Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв

кафедра арт-менеджменту та івент-технологій

Копієвська Ольга Рафаілівна

Копієвська Ольга Рафаілівна

Завідувач кафедрою
доктор культурології, професор, заслужений працівник освіти України, голова науково-методичної підкомісії з спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

детальніше

Професійна діяльність:

Автор понад 85 наукових статей, навчальних посібників, монографій.

Коло наукових інтересів: менеджмент соціокультурної сфери, трансформаційні процеси, креативний, інноваційний менеджмент в культурі, культурна функція держави, культурні права і свободи людини, політика держави в сфері культури, бізнес-проекти в культурі, паркова індустрія.

Викладання:

 • «Трансформаційні процеси в культурі»;
 • «Менеджмент креативної індустрії та інноваційної діяльності »;
 • «Соціокультурне картування»;
 • «Стартапи в сфері культури»;
 • «Паркова індустрія».

О.Р.Копієвська приймає активну участь у міжнародних проектах, є організатором міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, форумів, тренінгів для менеджерів культури.

О.Р.Копієвська входила до робочих груп із розробки законопроектів та державних програм України («Концепція залучення інвестицій у паркове господарство м. Києва», проекти Законів України «Про державний гімн України», «Про державний прапор України», «Про державний герб України»).

Під керівництвом О.Р. Копієвської захищено п’ять кандидатських дисертації.

Професійна діяльність:

Монографії:

О.Р.Копієвська входила до робочих груп із розробки законопроектів та державних програм України («Концепція залучення інвестицій у паркове господарство м. Києва», проекти Законів України «Про державний гімн України», «Про державний прапор України», «Про державний герб України»)..

Публікації та дослідження:

 1. Культурна спадщина в контексті історичної культурології. Збірник наукових праць «Питання культурології». Вип. 25. –К.: 2009, С.66 -72;
 2. Культурна функція держави як предмет наукового аналізу. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. Журнал. – К.: Міленіум, 2010. - № 1. –С. 122 -125;
 3. Право як культурно-історичний феномен. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал. – К.: Міленіум, 2010. - № 4. С.143-147;
 4. Культурно-мистецька освіта в умовах поствестфальського світу. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал. – К.: Міленіум, 2011. - № 1, С.153 -158;
 5. Концептуалізації ментальності в культурі. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал. – К.: Міленіум, 2012. - № 1,С.182-186;
 6. Концепт традицій і інновацій в культурно-мистецькій освіті. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал. – К.: Міленіум, 2012. - № 2, С.173-177;
 7. Культура і людина:проблеми свободи в сучасному світі. Культурологічна думка: Щорічник наук. праць. — К.: Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2013. — N
 8. Роль социокультурных институтов в реализаии культурних прав и свобод человека (на примере Украины). Ежемесячный научный журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук « № 12 (59) декабрь 2013 г. Часть ІІ. С.435-439;
 9. Моделі соціокультурних трансформацій. Таврійский «Культура народов Причерноморья». Научный журнал. № 265, грудень 2013. - С.151 -155;
 10. До питання про рефлексивну природу культурного пізнання. Українська культура :минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук.праць : наук. зап. Рівненськогодержавного гуманітарного університету. Вип.19. У 2 т. / за ред. проф. В. Г.Виткалова. – Рівне : РДГУ, 2013. – Т. 2. – С. 133-138;
 11. Формы бытия культурного ландшафта. Весник Санкт-Петербуржского государсвенного университета культуры и исскуств, № 1(18), март, 2014. – С.18-22;
 12. Стекхолдери в культурному житті України. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал. – К.: Міленіум, 2014. - № 1, С.39-44;
 13. Культурні традиціі у формуванні національної ідентичності. Актуальні проблеми історіі, теоріі та практики художньої культури: [зб.наук.праць; вип.ХХХІІ]. – К.: Міленіум, 2014. – С.194-201;
 14. Громадянське суспільство у світлі культурної розбудови України. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К.: Міленіум, 2014. - № 2.- С.51-56;
 15. Культурна складова національного інтересу. Культура і Сучасність: Альманах.- К.: Міленіум, 2014. - № 1. – С.30-36;
 16. Роль еліт у формуванні культурної ідентичності. Культура і Сучасність: Альманах. - К.: Міленіум, 2015. - № 1. – С.15-21;
 17. Культурна матриця в контексті сучасного культуро творення. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. – К.: Міленіум, 2015. – Вип.1(4). – С.77-82;
 18. Культурний капітал як компонента сучасної держави. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К.: Міленіум, 2016. - № 1. – С.17 -21;
 19. O.Kopiyevska The transformation of subjectivity in the cultural practices of Ukraine // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. К. : Міленіум, 2017. № 1. С. 34–38;
 20. O.Kopiyevska Cultural practices and applied cultural studies: issues of their Interconnection // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. К. : Міленіум, 2017. № 4. С. 67–71;
 21. O.Kopiyevska Sociocultural mapping: modern challenges // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. К. : Міленіум, 2018. № . С. – 39-40.

  

КАФЕДРА АРТ-МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІВЕНТ-ТЕХНОЛОГІЙ є провідною кафедрою Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, які готують фахівців за:

ОСВІТНІМИ РІВНЯМИ, СТУПЕНЯМИ ТА ПРОГРАМАМИ

БАКАЛАВР
(денна, заочна форми навчання)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»
Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
Освітня програма: «Менеджмент креативних індустрій»

при вступі на 1 курс
Конкурсні ЗНО: українська мова та література ), математика. На вибір: історія України, географія, іноземна мова, біологія,  хімія, фізика.

Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
Освітня програма: «Менеджмент індустрії дозвілля (готельний, туристичний, рекреаційий»

при вступі на 2, 3 курси на основі диплому молодшого спеціаліста

Конкурсні ЗНО: українська мова та література, історія України. Фахове випробування.

Освітньо-професійна програма «Менеджмент індустрії дозвілля (готельний, туристичний, рекреаційний)» 

Рецензії-відгуки на ОПП «Менеджмент індустрії дозвілля (готельний, туристичний, рекреаційний)»:
Виставкова Федерація України"
ПОГ "Соціально-культурний проект "Без меж"

МАГІСТРАТУРА
(денна, заочна форми навчання)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»
Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Освітньо-професійна програма «крос-культурний менеджмент»
ЄВІ/ вступний екзамен з іноменої мови, фахове випрбування
Освітньо-професійна програма «Крос-культурний менеджмент»

Рецензії-відгуки на ОПП «Крос-культурний менеджмент»:

"Центр Української Культури та Мистецтва"

 До вступу на здобуття другого рівня вищої освіти «Магістр» допускаються абітурієнти, які закінчили освітні рівні «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».
Запропоновані освітні програми орієнтовані на реальні потреби сучасного бізнесу. Вирішення багатьох навчально-практичних завдань проходить в реалізації інноваційних проектів. Студенти беруть активну участь в наукових, практичних кластерах, форумах, стартапах, на яких демонструють високий рівень знань і вмінь.
Кар’єрні перспективи: бізнес-структури, міжнародні культурні центри,  соціокультурні інститути  (державної, приватної, комунальної форм власності), органи виконавчої влади у сфері культури, туристичні центри, готельно-ресторанні комплекси, інститути громадянського суспільства, які здійснюють діяльність у сфері культури і мистецтва (фонди, асоціації, творчі спілки тощо).
За ініціативи студентів при кафедрі створено інноваційний бізнес-центр, що сприяє розвитку фахових компетентностей, навчає приймати управлінські рішення, дозволяє відчути безпосередній зв'язок з працедавцем.
Освітні програми забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад.

Ми в соціальних мережах:  

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

 

 При кафедрі для абітурієнтів започаткована Бізнес-школа з креативних індустрій.

        business   

Бізнес-школа пропонує навчальну програму, яка спрямована на формування теоретичних знань і практичних навичок з сучасного бізнес-планування, основ креативної економіки та творчого підходу до визначення бізнес-ідей.
Кафедра арт-менеджменту та івент-технологій оголошує набір слухачів до Бізнес-школи креативних індустрій.
Бізнес-школа пропонує навчальну програму, яка спрямована на формування теоретичних знань і практичних навичок з сучасного бізнес-планування, основ креативної економіки та творчого підходу до визначення бізнес-ідей.
Навчальну програму забезпечують провідні професори кафедри.
По закінченню школи її випускники отримують сертифікат визначеного зразка.
Бажаєте стати учасником Бізнес-школи – тоді крокуйте з нами:

 • приєднайтеся до групи «Бізнес-школа креативних індустрій НАКККіМ» в соціальних мережах facebook, vk,
 • надішліть повідомлення (ПІБ, школа (коледж,училище), контактний телефон, e-mail.

Заявки приймаються до 15 грудня (кожного року), Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Матеріали вибіркових дисциплін, передбачених навчальними планами на 2019-2020 н.р.

Спеціальність "Менеджмент соціокультурної діяльності", ступінь "бакалавр"

Спеціальність "Менеджмент соціокультурної діяльності", ступінь "магістр"

Положення про забезпечення права здобувачів вищої освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв на вибір навчальних дисциплін

Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (форма для заповнення)

Спеціальність "Менеджмент", ступінь "бакалавр"

Спеціальність "Менеджмент", ступінь "магістр"


Наукова робота

Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «НАЦІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОДУКТ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

Міжнародна науково-практична конференція "КУЛЬТУРНІ І КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ ТА СУЧАСНІ ПРАКТИКИ"

Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів "КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО: СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ВИМІР"


Науково-педагогічний склад:

Воробйова Наталія Петрівна

ВОРОБЙОВА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

Кандидат економічних наук,

доцент,

          Кандидат економічних наук, доцент. Закінчила з відзнакою Національний торговельно-економічний університет (1992 р.).    У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію. Має 48 наукових праць загальним обсягом 30,5 друк. арк., у тому числі в закордонних виданнях. У 2009 р. видано монографію «Управління рекламною діяльністю на підприємствах ресторанного господарства». Воробйова Н. П. є відповідальним редактором журналу «Економіка і менеджмент культури». Наукові інтереси – розвиток сучасних теорій та практики менеджменту. Викладає менеджмент, стратегічне управління, управління інноваціями та управління ризиками.

KovalenkoYeYa

КОВАЛЕНКО ЄЛЕНА ЯРОСЛАВІВНА

Доцент,
Кандидат економічних наук.

Освіта і вчений ступень:

- закінчила з відзнакою Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Економіка підприємства» /магістр з економіки підприємства/

Досвід роботи:

2010–2013рр. старший викладач кафедри економіки підприємства Академії праці і соціальних відносин
2013–2015рр. завідувач кафедри фундаментальних дисциплін Міжрегіональної академії управління персоналом
2015–2016рр. доцент кафедри менеджменту та економіки Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
2016–2017рр. доцент кафедри публічного управління та гуманітарних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
2018-цей час доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Публікації і дослідження:

автор понад 70 публікацій з проблем менеджменту

Монографії:

 1. Менеджмент доіндустріального суспільства: теорія, історія, культура та мистецтво управління : монографія. Біла Церква : Вид. онківський О. В., 2017. 230 с;
 2. Обґрунтування парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері : монографія. За ред. Я. М. Мартинишина. Київ : КНУКіМ, 2017. 509 с;
 3. Менеджмент: культурологічні аспекти : монографія. Біла Церква : Яніна, 2016. 205 с.

Статті в наукових періодичних виданнях:

 1. Культура менеджменту Стародавнього Єгипту, Шумеру та Вавилонії. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2018. № 1. С. 76–83;
 2. Культура управління Стародавньої Греції. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2018. № 2. С. 38–42;
 3. Формування сучасної системи управління життєдіяльністю суспільства. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія :Менеджмент соціокультурної діяльності. 2018. № 1. С. 5–9;
 4. Особливості культури менеджменту Стародавньої Індії. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. 2018. Вип. 1. С. 43–46;
 5. Культура і мистецтво управління як основа сучасної філософії менеджменту. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. № 3. С. 56–61;
 6. Смисли в культурі управління. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. № 4. С. 26–31;
 7. Мережеві моделі організації постіндустріального суспільства і механізми управління в політичній, економічній та соціально-культурній сферах. Економіка і менеджмент культури. 2017. № 2. С. 5–24;
 8. Управління мережевими структурами суспільства. Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. 2017. № 3. С. 38–43;
 9. Hybrid models of management in the information society. European research. 2017. № 8. Р. 42–44;
 10. Цивілізація у точці біфуркації: зародження нового соціального порядку і сучасної моделі управління політичною, економічною та соціокультурною сферами. Економіка і менеджмент культури. 2016. № 1. С. 5–32;
 11. Ділова репутація менеджменту як ключовий чинник стратегічного розвитку підприємств соціально-культурного сервісу. Економіка і менеджмент культури. 2015. № 1. С. 59–66;
 12. Мистецтво управління як парадигма менеджмент-освіти ХХІ століття. Економіка і менеджмент культури. 2015. № 2. С. 31–44;
 13. Проблемы корпоративного управления украинских компаний. Проблемы теории и практики управления. 2015. № 8. С. 77–79;
 14. Формирование современной парадигмы организационных изменений в транснациональных корпорациях. Менеджмент сегодня. 2015. № 3. С. 53–57;
 15. Методика дослідження трансформаційних процесів підприємств сфери культури і спорту, відпочинку та розваг. Економіка і менеджмент культури. 2014. № 1. С. 32–39;
 16. Система управління підприємством соціально-культурної сфери. Економіка і менеджмент культури. 2014. № 2. С. 37–44.

Наукові доповіді:

 1. Культури і мистецтво менеджменту в Стародавньому Світі. Управлінська наука, культура, мистецтво та освіта у сучасному світі : зб. доп. Круглого столу (Київ, 19 квіт. 2018 р.). Київ : КНУКіМ, 2018. С. 35–39;
 2. Становлення менеджменту в культурному просторі Стародавнього Сходу. Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології : матер. XI Міжнар. наук.-творча конф. (м. Київ, 12 квіт. 2018 р.). Київ : НАКККіМ, 2018. С. 61–69;
 3. Культура і мистецтво менеджменту як основа сучасної парадигми менеджмент-освіти. Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері : зб. доп. Всеукр. наук.-метод. семінару (м. Київ, 6 квіт. 2017 р.). Київ :КНУКіМ, 2017. С. 16–20;
 4. Управління смислами як нова ідеологія менеджменту. Креативні технології, підприємництво і менеджмент в організації соціокультурної сфери ХХІ століття : зб. доп. І Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25–26 трав. 2017 р.) Київ : КНУКіМ, 2017. С. 13–16;
 5. Культурологічна парадигма менеджменту. Проблеми і перспективи розвитку менеджменту та менеджмент-освіти у соціокультурній сфері : зб. доп. Круглого столу (Київ, 19 груд. 2017 р.). Київ : КНУКіМ, 2017. С. 34–40;
 6. Конфігураторна модель філософсько-методологічного аналізу проблем управління. Гуманітарні студії НАКККіМ – 2017 : матер. Міжнар. наук.-теорет. конф. (м. Київ, 23 лист. 2017 р.). Київ : НАКККіМ, 2017. С. 285–287;
 7. Проблеми управління бізнесом в умовах турбулентності. Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14–15 квіт. 2016 р.). Київ : КНУКіМ, 2016. С. 61–69;
 8. Ключові здібності менеджера ХХІ століття. Креативні індустрії в сучасному культурному просторі : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 трав. 2016 р.). Київ : НАКККіМ, 2016. С. 43–47.

Навчально-методичні розробки:

 1. Зовнішньоекономічна діяльність : метод. рек. до семінар. занять та самост. роботи студ Київ : НАКККіМ, 2017. 40 с.;
 2. Ситуаційний менеджмент : метод. рек. до семінар. занять та самост. роботи студ;
 3. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Операційний менеджмент». Київ : НАКККіМ, 2015. 108 с.;
 4. Програма до складання кандидатського іспиту зі спеціальності 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Київ : НАКККіМ, 2015. 48 с.

Професійні інтереси:

 • менеджмент як феномен культури в контексті розвитку цивілізації.

Викладання:

 • Операційний менеджмент;
 • Планування і прогнозування;
 • Зовнішньоекономічна діяльність;
 • Ситуаційний менеджмент;
 • Управління потенціалом організації.

Професійна активність:

 • відповідальний секретар наукового журналу Вісник КНУКіМ. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності; докторант.
Головач Наталія Миколаївна

ГОЛОВАЧ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

доцент
Кандидат філософських наук

 

Кандидат філософських наук, доцент.

Автор понад 30 наукових статей.

Коло наукових інтересів: менеджмент та маркетинг соціокультурної сфери, проектна діяльність, соціокультурна діяльність, культурні послуги.

Здійснює викладання навчальних дисциплін:

«Теорія і практика соціокультурної діяльності»

«Менеджмент соціокультурної діяльності»

«Маркетинг культурно-дозвіллєвих послуг»

«Проектування в соціокультурній сфері»

Основні публікації:

Хрестоматія: 

«Соціокультурний менеджмент: історія, теорія та сучасні практики» (2019 р., співавторство).

Методичні вказівки:

Менеджмент СКД : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи студентів / розроб. Н. М. Головач. Київ : НАКККіМ, 2017. 16 с.

Світовий досвід соціокультурного управління: методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи студентів освітнього рівня «Магістр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. Н. М. Головач. Київ : НАКККіМ, 2017. 16 с.

«Маркетинг культурно-дозвіллєвих послуг» : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи студентів / розроб. Н. М. Головач. Київ : НАКККіМ, 2018. 16 с.

«Теорія і практика СКД» : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи студентів / розроб. Н. М. Головач. Київ : НАКККіМ, 2019. 16 с.

Наукові статті (останні 5 років):

Головач Н.М. Роль цінностей у процесі культурної соціалізації особистості // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : Міленіум, 2015. № 1. С. 3-7. 

Головач Н.М. Формування ціннісних орієнтацій у процесі культурної соціалізації особистості // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : [зб. наук. праць; вип.. ХХХІV]. Київ : Міленіум, 2015. С. 234-241. 

Головач Н.М. Релігійна соціалізація особистості у сучасному культурному просторі // Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. Київ : Міленіум, 2016. Вип. І(6). С.21-25. 

Головач Н.М. Менеджмент культури в контексті сучасних соціокультурних перетворень // Культура і сучасність : альманах. Київ : Міленіум, 2017. № 2. С. 10-15. 

Головач Н.М. Transformation of cultural socialization of modern youth // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : Міленіум, 2017. № 3. С. 43–47. Web of Science.

Головач Н.М. Пріоритетні напрями соціокультурного проектування в сучасному українському суспільстві //Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць; вип.. ХХХІХ. Київ : Міленіум, 2017. С. 26 – 33. 

Головач Н.М. Менеджмент культури в умовах модернізації галузі культури України // Економіка і менеджмент культури: науковий журнал. Київ : НАКККіМ. №1-2. 2018. С. 74-81.


Філіна Тетяна Вікорівна

ФІЛІНА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Кандидат історичних наук,

доцент,

Освіта:Київський державний інститут культури (1997 р.). Стажування у Братиславському університеті ім. Я. А. Коменського, кафедра етнології та культурної антропології (1999 – 2003). Стажування в Інституті міжнародних відносин Національного університету ім. Тараса Шевченка, кафедра країнознавства (2011 р.).

Науковий ступінь та звання: канд. істор. наук. Тема кандидатської дисертації: "Національно-культурний розвиток русинів-українців Східної Словаччини (друга половина ХVІІІ – перша половина ХХ ст.)".

Професійна діяльність:

2004 – 2012 рр. – старший викладач кафедри менеджменту соціокультурної діяльності та зовнішньокультурних зв’язків.

2012 р. – доцент НАКККіМ.

За час викладацької діяльності здійснювала викладання таких навчальних дисциплін.

 • «Країнознавство»,
 • «Культурологія»,
 • «Народне мистецтво світу»,
 • «Культура слов’янських народів».

Коло наукових інтересів:культурна політика держави, національні культури, національно-культурні рухи слов’янських народів.

                         Основні публікації:

 • Філіна Т. Вирішення мовного питання на Закарпатті та Східній Словаччині в період національно-культурного відродження слов’янських народів / Т. Філіна // До Дня слов’янської писемності і культури : тези Міжнар. наук. конф. ; 24–25 травня 2012 р. – К : НБУВ, 2012. – С. 30–31
 • Філіна Т. Еволюція основних національних питань русинів-українців / Т. Філіна // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : Міленіум, 2009. – № 2. – С. 132–135
 • Філіна Т. Проблеми національної ідентифікації на Закарпатті та Пряшівщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Т.Філіна // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : Міленіум, 2008. – № 2. – С. 106–109
 • Філіна Т. Висвітлення культурологічних проблем у працях українських і зарубіжних авторів / Т. Філіна // Культура і суспільство ХХІ століття: духовні, культурологічні, соціальні виміри : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., (Київ, 27–28 травня 2010 р.). – К. : НАКККіМ, 2010. – С. 91–93
 • Filina T. Vplуv národného obrodenia na Slovensku, v Haliči a na Ukrajine na obrodenské procesy na Zakarpatsku a Výcodnom Slovensku / T.Filina // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2004. – № 51. – С. 85–88
 • Філіна Т. До питання генезису українського народу / Т.Філіна // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали ІІІ Міжнародного конгресу (м. Київ, 21–22 жовтня 2009 р.). – К. : Українське агентство інформації та друку (Рада), 2009. – Книга І. – С. 351–355
 • Філіна Т. Історичні передумови виникнення греко-католицької церкви на території закарпатського регіону та причини її знищення / Т. Філіна // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – Київ : Міленіум, 2005. – № 14. – С. 121–127
 • Філіна Т. Культурно-історичний розвиток русинів-українців Східної Словаччини (1918–1939 рр.) / Т. Філіна // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, (Київ, 10 березня 2010 р.) / за ред. С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенської. – К. : НАКККіМ, 2010. – С. 285–286
 • Філіна Т. Національно-культурні об’єднання та культурно-освітні організації русинів-українців Закарпаття та Пряшівщини в період першої Чехословацької республіки (1918–1938) / Т. Філіна // уцльтурна політика у контексті етнокультурного різноманіття України : Зб. Матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 29–30 вересня 2010 р. – К. : НАКККіМ, 2011. – С. 87–90
 • Філіна Т. Українська діаспора як інструмент забезпечення національних інтересів в країні-перебування / Т. Філіна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. Випуск 80. Частина ІІ. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2008. – С. 195–198
 • Філіна Т. Роль та значення україно-польських відносин у здійсненні економічної та культурної політики // Слов’янський вісник : Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету та Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету. Випуск 4. – Рівне : РІС КСУ, 2004. – С. 159–164
 • Філіна Т. Державна культурна політика в Україні та шляхи її проведення / А. Філіна, Т. Філіна // Економіка і менеджмент культури : Науковий журнал. – № 1, 2011. – К. : НАКККіМ. – С. 37–44
Дячук Валентина Павлівна

ДЯЧУК ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА

Кандидат культурології,
Доцент,
Заслужений працівник культури України,
член Спілки журналістів України.

Освіта:

1992 Київський Інститут культури за спеціальністю «Режисер масових свят і театралізованих видовищ»
2009 захистила кандидатську дисертацію на тему «Комунікативна культура прямого телевізійного ефіру»

Професійна діяльність:

- Працювала тележурналістом і редактором програм на вінницьких телеканалах і радіо.
- Впродовж десяти років була виконавчим продюсером ряду телевізійних проектів і конкурсів. У співпраці з режисером Губою О.А. підготувала курс режисерів естради і масових свят.
- Очолювала кафедру Реклами і зв’язків з громадськістю КНУКІМ. Є автором близько 30 наукових публікацій. У співавторстві з О.П. Мазуркевич видала навчальний посібник «Звичаєві норми етикету в традиційній культурі українців».
З 2015p. працює в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв на кафедрі арт-менеджменту та івент –технологій. Практикуючий фахівець-консультант у сфері PR.

Професійні інтереси:

  актуальні проблеми:

 • культурології;
 • eтнокультурних цінностей;
 • комунікативних практик;
 • психології.
Шморгун Леонід Григорович

Шморгун Леонід Григорович

Професор
кандидат економічних наук

Освіта і вчений ступень:

Бердичівський машинобудівний технікум, відділення «Холодна обробка металів - «Технік-технолог» Українська сільськогосподарська академія, відділення «Економіка і організація виробництва» - «Економіст організатор» Вища школа менеджерів при КМУ «Менеджмент» - Менеджер Університет Великобританії «Менеджмент» - Менеджер

Почесні звання та нагороди:

 • Ювілейна медаль 1500-річчя Києва, 1983рік;
 • Почесна грамота Верховної Ради України - за особливі заслуги перед Українським народом, 2011рік;
 • Подяка Голови Служби Безпеки України, за значний особистий внесок у справу утвердження та зміцнення державної безпеки України;
 • Подяка Київської обласної Ради, березень 2006 рік;
 • Почесна грамота Київської обласної Ради, за підписом Голови Київської обласної Ради, та ін.

Професійна діяльність:

 • Після закінчення середньої школи з медаллю, вступив до Бердичівського машинобудівного технікуму;
 • працював хонінгувальником Київського мотоциклетного заводу;
 • Після служби у лавах армії, закінчив УСГА за спеціальністю «економіст-організатор»;
 • економіст Київського філіалу «ЦІАО»;
 • старший економіст Васильєвського міжрадгоспного обчислювального центру, Вишгородський район;
 • відповідальний працівник Вишгородського райвиконкому;
 • закінчив Вищу школу менеджерів за напрямом «менеджмент»;
 • директор держгоспу «Деснянський», Київська область;
 • начальник відділу, перший заступник начальника управління Міністерства зовнішніх економічних зв’язків України;
 • проректор Української Академії зовнішньої торгівлі;
 • Радник Голови Антимонопольного комітету України;
 • Радник Міністра економіки України, начальник головного управління;
 • Радник Голови Верховної Ради України;
 • докторантура з економічних наук Національного аграрного університету;
 • завідувач кафедри менеджменту та маркетингу ДАЖКГ, доцент кафедри менеджменту та маркетингу НАУ;
 • помічник-консультант народного депутата України;
 • професор Національної академії статистики, обліку та аудиту;
 • помічник Голови Верховної Ради України;
 • Вчене звання професор. Депутат Вишгородської районної ради 5–х скликань.

Публікації, дослідження та наукові роботи:

Опублікував понад 115 наукових праць, в тому числі 3 монографії, 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Голова Відділення Стратегічного розвитку ВГНО «Української академії наук». Головний редактор міжнародного журналу «Проблеми інноваційно–інвестиційного розвитку», який тиражується на 8 мовах. Голова ВГО «Перша всеукраїнська сільськогосподарська дорадча служба» Голова ВГО «Селянське козацтво України» Голова ГО «Перший Київський обласний центр захисту прав споживачів» Голова ГО «Асоціація інноваційних фірм Київської обл.» Головний редактор Всеукраїнського часопису «Козацька Україна єдина» Перший заступник Голови Ради ветеранів Вишгородського району Заступник Голови Громадської Ради при Київській обласній державній адміністрації Член ГР, голова підкомітету по протидії корупції при Міністерстві оборони України Член ГР при Міністерстві соціальної політики України Член Правління благодійного фонду «Святої Ольги» Член комітету Громадської платформи Україна – Європейський Союз
ШЕВЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

ШЕВЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

ДОЦЕНТ
КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК

 

Освіта і вчений ступень:

Почесні звання та нагороди:

Професійна діяльність:

Публікації, дослідження та наукові роботи:

Автор понад 25 публікацій з проблематики інтегральних підходів до культурно-цивілізаційного розвитку, навчального посібника «Індустрія туризму: спелеологічний туризм», монографії «Календарні системи світу як інтеграційна форма матеріальної і духовної культури».

Коло наукових інтересів: екологічний та спелеологічний туризм, актуалізація нематеріальної культурної спадщини засобами подієвого туризму, геокультурні традиції освоєння зовнішнього світу в давніх суспільствах, сучасні туристичні практики.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Рекреалогія», «Індустрія туризму», «Індустрія гостинності», «Організація конгресного і ділового туризму».

Основні публікації за останні 5 років:

Шевченко Н.О. Актуалізація архаїчних місячно – сонячних циклів в сучасному українському обрядовому календарі. Культура і Сучасність: альманах. Київ : Міленіум, 2016. № 2. С.37-41.

Шевченко Н.О. Потенціал використання древніх календарно – астрономічних об’єктів в контексті розробки туристичних маршрутів. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: [зб.наук.праць; вип. XXXVII]. Київ : Міленіум, 2016. С.12-19.

Шевченко Н.О. Використання народних обрядових свят в подієвому туризмі. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. Київ : Міленіум, 2016. Вип. II(7). С.35-40.

Шевченко Н.О. Інноваційні підходи до моделювання напрямів розвитку рекреаційної діяльності на територіях дендрологічних парків. Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. Київ : Міленіум, 2017. Вип. 31. С.144-151.

Шевченко Н.О. Аналіз рекреаційного продукту дендрологічного парку «Олександрія» для підготовки перспективної моделі територіальної організації туристської сфери регіону. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. Київ: Міленіум, 2017. № 2. С.61-64.

Шевченко Н.О. Об‘єкти мистецтва з календарною символікою як елементи культурної спадщини. Культура і сучасність : альманах. Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 2019. № 1. С.42-47.

Шевченко Н.О. Актуалізація культурної спадщини як ресурс модернізації та розвитку сучасних туристичних дестинацій. Мистецтвознавчі записки:: зб. наук. праць. Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 2019. Вип. 35. С.49-53.

ВЄДЄНЄЄВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

ВЄДЄНЄЄВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

професор
Доктор історичних наук

 

Доктор історичних наук, професор, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ст., лауреат Міжнародної премії імені Володимира Винниченка, полковник запасу

Професійна діяльність:

Автор (співавтор) понад 700 друкованих праць, у т.ч. 50 монографій, навчальних посібників, науково-документальних видань.

Під його керівництвом захищено три кандидатські дисертації.

Головний редактор фахового видання «Воєнно-історичний вісник», заступник головного редактора фахового видання НАКККіМ «Культура і сучасність», член редколегії фахового видання «Зовнішні справи».

Член спеціалізованих вчених рад Д 26.850.01 (НАКККіМ), К 26.709.04 (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського)

Бере активну  участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, семінарах, підвищенні кваліфікації державних службовців та спеціалістів по лінії Міністерства культури України.

Коло наукових інтересів: воєнно-політична історія, історія української дипломатії, інформаційно-гуманітарна безпека, теоретичні питання соціокультурної безпеки.

Здійснює викладання навчальних дисциплін:

«Методологія і організація наукових досліджень»

«Методологія історико-культурологічних досліджень»

«Теорія безпеки соціокультурних систем»

«Інформаційно-гуманітарна безпека України»

Міжнародна проектна діяльність

Викладач-тренер проекту ЄС «Еразмус+» на тему «WARN – Академічна протидія гібридним загрозам (610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP)».

Основні публікації:

Навчальні посібники:

«Спеціальні служби в історії Української держави» (2003 р., співавторство); «Прояви тероризму в Україні (остання чверть ХІХ – початок ХХІ ст.) ( 2005 р.); «Дипломатична служба Української держави. 1917–1923 роки» (2007 р.); «Міжнародно-інформаційна діяльність Української держави. 1917-1923 рр.» (2009 р.); «Історія розвідки та контррозвідки в Україні» (2010 р., співавторство); «Нариси воєнно-політичної історії України» (2014 р., співавторство); «Еволюція воєнного мистецтва» (2017, співавторство); «Організація та здійснення державної охорони» (2019, співавторство).

Монографії:

«Українська революція і державність (1917–1920 рр.)» (1998 р., співавторство); «Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ – ХХ ст. Історичні нариси» (2002 р., співавторство); «Спеціальні підрозділи руху українських націоналістів та Української повстанської армії (1920-й – кінець 1960-х рр.)» (2003 р.); «Слово правди про Україну. Міжнародна інформаційна діяльність Української держави. 1917–1920» (2004 р., співавторство);  «Українці проти нацизму: політичний вимір (2005 р. співавторство); «Війна в кам‘яних джунглях. Міська партизанська війна як феномен збройної боротьби та спеціальної діяльності. 1945–2005 рр. (2006, співавторство); «Юність української дипломатії. Становлення зовнішньополітичної служби України в 1917–1923 рр.» (2006 р., співавторство); «Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА (1920–1945)» (2006 р., співавторство); «Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку» (2007 р., співавторство); «Двобій без компромісів. Протиборство спецпідрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій. 1945–1980-ті рр.» (2007 р., співавторство); «Одиссея Василия Кука. Военно-политический портрет последнего командующего УПА» (2007 р., співавторство); «Украинский фронт в войнах спецслужб» (2008 р.); «Задзеркалля історії. Нариси з історії спеціальних служб» (2008 р.); «Нариси з історії розвідки суб’єктів державотворення на теренах України» (2011 р., співавторство);  «Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. Історичні нариси» (2011 р., співавторство); «Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери» (2012 р., співавторство); «Заручниця глобального протистояння. Трагедія Великого Голоду 1932–1933 рр. в Україні у контексті «холодної війни» (1945–1991 рр.)» (2013 р., співавторство);  «Закулисный актер истории: Очерки истории разведки и контрразведки» (2015 р., співавторство); «Лікар і архіпастир: діяльність святителя Луки Кримського в контексті історії медицини і церковно-державних відносин у СРСР» (2015 р., співавторство); «The White book of the Anti-terrorist operation in the East of Ukraine in 2014–2016» (2018, співавторство).

Наукові статті:

Формування наукової концепції історії України періоду Другої світової війни і проблеми гуманітарної безпеки держави // Державна безпека України. – 2010. – № 18–19, С. 146–162;

До формування багатовимірної моделі розуміння збройного конфлікту 1940–1950-х рр. у Західній Україні (геополітичний аспект) // Воєнна історія Галичини та Закарпаття. Збірник наукових праць. – К., 2010, С.740–746.

Національна пам’ять українського народу в контексті інформаційно-психологічних впливів глобалізованого світу // Національна та історична пам’ять. Державотворчі та цивілізаційні здобутки українського народу.– 2011. – Вип.1, С.38–52;

Проблема оцінки діяльності ОУН та УПА: поле конфронтації або сфера порозуміння? // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2011. – Вип. 14, С.109–126;

Творення дипломатичної служби УНР доби Центральної Ради як складова державотворчого процесу (1917–1918 рр.) // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К., 2011, С.58–66;

Як не розчинитися у глобалізованому світі: проблеми наукового забезпечення формування політики національної пам’яті в Україні // Україна дипломатична. – 2012. – Вип. ХІІІ, С. 687–715;

Виклики в гуманітарній сфері України і національна пам’ять // Національна та історична пам’ять. Збірник наукових праць. – 2012. – Вип.5, С.23 – 36;

Наукове забезпечення формування політики національної пам’яті в Україні: до питання про визначення принципів, змісту і механізмів реалізації // Національна та історична пам’ять. Збірник наукових праць. – 2013. – Вип.6, С.208 – 216;

Голод 1932–1933 рр. в Україні та офіційна історико-гуманітарна наука в Українській РСР (1980-ті – 1991 рр.) // Архіви України. –2013. – № 6, С.23–37;

Розвідувально-диверсійна та контррозвідувальна діяльність органів державної безпеки за лінією фронту в 1941 –1945 рр. (за документами НКВС–НКДБ Української РСР) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2014. – № 2, С.291–352;

Особливості діяльності радянських спецслужб у релігійній сфері на визволеній території України (1943–1945 рр.) // Боротьба за Україну в 1943–1944 рр.: влада, збройні сили, суспільство. Збірник наукових праць. – К., 2014, С.492–501;

«Гібридні війни» – новітня форма асиметричного протистояння // Воєнно-історичний вісник. – 2015. – Вип.3, С.103–109;  

Культурно-інформаційні впливи сучасного світу та історична свідомість української політичної нації // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2015. – №3, С.3–10; Web of Science

«German world» or the original culture: swiss-german cultural relations in 1930–1940 // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2016. – № 4, С. 16–19; Web of Science

.Документи радянських спецслужб щодо зовнішніх контактів українського екзархату Руської Православної Церкви у 1950-х рр. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2016. – № 4, С.18–27;

Перший рік міжнародно-інформаційної діяльності дипломатичного відомства України (грудень 1917 – грудень 1918 рр.) // Україна дипломатична. Науковий щорічник. – К.,2017. – Вип. 18. До 100-річчя української дипломатичної служби, С. 113–122;

Органы государственной безопасности как инструмент оперативной разработки и преследований монастырей (монашества) Украины в период «хрущевских гонений» на Православную Церковь (1954–начало1960-х гг.) // Труди Київської духовної академії. – 2017. –№ 26, С.320–336;

Соціокультурне явище волонтерського руху в сучасній Україні // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2018. – № 1, С.3–12; Web of Science

Брестська угода  як  «точка  біфуркації»  дипломатичної діяльності України у 1917–1920 рр. // Україна та Німеччина: міждержавні відносини в 19181924 рр.: зб. наук. праць. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2018, С.27–40;

Політика радянської держави із знищення православних храмів в Україні: механізм та духовно-культурні наслідки (1920-ті – 1965 рр.) // Культура і сучасність. – 2019. – № 2, С. 3–10;

Оперативно-бойова діяльність спецпідрозділів Наркомату державної безпеки України під час визволення Східної Європи від нацизму (1944–1945 рр.) // Воєнно-історичний вісник – 2019. – №2, С. 50–64;

Organization and function of the intelligence services of foreign centres of Ukrainian Organization and functions of the Intelligence Services of foreign centers of Ukrainian nationalists under conditions of the World interblock confrontation (1945 – 1950-ies) // East European Historical Bulletin. 2020. Issue 15. P. 186–195. Web of Science.

Деятельность структур Ватикана и ГрекоКатолической Церкви на территории Украины в свете документов советской спецслужбы (вторая половина 1950-х – начало 1960-х гг.) // Труди Київської духовної академії. – 2020. –№ 32, С.238–253.


НЕДЗЕЛЬСЬКИЙ РОМАН СТЕФАНОВИЧ

НЕДЗЕЛЬСЬКИЙ РОМАН СТЕФАНОВИЧ

Доцент

 

Доцент (0,25) кафедри арт-менеджменту та івент-технологій.

Заслужений діяч мистецтв України (2009), нагороджений Пам'ятним знаком «За честь і славу» ІІІ ступеня (2017), «За благодійність» від Всеукраїнського об'єднання громадян «Країна» (2018), Мистецькою премією «Київ» (2019). 


Коло наукових інтересів:

Діяльність Недзельського Р.С. спрямована на популяризацію та визнання українського мистецтва як в нашій державі, так і за її межами. Значна кількість свят, концертів, фестивалів були проведені і в Україні та за кордоном, продюсер, керівник та організатор мистецьких заходів, віртуозний музикант-гітарист, учасник гурту Ватра. Понад 20 років є менеджером, художнім керівником та музикантом колективу співачки Оксани Білозір.


Здійснює викладання навчальних дисциплін:

«Видавничі та медіа арт-проекти»

«Менеджмент соціокультурної діяльності»

«Євроінтеграційні процеси в галузі дозвілля».


Основні публікації:

1. Недзельський Р. С. Проблема розвитку культурної політики в Україні в контексті національного культурного простору. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ: ТОВ ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. № 2. С. 258-261.

2. Недзельський Р. С. Історичні чинники формування національного культурного простору. Культура і сучасність : альманах. Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 2019. №1. С.52-56.


ЗАХАРОВА ОКСАНА ЮР’ЇВНА

ЗАХАРОВА ОКСАНА ЮР’ЇВНА

професор
Доктор історичних наук

Доктор історичних наук, професор.

Автор понад 137 наукових статей.

Коло наукових інтересів: Історія дипломатії, державний церемоніал і світова політика, діловий етикет,загальногромадянський етикет, публічна дипломатія, бальний церемоніал (історія та сучасність), протокольний костюм.

 

Здійснює викладання навчальних дисциплін:

 • «Організація масових форм соціокультурної діяльності»
 • «Івент - менеджмент»

Основні публікації:

 • «Я князь, коль мой сияет дух» - страницы военной биографии генерал – фельдмаршала Светлейшего князя М.С. Воронцова (Подольск,1997);
 • Светские церемониалы в России XVIII – XX вв. (Москва,2001);
 • Генерал – фельдмаршал Светлейший князь М.С. Воронцов. Рыцарь Российской империи (Москва,2001);
 • Власть Церемониала и Церемониалы власти (Москва,2003);
 • Светлейший князь М.С. Воронцов (Симферополь, 2004);
 • М.С. Воронцов и Одесса (Симферополь,2007);
 • Русский бал XVIII – XX вв. Танцы, костюмы, символика. ( Москва,2010):
 • Российское церемониальное застолье (в соавторстве с С.Н. Пушкаревым) (Москва,2012);
 • Жизнь и дипломатическая деятельность графа С.Р. Воронцова (Из истории российско – британских отношений) (Москва,2013);
 • Государственный церемониал как программа власти (Москва,2014);

       Этикет деловой и общегражданский (Москва,2015);

 

 • История балов императорской России (Москва,2016);
 • Как в СССР принимали высоких гостей. Главы государств и правительств, партийные и общественные деятели, зарубежные дипломаты в гостях у Сталина, Хрущева. Брежнева (М.,2018);
 • Качанівка (Ніжин,2018);
 • Князь Николай Григорьевич Репнин (Нежин,2019);
 • Князь Микола Григорович Репнін (Волконський). Шлях довжиною в життя (у співавторстві с Ю.А. Русановим) (Ніжин,2019);
 • Courtly Feasts to Kremlin Banquets (у співавторстві з С.Пушкарьовим) (BIRCHINGTON,2021)

 

Методичні вказівки:

 • Працює над методичними рекомендаціями з теми «Організація та проведення бального церемоніалу».

 

Наукові статті (останні 5 років):

 • Za US President’s inauguration ceremonial as a factor in intercultural Журнал «Reality of  Politics».  Польща, Quarterly 2020, № 2(12). C. 114 – 124.
 • «The struggle of pamphlets» (1791).Ukreinian diplomats in London at the end of the XVIIIth century. Журнал «Reality of Politics»  Польща, Quarterly 2020, № 3(13). C. 70 – 82.
 • Regulation of Fashion by Legal Acts in the Russian Empire. Журнал «Krakowskie Studia Matopolskie» Польща, 2020, nr 1 (25). C. 9 – 20.
 • Interaction of Arts in Diplomatic Ceremonials of the USSR (Earli 20s – mid 80s XX Century) Журнал «Reality of Politics» Польща, Quarterly 2020, № (1)11. C. 107 – 117.
 • Diplomatic Counterculture as a Tool of the Soviet Foreign Policy. Журнал «Krakowskie Studia Matopolskie» Польща, 2020, nr 3 (27). 7-21.
 • Visits of J.von Ribbentrop to the USSR. Сбірка «Modern culture studies and art histori: an experience of Ukraine and EU» Collective monograph, Wloclawek, Poland, 2020. С. 137 – 146.
 • Inaguration ceremony in Ukraine as a factor of cultural diplomacy. Журнал « Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej » Польща, СZESTOCHOWA 2020, 38 (2020) nr 1 – 2. C.315 – 321.
 • Политические и протокольные аспекты пребывания дипломатического корпуса в Москве. (в.п.30-х гг XX ст.) Визиты И. Риббентропа (1939г.)

Журнал «Література та культура Полісся». Ніжин. Випуск №99. С. 52– 65.

 • Взаимодействие европейских и восточных традиций в культурной жизни Кавказа 40 – 50 – х годов XIX столетия. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Історичні науки», т.30 (69). №3, 2019. Київ. С. 212 – 219.
 • Визит президента ОАР Г.А. Насера (1958 г.) и визит дочери президента ОАР Х. Насер (1963). Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Історичні науки», т.31(70). №4, 2020. Київ. С. 152 – 158.
 • Государственный церемониал – иллюстрация нравственной, политической и культурной жизни общества. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Історичні науки», №2, 2020. Київ. С.33 -38.
 • Визиты в СССР Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая (1949 – 1950, 1952,1957). Политические и протокольные аспекты. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Історичні науки», Том 31(70), №3, 2020. Київ. С. 134-139.
 • Дипломатический протокол как действенный инструмент внешней политики государства. Визиты в СССР И.Б.Тито,М.Р.Пехлеви,Сукарно.
 • Журнал « Актуальні питання гуманітарних наук». Дрогобич, Випуск 31, том 1. С.12 – 18.
 • Пребывание дипломатов Германии и Италии в Москве (1920-1930-е годы): протокольные и культурные аспекты. Журнал « Актуальні питання гуманітарних наук». Дрогобич, Випуск 32,том1. С. 36 – 42.
 • Танец – зеркало времени. Социология бального танца. Журнал « Актуальні питання гуманітарних наук». Дрогобич, Випуск 28, том 5. С. 95 -101.
 • Социально-художественная функция бального костюма.  Журнал « Актуальні питання гуманітарних наук». Дрогобич,Випуск 29,том 5. С.96- 101.
 • Гастический стиль советских официальных и «интимных» примов. Журнал « Актуальні питання гуманітарних наук». Дрогобич.Випуск 30, том 1 С. 116- 121
 • Протокольный костюм:идеология, политика, культура.  Журнал « Актуальні питання гуманітарних наук». Дрогобич, Випуск 33, том 1.

С. 52 – 58.

 • Язык церемониального жеста и костюма. Література та культура Полісся. Випуск №12, Ніжин. 2019. С. 48 – 58.
 • Деятельность князя Н.Г. Репнина, направленная на развитие культуры в Полтавской и Черниговской губерниях. Література та культура Полісся. Випуск №11, Ніжин. 2019. С. 193 – 209
 • Подарки как важная составляющая дипломатического протокола(СССР 20 – 80 –е годы ХХ века. Література та культура Полісся. Випуск №12, Ніжин. 2019. С. 59 – 84.
 • Взаимодействие искусств в светской жизни Одессы XIX столетия. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Історичні науки», т.30 (69). №4, 2019. Київ. С. 167 – 172.
 • Политические и протокольные аспекты пребывания дипломатического корпуса в Москве. (в.п.30-х гг XX ст.) Визиты И. Риббентропа (1939г). Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Історичні науки», т.31 (70). №1, 2020. Київ. С. 52– 65.
 • Мистецтво як потужний засіб зовнішньої політики (культурна складова програм зарубіжних візитів в СРСР з відвідуванням України (поч. 20х – поч. 80х років XX ст.) (у співавторстві)Л.О. Кияновською) Журнал « Актуальні питання гуманітарних наук». Дрогобич, Випуск 34, том 2.

С. 27 – 39.

 

         logo                    
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

Ми в соцiальних мережах:

Контакти
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15, м.Київ, 01015, Україна
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Інститут практичної культурології
та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12

Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04

Відділ кадрів та документо-
забезпечення:
(044) 280-92-09
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81,
(068) 784-49-27,
Факс: (044) 280-92-09
Отримати інформацію
щодо вступу в Академію
пн-пт 09:00-18:00
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Інститут дизайну
та реклами:
(044) 280-27-02