної культурології
та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12

Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04

Відділ кадрів та документо-
забезпечення:
(044) 280-92-09
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81,
(068) 784-49-27,
Факс: (044) 280-92-09
Отримати інформацію
щодо вступу в Академію
пн-пт 09:00-18:00
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Інститут дизайну
та реклами:
(044) 280-27-02