Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв

кафедра дизайну середовища

ЗАВАРЗІН ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ВАКАНТ

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
...
...

Метою освітньої діяльності кафедри є підготовка високопрофесійних фахівців у галузі дизайну середовища, здатних конкурувати на європейському ринку праці.
Кафедра є випусковою та забезпечує навчання студентів за спеціальністю «Дизайн».
Робота кафедри зорієнтована на:
 • підготовку дослідників і практиків, здатних сприяти розробці новітніх технологій у галузі ландшафтної архітектури та міського середовища;
 • підготовку нового покоління спеціалістів у галузі дизайну, ландшафтного проектування, реконструкції та реставрації об’єктів ландшафтної архітектури, пам’яток садово-паркового мистецтва, історії та збереження індустріальної спадщини, дизайну міського середовища для самостійного аналізу національних і глобальних проблем і практичного їх застосування;
 • підготовку високопрофесійних фахівців у галузі ландшафтної архітектури та дизайну міського середовища, які здатні аналізувати й розробляти дизайнерські рішення та сприяти їх упровадженню.
Загальні відомості
Кафедра здійснює викладання на високому професійному рівні понад 20 дисциплін, які забезпечені необхідною навчально-методичною літературою: робочими програмами, навчально-методичними комплексами, навчальними посібниками, підручниками тощо.
Професорсько-викладацький склад кафедри – це знані в Україні вчені з напрямів ландшафтної архітектури і дизайну, комп`ютерного і ландшафтного проєктування, паркознавства, декоративного рослинництва – доценти: О.В.Мазніченко, Л.І.Крупкіна, С.О.Царенко; старші викладачі: І.В. Креховецький, О.В.Кацевич, М.С.Кузнецова, автори наукових монографій і навчальних посібників; члени дизайнерських, архітектурних і художніх спілок України.
Освітні ступені: бакалавр, магістр.
Студенти мають можливість проходити навчальну та виробничу практику на базі провідних фірм, установ та організацій України.
Освітні ступені: бакалавр, магістр.
Студенти мають можливість проходити навчальну та виробничу практику на базі провідних фірм, установ та організацій України.
 

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

 • Матеріалознавство
 • Проєктування
 • Комп`ютерне проєктування
 • Основи композиції та проєктної графіки
 • Основи дизайну архітектурного середовища
 • Ландшафтна архітектура і дизайн
 • Основи дизайну інтер`єру
 • Дизайн ландшафту
 • Історія інтер’єру та меблів
 • Основи дизайну меблів та обладнання
 • Сучасні напрями розвитку дизайну
 • Макетування та моделювання у ландшафтному дизайні
 • Виставковий дизайн
 • Макетування та моделювання
 • Дизайн виставок та ярмарків
 • Обладнання об’єктів і систем міського середовища
 • Дизайн архітектурного середовища
 • Технологія ландшафтного будівництва
 • Озеленення інтер’єрів і зимові сади
 • Паркознавство
 • Універсальний дизайн
 • Візуальне проєктування
Кар`єрні перспективи:
 • центральні органи виконавчої влади у сфері житлово-комунального та зеленого господарства; міські, районні, обласні та державні адміністрації, неурядові організації;
 • викладач середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, дослідник у наукових організаціях, інститутах і центрах, дизайнер-проектувальник у проектних інститутах, бюро та спеціалізованих фірмах;
 • керівник ландшафтно-дизайнерських підрозділів, творчих майстерень, дизайн-студій, фірм тощо;
 • ландшафтний архітектор спеціалізованих організацій, фірм і підприємств зеленого господарства;
 • підприємець з питань ландшафтного дизайну, озеленення та благоустрою територій;
 • менеджер з дизайну та реклами.
 
ОСВІТНІ РІВНІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
БАКАЛАВР
(денна, заочна форми навчання: 3 роки, 10 місяців)
Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність 022 «Дизайн»
Освітня програма «Дизайн середовища»
Конкурсні ЗНО на 1 курс: українська мова та література, математика, творчий конкурс.
На основі диплома «бакалавра» студенти можуть продовжити навчання в магістратурі за відповідними програмами магістерської підготовки, що діють в Інституті дизайну та реклами, отримати кваліфікацію «Дизайнер середовища, викладач».

Конкурсні ЗНО на 2, 3 курс: українська мова та література, історія України, фахове випробування.
На основі диплома «бакалавра» студенти можуть продовжити навчання в магістратурі за відповідними програмами магістерської підготовки, що діють в Інституті дизайну та реклами, отримати кваліфікацію «Дизайнер середовища, викладач».

 
МАГІСТР
(денна, заочна форми навчання: 1 рік 4 місяці)

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність 022 «Дизайн»
Освітня програма «Дизайн середовища»
ЄВІ з іноземної мови та фахове випробування.
До вступу допускаються абітурієнти, які здобули освітні рівні «Бакалавр», «Спеціаліст».

 

Матеріали вибіркових дисциплін, передбачених навчальними планами на 2020-2021 н.р.

Бакалавр

Магістр

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
(до кожної освітньо-професійної програми наявні рецензія-відгук від стейкхолдерів)

УВАГА!

Інститут дизайну та реклами Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв пропонує до публічного обговорення проєкт освітньо-професійної програми «Дизайн середовища» для підготовки І рівня освіти ступеня бакалавр (2021-2022 н.р.) за спеціальністю 022 «Дизайн» галузі знань 02 «Культура і мистецтво».
До обговорення проєкту запрошуються науковці, представники закладів вищої освіти, дизайнери, роботодавці, випускники та студенти Інституту дизайну та реклами.
Заявки до участі в обговоренні, відгуки та пропозиції просимо надсилати на електронну адресу кафедри дизайну середовища Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД

МАЗНІЧЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

МАЗНІЧЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

В.О. ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ, КАНДИДАТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА
ДОЦЕНТ

Почала працювати в НАКККіМ 2018 р. Науково-педагогічний стаж — 10 років.

Викладання:

Навчальні дисципліни на 2020–2021 навчальний рік:

 • проєктування;
 • основи дизайну інтер’єру;
 • історія інтер’єрів та меблів;
 • основи дизайну меблів та обладнення;
 • універсальний дизайн;
 • візуальне проєктування

Освіта і вчений ступень:

2015 р. кандидат мистецтвознавства (26.00.01 — теорія та історія культури). Тема дисертації «Становлення школи Наталії Чмутіної в контексті архітектурної культури України радянської доби».
2005–2011рp аспірантура Національної Академії образотворчого мистецтва і архітектури.

Публікації і дослідження:

Понад 10 наукових публікацій, основні з них:

 1. Мазніченко О. В. Архітектурний спадок Наталії Борисівни Чмутіної [Текст] / Олена Мазніченко // Українська академія мистецтва : дослід. та наук.-метод. праці / Нац. акад. образотв. мистец. і архітектури. — К., 2010. — Вип. 17. — С. 390–395;
 2. Мазніченко О. В. Життєвий і творчий шлях архітектора Наталії Борисівни Чмутіної (До 100-річчя від дня народження) [Текст] / Олена Мазніченко // Українська академія мистецтва : дослід. та наук.-метод. праці / Нац. акад. образотв. мистец. і архітектури. — К., 2012. — Вип. 19. — С. 446–454;
 3. Мазніченко О. В. Благодійний фонд розвитку архітектури імені Н. Б. Чмутіної : Від особистості митця до архітектурної школи [Текст] / Олена Мазніченко // Сучасне мистецтво : наук. зб. / ІПСМ НАМ України. — К. : Фенікс, 2013. — Вип. IX. — С. 69–74;
 4. Мазніченко О. В. Дисертаційна робота Наталії Чмутіної 1952 року у контексті кандидатських дисертацій архітекторів [Текст] / Олена Мазніченко // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки : Мистецькі обрії ’2013 : зб. наук. праць / ІПСМ НАМ України. — К. : Фенікс, 2013. — Вип. 5 (16). — С. 295–302;
 5. Мазніченко О. В. Феномен будинку Верховної Ради у проектній діяльності Н. Б. Чмутіної та культурі України ХХ століття [Текст] / Олена Мазніченко // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : зб. наук. праць з мистецтвознав., архітектурознавства і культурології / ІПСМ НАМ України. — К. : Фенікс, 2014. — Вип. 10. — С. 159–172;
 6. Мазниченко Е. В. Киевская «Школа Наталии Чмутиной» : педагогика в системе архитектурной культуры [Текст] / Мазниченко Е. В. // Вести Института современных знаний : ежекварт. науч.-теор. ж-л / Ин-т соврем. знаний им. А. М. Широкова. — Минск, 2014. — № 3. — С. 14–18;
 7. Мазніченко О. В. В. Г. Заболотний як предтеча «школи Н. Б. Чмутіної» : [виклад доповіді] [Текст] / Олена Мазніченко // Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2010 році : інф.-аналіт. огляд / уклад. Г. А. Войцехівська. — К. : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2010. — С. 43–44;
 8. Мазніченко О. В. Вплив трансформації у світовій суспільній свідомості на педагогічну діяльність Наталії Чмутіної : [тези доповіді] [Текст] / Олена Мазніченко [Електронний ресурс] // Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України : [сайт]. — Електрон. дані. — К. : ІПСМ НАМ України, 2005–2015. — Режим доступу: http://www.mari.kiev.ua/Konf_28_11_2014_Tezy.pdf (28.11.2014). — Назва з екрану.

Професійні інтереси:

 • історія архітектури;
 • історія архітектури радянської доби;
 • архітектурне проектування;
 • ландшафтна архітектура;
 • дизайн інтер’єру.
КРУПКІНА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

КРУПКІНА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

КАНДИДАТ БІОЛОГІЧНИХ НАУК
ДОЦЕНТ

Почала працювати в НАКККіМ 2018 р. Науково-педагогічний стаж — 17 років.

Викладання:

Навчальні дисципліни на 2018–2019 навчальний рік:

 • проектування;
 • Озеленення інтер`єрів і зимові сади.

Освіта і вчений ступень:

1969-1974pр Українська сільськогосподарська академія ім.Трудового червоного прапора, факультет «Лісове господарство» – інженер лісового господарства.
1986-1999рp аспірантура Академії наук Молдавської ССР. Тема дисертації: «Влияние экзогенных факторов на срастаемость трансплантсимбионтов некоторых видов и сортов роз».

Публікації і дослідження:

Понад 15 наукових публікацій, основні з них:

 1. Крупкіна Л.І., Кондратюк С.П., Слюсар С.І., Якобчук О.М. Створення бази даних колекції арборетуму Ботанічного саду НАУ за допомогою системи управління MSACCESS // Науковий вісник Націон. аграр. ун-ту. – 2006. – Вип. 96. – С. 311-313;
 2. Крупкіна Л.І., Кушнір А.І., Слюсар С.І., Якобчук О.М. Таксономічний склад колекції хвойних Ботанічного саду Національного аграрного університету та основні напрями його збагачення // Науковий вісник Нац. аграр. ун-ту. – 2006. – Вип. 102. – С. 67-76;
 3. Крупкіна Л.І., Кушнір А.І., Слюсар С.І., Якобчук О.М. Таксономічний склад та основні напрямки поповнення дендрологічної колекції ботанічного саду Національного аграрного університету / Будівництво та реконструкція ботанічних садів та дендропарків в Україні: Мат. наук. конф. (22-26 травня 2006 р.). – Сімферополь: Вид-во ТНУ, 2006. – С. 70-72;
 4. Крупкіна Л.І. Загальне квітникарство. Електронний посібник для бакалаврів денної та заочної форми навчання за напрямом 1304 – “Лісове та садово-паркове господарство. – К.: Електронний ресурс НАУ, 2006. – 64 с;
 5. Крупкіна Л.І. Декоративні рослини закритого ґрунту. Електронний посібник для бакалаврів денної та заочної форми навчання за напрямом –1304 “Лісове та садово-паркове господарство”. – К.: Електронний ресурс НАУ, 2006. – 98с;
 6. Фітодизайн закритого середовища. Методичні вказівки до вивчення географії рослин для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навчаються зі спеціальностей напряму 1304 – «Лісове і садово-паркове господарство» / Укладачі: Л.І.Крупкіна, Л.А.Ковальська. – К.: Видавничий центр НАУ, 2006. – 35 с;
 7. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Декоративні рослини закритого ґрунту» для студентів факультету садово-паркового господарства та ландшафтної архітектури денної форми навчання / Укладач: Л.І.Крупкіна. – К.: Видавничий центр НАУ, 2007. – 48 с;
 8. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Фітодизайн закритого середовища» (до проведення лабораторних робіт) для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навчаються за спеціальністю напряму 1304 – «Садово-паркове господарство» ОКР «Магістр» / Укладач: Л.І.Крупкіна. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2008. – 68 с;
 9. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Загальне квітникарство» для студентів ВНЗ ІІ-ІІІ рівнів акредитації, які навчаються зі спеціальностей напряму 090103 – «Лісове і садово-паркове господарство» / Укладачі: Л.І.Крупкіна, В.С.Кузьович. – Бережани: Видавничий центр «Нововведення», 2008. – 27 с;
 10. Методичні рекомендації з дисципліни «Тепличне господарство» (до вивчення дисципліни, лекції) для підготовки магістрів зі спеціальності 8.130402 «Садово-паркове господарство» / Укладач: Л.І.Крупкіна. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2009. – 49 с;
 11. Методичні рекомендації з дисципліни «Фітодизайн закритого середовища» (до проведення лабораторних робіт) для підготовки магістрів зі спеціальності 8.130402 «Садово-паркове господарство» / Укладач: Л.І.Крупкіна. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2009. – 59 с;
 12. Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Загальне квітникарство» для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навчаються зі спеціальностей напряму «Лісове і садово-паркове господарство» ОКР «Бакалавр») / Укладачі: Л.І.Крупкіна, Н.О.Місюра. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2009. – 34 с;
 13. Крупкіна Л.І., Підховна С.М. Природна та інтродукована дендрофлора Раївського парку // Науковий вісник НУБіП України. Лісівництво та декоративне садівництво. – 2010. – Вип. 152, Ч. 1. – С. 94-98;
 14. Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Квітникарство» для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навчаються зі спеціальностей напряму 1304 – „Лісове і садово-паркове господарство” / Укладачі: Л.І.Крупкіна, Н.О.Чигрин. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2010. – 45 с;
 15. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Загальне квітникарство» для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом підготовки: 6.090103 – „Лісове і садово-паркове господарство” / Укладачі: Л.І. Крупкіна, Н.О. Чигрин. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2010. – 71 с;
 16. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Фітодизайн закритого середовища» для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навчаються за спеціальністю 8.1304.02 «Садово-паркове господарство» ОКР «Магістр» / Укладач: Л.І.Крупкіна. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2010. – 73 с;
 17. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Декоративні рослини закритого ґрунту» за напрямком підготовки «Лісове і садово-паркове господарство» ОКР «Бакалавр» / Укладачі: Л.І.Крупкіна, І.Ю.Вінтоняк. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2010. – 60 с;
 18. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фітодизайн закритого середовища» магістрами із спеціальності 8.1304.02 «Садово-паркове господарство» / Укладач: Л.І.Крупкіна. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2010. – 51 с;
 19. Методичні рекомендації до написання курсового проекту з дисципліни «Тепличне господарство». Організація тепличного господарства (розрахунок виробничих площ для вирощування культур) ОКР «Магістр» за спеціальністю «Садово-паркове господарство» / Укладач: Л.І.Крупкіна. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2010. – 30 с;
 20. Крупкіна Л.І. Підсумки попередньої інтродукції та оцінка декоративних якостей хризантеми дрібноквіткової в умовах Києва Електронний ресурс] // Наукові доповіді НУБіП України. – 2011. – Т. 14, № 7. – С. 521-532. Режим доступу: http://nd.nubip.edu.ua/;
 21. Крупкіна Л.І., Пєткова І.М. Інтенсивність ризогенезу та приживлюваність живців хризантеми дрібноквіткової на різних субстратах // Науковий вісник НУБіП України. Лісівництво та декоративне садівництво. – 2011. – Вип. 164, Ч. 3. – С. 187-191;
 22. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Декоративні рослини закритого ґрунту» за напрямом підготовки «Лісове і садово-паркове господарство» ОКР «Бакалавр» / Укладачі: Л.І.Крупкіна, І.Ю.Вінтоняк – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2011. – 42 с;
 23. Методичні вказівки до написання курсового проекту з дисципліни «Тепличне господарство» для студентів ОКР „Магістр” за спеціальністю 8.09010303 – „Садово-паркове господарство” / Укладачі: Л.І.Крупкіна, Н.О.Чигрин – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2011. – 57 с;
 24. Методичні рекомендації до виконання практичних занять та завдань для самостійної роботи з дисципліни «Квітникарство» для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом підготовки: 6.090103 – „Лісове і садово-паркове господарство” / Укладачі: Л.І.Крупкіна, Н.О.Чигрин – К.: «ЦП КОМПРИНТ», 2011. – 90 с;
 25. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Декоративні рослини закритого грунту» / Укладач: Л.І. Крупкіна. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2012. –44с;
 26. Крупкіна Л.І. Організація дружнього саду на присадибній ділянці / Дендрологія, квітникарство та садово-паркове будівництво: Мат. Міжн. наук. конф., присвяч. 200-річчю Нікітського ботанічного саду (м. Ялта, Україна, 5-8 червня 2012 р.). – Ялта, 2012. – Т. 1. – С. 257;
 27. Тези: Фітонцидні рослини в фіто композиціях на території закладів охорони здоров’я. / Іванченко У.А. ,Крупкіна Л.І. Казантипський природній заповідник «Актуальні проблеми ботаніки та екології» матеріали міжнародної конференції молодих учених., Щолкіне, 2013 ст.311-312;
 28. Науково-методичні рекомендації з дисципліни «Квітникарство» щодо проведення навчальної практики. Укладачі: Дзиба А.А., Крупкіна Л.І., – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2015, 44с;
 29. Методичні рекомендації до написання курсового проекту з дисципліни «Тепличне господарство». Організація тепличного господарства (розрахунок виробничих площ для вирощування культур) ОКР «Магістр» за спеціальністю «Садово-паркове господарство» / Укладач: Л.І.Крупкіна. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2016. – 70 с;
 30. Крупкіна Л.І., Слюсар С.І., Якобчук О.М. Таксономічний склад та основні напрямки поповнення дендрологічної колекції ботанічного саду Національного аграрного університету / Будівництво та реконструкція ботанічних садів та дендропарків в Україні: Мат. наук. конф. (22-26 травня 2017 р.). – Сімферополь: Вид-во ТНУ, 2017. – С. 77-73.

Професійні інтереси:

 • проектування;
 • фітодизайн інтер’єру;
 • реконструкція садово-паркових обєктів.
КРЕХОВЕЦЬКИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

КРЕХОВЕЦЬКИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

АРХІТЕКТОР
ЧЛЕН НСАУ
СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

Почав працювати в НАКККіМ 2018 р.
Науково-педагогічний стаж — 24 років.

Викладання:

Навчальні дисципліни на 2018–2019 навчальний рік:

 • технологія ландшафтного будівництва;
 • міська реклама та оформлення вітрин;
 • декоративно-оздоблювальні матеріали для інтер'єрів та екстер'єрів;
 • комп’ютерне проектування.

Освіта і вчений ступень:

2010-2018рр. ФОП Креховецький І.В. головний архітектор проектів
2013-2017рр. ТОВ "ПБС" Інженерно-будівельна компанія", ГАП
2002-2009рр. КП ТАМ "О.Донець" головний спеціаліст, ГАП
1986-1996рр. Головне Управління "Київпроект", архітектор, головний спеціаліст, ГАП
1978-1984рр. Київський Державний художній інститут, спеціальність «Архітектура»

Почесні звання та нагороди:

 • Диплом учасника конкурсу на здобуття державної премії України в галузі архітектури 1999р.
 • Лауреат VII Всеукраїнського огляду-конкурсу кращих архітектурних творів 1997р.
 • Лауреат Всеукраїнського Фестивалю "Архітектура та дизайн" 2009р.
 • Лауреат XII Всеукраїнського фестивалю"Архітектура та дизайн" 2012р.

Професійні інтереси:

 • архітектурне проектування;
 • енергоефективнісь та екологічність житлових будинків;
 • проектування споруд на принципах сталого розвитку;
 • дизайн інтер’єру;
 • гармонізація розвитку міського середовища, взаємодія приватного та суспільного простору.
Царенко Сергій Олександрович

Царенко Сергій Олександрович

Кандидат архітектури
ЧЛЕН НСАУ та ICOMOS
доцент

Почав працювати в НАКККіМ  2020 р. Науково-педагогічний стаж – понад 3 роки, загальний стаж професійної діяльності – понад 25 років

ВИКЛАДАННЯ:

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  НА  2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

 • проєктування;
 • основи дизайну архітектурного середовища;
 • основи дизайну інтер’єру;
 • дизайн виставок та ярмарків;
 • основи композиції та проєктної графіки;
 • виставковий дизайн.

ОСВІТА І ВЧЕНИЙ СТУПЕНЬ:

1993 р. Київський інженерно-будівельний інститут, тепер КНУБА, кваліфікація – архітектор.

1996-1999 рр. Аспірантура у Державному науково-дослідному інституті теорії та історії архітектури і містобудування.

2000 р. Кандидат архітектури (18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури) на підставі прилюдного захисту дисертації «Принципи та методи управління розвитком історичних міст на прикладі Поділля» (науковий керівник – професор Дьомін Н.М.) на засіданні спеціалізованої вченої ради Національної Академії образотворчого мистецтва і архітектури (голова ради – професор Асєєв Ю.С.).

ОСНОВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД І ТВОРЧИЙ ДОРОБОК:

Від 1993 р. працював у Вінниці – у відділі охорони та реставрації пам’яток архітектури і містобудування (на той час госпрозрахунковий підрозділ при обласному управлінні містобудування та архітектури); надавав проєктні послуги як приватний підприємець.

Від 1997 р. – в управлінні містобудування і архітектури Вінницької міської ради; у 2004–2008 рр. – начальник управління (головний архітектор міста Вінниці). Працював науковим керівником і головним архітектором проєктів Вінницького філіалу «НДІпроєктреконструкція» (1997–2008 рр., за угодами).

Член Національної спілки архітекторів України з 2002 р.

У червні 2008 – березні 2015 рр. – начальник управління містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації – головний архітектор області.

У 2015–2020 рр. – старший науковий співробітник Вінницького обласного краєзнавчого музею.

2015–2020 рр., за сумісництвом - головний архітектор з наукового керівництва проєктами ПАТ НВК «Світязь».

2016–2020 рр., за сумісництвом - доцент кафедри архітектурно-проєктної справи Інституту інноваційної освіти КНУБА.

2020 р. – заступник директора Навчально-наукового інституту «Європейська архітектурно-інженерна школа», проректор з адміністративно-господарської роботи Міжнародного європейського університету (м. Київ).

Автор архітектурних рішень з реставрації пам’яток, проєктування та прогнозування реконструкції забудови центру м. Вінниця, співавтор Правил забудови і Генерального плану міста (2007 р., розділи з охорони культурної спадщини із концептуальними пропозиціями до Плану зонування, застосовується зі змінами, генеральний проєктувальник – Державний НДІ проєктування міст «Діпромісто» ім. Ю.Білоконя). Науковий керівник проєктів реставрації та пристосування пам’яток архітектури; автор затвердженої історико-містобудівної документації – історико-архітектурних опорних планів із композиційними пропозиціями та зонами охорони пам’яток міста Вінниці (1997, 2005 рр., подальші зміни – розробки НДІ пам’яткоохоронних досліджень, Українського державного інституту культурної спадщини), селищ Білогір’я Хмельницької, Томашпіль Вінницької обл. (2015-2016 рр.).

Двічі лауреат Подільської літературно-мистецької премії «Кришталева вишня» (2000 р. – за авторську книгу-альбом «Григорій Артинов – перший міський архітектор Вінниці», 2005 р. – за книгу «Професор Федір Мерінг: повернення в історію вітчизняної науки», співавтори Л. Солейко, О. Солєйко). Автор збірки поезій «Перевал» (1999 року було представлено на виставці в обласній науковій бібліотеці), збірки поезій та нарисів «Непересічень» (2002 р.), збірки-фотоальбому «Від града Вѣничя до міста Вінниця» (2005 р.), монографії «Градострой словѣно-руськый: Нариси з містобудування та культурології» (2007 р.), книги-фотоальбому «Вінниця: Погляд у минуле» (2008 р., у співавторстві з В. Козюком,) книги «Звезда Григория Артынова, первого Винницкого Городского Архитектора» (2012 р., у співавторстві з О. Солєйко). Автор і співавтор понад 40 наукових статей, науково-популярних, науково-краєзнавчих і науково-педагогічних публікацій, а також електронних публікацій, зокрема, з матеріалів персональної виставки «Арсенал зодчества» (2019): https://www.calameo.com/books/00479873798d150af83c9

Дійсний член ICOMOS – Міжнародної ради з питань пам’яток та визначних місць (Український національний комітет). Член Національної спілки краєзнавців України (2010).

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Царенко С. До проблеми критерiальностi визнання об’єктiв предметного середовища пам’ятками iсторiї та культури / Архiтектурна спадщина України. К.: Українознавство, 1996. Вип. 3. Ч. 2. Питання iсторiографiї та джерелознавства української архітектури: С. 238–243.
 2. Царенко С. К вопросу о концепции общественного средообразования / Теорія та історія архітектури і містобудування: Зб. наук. пр. К.: НДІТІАМ, «Архитектура и престиж»Ltd, 1998. Вип. 2: С. 153–156.
 3. Дьомін М.М., Царенко С.О. Оцінка адаптаційних ресурсів міста як метод історико-містобудівних обґрунтувань / Теорія та історія архітектури і містобудування / Редкол.: М.М. Дьомін (голова) та ін. К.: НДІТІАМ, 1998. Вип. 3. На честь Г.Н.Логвина: С. 156–158.
 4. Дьомін М.М., Царенко С.О. Термінологічні визначення архітектурної спадщини: державний облік пам’яток і його вплив на містобудівний розвиток /Теорія та історія архітектури і містобудування / Редкол.: М.М. Дьомін (голова) та ін. К.: НДІТІАМ, 1998. Вип. 3. На честь Г.Н.Логвина: С. 188–199.
 5. Царенко С. Задачі управління адаптацiєю iсторичної забудови (на прикладi малих мiст Подiлля)/ Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. зб. Гол. ред. М.М.Дьомін. К.: Київський національний університет будівництва і архітектури, 1999. Вип. 4: С. 104–114.
 6. Царенко С. Успадковані мiстобудiвнi форми Подiлля / Теорiя та iсторiя архiтектури i мiстобудування: Зб. наук. праць Державного НДІ теорiї та iсторiї архiтектури i мiстобудування/ Редкол.: М.М.Дьомiн (Голова редкол.), А.П.Мардер (заст. голови), А.О.Пучков (вчен. секр.). К.: НДIТIАМ, 1999. Вип. 4. На честь Є.В.Тимановича: С. 236–241.
 7. Царенко С. Григорий Артынов – легенда Серебряного века / Теорiя та iсторiя архiтектури i мiстобудування: Зб. наук. праць Державного НДІ теорiї та iсторiї архiтектури i мiстобудування/ Редкол.: М.М.Дьомiн (Голова редкол.), А.П.Мардер (заст. голови), А.О.Пучков (вчен. секр.) та ін. К.: НДIТIАМ, 2002. Вип. 5. На честь О.М.Годованюк: С. 272–276.
 8. Царенко С. Містобудівна еволюція Вінниці за середньовіччя / Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України; Редкол.: В.Д.Сидоренко (голова), В.І.Тимофієнко, О.В.Сіткарьова та ін. К.: Видавничий дім «А+С», 2005. Вип. 2: С. 307–327.
 9. Царенко С. Формування Великого Поділля: Три джерела і три складові історії розселення / Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України; Редкол.: В.Д. Сидоренко (голова), А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова та ін. К.: Фенікс, 2008. Вип. 5: С. 332–348.
 10. Царенко С. Закономірності розселення і мистецтво розпланування з розвитку територій: Фахове підґрунтя просторової композиції на прикладі Поділля / Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України; Редкол.: В.Д. Сидоренко (голова), А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова та ін. К.: ІПСМ АМУ; КЖД «Софія», 2009. Вип. 6: С. 422–429.
 11. Царенко С.О., Білоус М.Ю. Актуальні проблеми охорони та збереження пам’яток архітектури / Містобудування і територіальне планування: Науково-технічний збірник. К.: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2013. Вип. 50: С. 713–717.
 12. Царенко С. Міждисциплінарні дослідження мистецьких явищ як методологія викладання науково-практичної проблематики на прикладі зодчества / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці спеціалістів: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. праць / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського МОН України. Київ – Вінниця, 2015. Вип. 41: С. 478–481.

ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ:

 • управління розвитком середовища і просторовий розвиток;
 • історико-містобудівні дослідження;
 • мистецька філософія (розроблення сучасної парадигми геодуховного зодчества);
 • педагогіка: авторське викладання теорії, історії та методології мистецтва;
 • дослідження з архітектурного краєзнавства.
КАЦЕВИЧ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

КАЦЕВИЧ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА


СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

ВИКЛАДАННЯ:

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

 • комп’ютерне проєктування

ОСВІТА І ВЧЕНИЙ СТУПЕНЬ:

 • 2018 - 2020 рр. магістратура Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв, спеціальність: «Дизайн» 
 • 2020р. аспірантура Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

ПУБЛІКАЦІЇ:

Кацевич О. В. Вплив кольору на формування інтер’єрного простору // Культура і сучасність. 2019. №2. С. 176-181.

ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ:

 • історія мистецтв та дизайну;
 • дизайн інтер’єру;
 • ландшафтний дизайн;
 • енергоефективність та екологічність житлових будинків.

КУЗНЕЦОВА МАРІЯ СЕРГІЇВНА

КУЗНЕЦОВА МАРІЯ СЕРГІЇВНА


Кандидат біологічних наук, старший викладач

Почала працювати в НАКККіМ 2020 року.

Викладання:

Навчальні дисципліни на 2020-2021 навчальний рік:

 • дизайн ландшафту;
 • ландшафтна архітектура і дизайн;
 • паркознавство.

ОСВІТА І ВЧЕНИЙ СТУПІНЬ:

 • 2005-2010 рр. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, факультет "садово-паркове господарство" – інженер-дослідник садово-паркового господарства.
 • 2014-2016 рр. – аспірантура у Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України. Тема дисертації: "Рід Calluna Salisb. в Правобережному Лісостепу України: біолого-екологічні особливості, внутрішньовидове різноманіття, перспективи використання".

ПУБЛІКАЦІЇ І ДОСЛІДЖЕННЯ:

26 наукових публікацій, основні з них:

1. Кузнецова М.С., Демченко О.О. Досвід використання представників роду ялина на території київського територіального центру НУБІП України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, 147, 2010. С. 28–33.

2. Кузнецова М.С. Перспективи і передумови створення ділянки «Український сад Півдня та Південного сходу України» у НБС ім. М.М. Гришка. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Ландшафтна архітектура і сучасність. Львів: РВВ НЛТУ України, 2013. Вип. 23.9. 400 с.

3. Кузнецова М.С. Сучасний стан та перспективи використання вересу звичайного (Calluna vulgaris (L.) Hull) та його сортів у ландшафтному дизайні в світі та в Україні. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 70-річчю дендрологічного парку «Олександрія», як наукової установи НАН України «Сучасні тенденції збереження, відновлення та збагачення фіторізноманіття ботанічних садів і дендропарків». Біла Церква: Державний дендрологічний парк «Олександрія», 2016. С. 201–203. 

4. Kuznetsova Mariia Serhiyivna. The exposition «Heather Garden» in the M.M. Gryshko National Botanical Garden of NAS of Ukraine in Kyiv: history, current state and prospects of it. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати» (Братислава, 15–18 березня 2016 року). К.: ТОВ "НВП «Інтерсервіс», 2016. С. 186–187.

5. Кузнецова М.С. Колекція сортів вересу звичайного (Calluna vulgaris (L.) Hull) у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України та перспективи її розвитку. Тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний ландшафт: проектування, формування, збереження» (17-18 листопада 2016 р.). К.: ЦП «Компринт», 2016. С. 35–36.

6. Смілянець Н.М., Кузнецова М.С. Історія інтродукції роду Calluna Salisb. у Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України. Інтродукція рослин, 4 (72), 2016. С. 22–27. 

7. Кузнецова М.С. Використання вересу звичайного та його сортів в міському озелененні (на прикладі м. Києва). Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту» 25–26 травня 2017 року. Біла Церква, 2017. С. 84–86.

8. Кузнецова М.С., Китаєв О.І. Оцінка морозо- та зимостійкості Calluna vulgaris (L.) Hull та його культиварів в умовах Правобережного Лісостепу України. Інтродукція рослин, 2 (78), 2018. С. 84–91.

9. Кузнецова М.С. О методике оценки декоративности Calluna vulgaris (L.) Hull и его культиваров. Darnios Aplinkos Vystymas. Mokslo darbai (Sustainable Environmental Development. Scientific Articles), 1 (16). Klaipeda State University of Applied Sciences, Lithuania. 2019. С. 145–153. 

10. Асортимент дерев, кущів та ліан для ландшафтного будівництва України / С.І. Кузнецов, А.І. Кушнір, Ф.М. Левон, В.В. Пушкар, О.А. Суханова, М.С. Кузнецова, Б.В. Гончаренко. К.: ЦП Компринт, 2020. 321 с.

ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ:

 • ландшафтний дизайн і архітектура;
 • інтродукція рослин;
 • рослини в урбанізованому середовищі.

         logo                    
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

Ми в соцiальних мережах:

Контакти
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15, м.Київ, 01015, Україна
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Інститут практичної культурології
та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12

Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04

Відділ кадрів та документо-
забезпечення:
(044) 280-92-09
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81,
(068) 784-49-27,
Факс: (044) 280-92-09
Отримати інформацію
щодо вступу в Академію
пн-пт 09:00-18:00
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Інститут дизайну
та реклами:
(044) 280-27-02