Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв

кафедра графічного дизайну

КОВАЛЬ ЛІДІЯ МИХАЙЛІВНА

КОВАЛЬ ЛІДІЯ МИХАЙЛІВНА

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
Доктор технічних наук за спеціальністю 05.01.03 – технічна естетика, кандидат мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – дизайн,
доцент,
член спілки дизайнерів України

КОВАЛЬ ЛІДІЯ МИХАЙЛІВНА

Завідувач кафедри графічного дизайну,

доктор технічних наук за спеціальністю 05.01.03 – технічна естетика, кандидат мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – дизайн, доцент, член спілки дизайнерів України

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін: Проєктування

ОСВІТА:

 

2003 р.

закінчила Запорізький електротехнічний технікум-коледж, отримавши диплом (з відзнакою) за спеціальністю «Дизайн» та здобувши кваліфікацію «молодший спеціаліст художник-графік (дизайнер)».

2007 р.

закінчила Запорізький національний технічний університет, отримавши диплом (з відзнакою) за спеціальністю «Дизайн» та здобувши кваліфікацію «спеціаліст з дизайну».

2012 р.

закінчила аспірантуру Харківської державної академії дизайну і мистецтв, захистивши кандидатську дисертацію за науковою спеціальністю 17.00.07 – «Дизайн» у спеціалізованій вченій раді К 64.109.01 при Харківській державній академії дизайну і мистецтв, здобула науковий ступінь кандидата мистецтвознавства. Тема дисертації «Принципи формування дизайну предметно-просторового середовища засобами LED-технологій».

2017 – 2019 рр.

докторантка Київського національного університету будівництва і архітектури за очною (денною) формою навчання.

2021 р.

захистила докторську дисертацію за науковою спеціальністю 05.01.03 – «Технічна естетика» у спеціалізованій вченій раді Д 26.056.06 при Київському національному університеті будівництва і архітектури. Тема дисертації «Естетико-технологічні закономірності дизайну енергоефективного світлового середовища приміщень».

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ:

Доктор технічних наук за спеціальністю 05.01.03 – технічна естетика.

Кандидат мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – дизайн.

Доцент по кафедрі дизайну з 2015 р.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ (ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ):

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ

Всього опубліковано 70 друкованих праць, з них: 1 – одноосібна монографія (авторське свідоцтво № 58876); 1 – розділ колективної монографії, виданої закордонним видавництвом на території Європи; 2 – статті у виданнях, проіндексованих у базах даних Scopus та Web of Science Core Collection; 8 – статті у наукових періодичних виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, та у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз; 22 – статті у фахових виданнях України (із них 18 статей одноосібно); 8 – патенти на корисні моделі; 1 – участь у розробці опублікованого ДБН; 1 – каталог дизайнерських і образотворчих робіт (авторське свідоцтво № 69447).

−     Сторінка з основними науковими публікаціями в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=fdqr1_IAAAAJ

−     Сторінка автора в Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57210751129&zone=

−     Сторінка автора в Academia:

https://independent.academia.edu/LidaKoval

ДОСВІД РОБОТИ В ДИЗАЙН-ОСВІТІ:

2007 – 2013 рр.

асистент, а з 2012 р. старший викладач кафедри дизайну Запорізького національного технічного університету (за сумісництвом).

2013 – 2017 рр.

доцент, а з 2016 р. в. о. завідувача кафедри дизайну Запорізького національного технічного університету (основне місце роботи).

2020 р.

гарант бакалаврської освітньої програми «Графічний дизайн», доцент кафедри акторської майстерності та дизайну, а з лютого 2020 р. в. о. завідувача кафедри дизайну Запорізького національного університету.

ДОСВІД ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ В ГАЛУЗІ ДИЗАЙНУ:

2007 р.

менеджер комп’ютерної графіки (дизайну) відділу маркетингу ВАТ «Запорізька кондитерська фабрика».

2007 – 2013 рр.

штатний дизайнер ТОВ «Еленсі» (торговельні марки ElenSee та Ledartis).

2011 – 2021 рр.

робота над авторськими проєктами з дизайну та образотворчого мистецтва, результати яких експонувалися на персональній та колективних виставках.

ХУДОЖНІ ВИСТАВКИ ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ:

1.    Персональна виставка «Дотик світла», мала зала виставкового залу Запорізької організації національної спілки художників України (Україна, Запоріжжя: ЗОНСХУ, 12 жовтня − 4 листопада, 2016 р.).

2.    Виставка запорізьких художників «Різдво мистецьке», виставковий зал Запорізької організації національної спілки художників України (Україна, Запоріжжя: ЗОНСХУ, 29 грудня 2016 р. − 3 лютого 2017 р.).

3.    Виставка запорізьких художників «Різдво мистецьке», виставковий зал Запорізької організації національної спілки художників України (Україна, Запоріжжя: ЗОНСХУ, 28 грудня 2017 р. − 26 січня 2018 р.).

4.    Виставка запорізьких художників «Літо у розпалі», виставковий зал Запорізької організації національної спілки художників України (Україна, Запоріжжя: ЗОНСХУ, 26 липня − 2 вересня, 2018 р.).

5.    Виставка запорізьких художників «Мальовнича осінь», виставковий зал Запорізької організації національної спілки художників України (Україна, Запоріжжя: ЗОНСХУ, 12−30 вересня 2019 р.).

6.    Виставка запорізьких художників «До Дня художника, Дня міста Запоріжжя, свята Покрови», виставковий зал Запорізької організації національної спілки художників України (Україна, Запоріжжя: ЗОНСХУ, 3−21 жовтня 2019 р.).

7.    «Різдвяна» виставка запорізьких художників, виставковий зал Запорізької організації національної спілки художників України (Україна, Запоріжжя: ЗОНСХУ, 27 грудня 2019 р. − 2 лютого 2020 р.).

8.    Виставка запорізьких художників «Art-літо», виставковий зал Запорізької організації національної спілки художників України (Україна, Запоріжжя: ЗОНСХУ, 9 липня − 9 серпня, 2020 р.).

9.    Виставка запорізьких художників «Територія натхнення», виставковий зал Запорізької організації національної спілки художників України (Україна, Запоріжжя: ЗОНСХУ, 26 листопада − 20 грудня, 2020 р.).

10.Виставка запорізьких художників «Різдвяний настрій», виставковий зал Запорізької організації національної спілки художників України (Україна, Запоріжжя: ЗОНСХУ, відкриття 24 грудня 2020 р.).

11.Виставка запорізьких художників «Весна надихає», виставковий зал Запорізької організації національної спілки художників України (Україна, Запоріжжя: ЗОНСХУ, відкриття 18 лютого 2021 р.).

НАВИЧКИ РОБОТИ ЗІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИМИ ПРОГРАМАМИ:

−     Графічні редактори – CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop.

−     3D-моделювання – SolidWorks.

−     Робота з освітленням – DIALux Light, LDT Editor.

САЙТИ З ДИЗАЙН-

ПОРТФОЛІО:

−     http://koval-lida-design.nethouse.ru/

−     https://www.behance.net/koval-lida/projects

Адреса: вул. Лаврська, 9, корпус 7, каб. 201, м. Київ, 01015.
Телефон для довідок: +38 (044) 280-4554.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Стратегічною метою освітньої діяльності кафедри є підготовка фахівців з проєктування різноманітних об’єктів графічного дизайну, пов’язаних з усіма сферами життєдіяльності людини та гармонійно інтегрованих у навколишнє предметно-просторове і візуально-інформаційне середовище. Це обумовлюється актуальним запитом суспільства на кваліфікованих фахівців з графічного дизайну та потребою упорядкування сучасної візуальної культури на базі поєднання принципів естетики, інженерії та екології.
Кафедра є випусковою і здійснює навчання студентів за спеціальністю 022 «Дизайн» (освітня програма «Графічний дизайн», ступінь вищої освіти – бакалавр; освітня програма «Дизайн», ступінь вищої освіти – магістр) відповідно до сучасних тенденцій розвитку української та зарубіжної художньо-проєктної культури, забезпечуючи суспільні потреби висококваліфікованими кадрами.
Спеціальність дизайнера передбачає здатність поєднати в кінцевому продукті проєктування як технологічність, так і художню виразність та функціональну доцільність. Фахівець з дизайну досконало володіє базовими основами з естетики, проєктної графіки, теорії композиційного формоутворення, теорії кольору та інших мистецьких дисциплін, обізнаний з інженерними та технологічними питаннями реалізації ідей, з основами психології творчості, основами дизайну реклами, спроможний повноцінно втілити в життя власний творчий задум, створити сприятливе для сучасної людини середовище. Саме тому роботу кафедри зорієнтовано на впровадження в освітній процес актуальних розробок у галузі дизайну. Професійне освоєння сучасних комп’ютерних технологій і художніх прийомів допомагає майбутнім фахівцям створювати графічні об’єкти візуально-інформаційного середовища, які, зокрема, використовують у рекламній діяльності (наприклад, – корпоративна реклама, реклама на друкованих та електронних носіях, розробка фірмового стилю, зовнішньої реклами тощо).
Професорсько-викладацький склад кафедри на високому професійному рівні здійснює викладання фахових дисциплін, що забезпечені відповідними навчально-методичними матеріалами, які постійно оновлюються і удосконалюються відповідно до розвитку технологій, появи нових матеріалів, еволюції стилістичних тенденцій. Викладачі кафедри беруть активну участь у Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях, творчих виставках, проведенні тематичних семінарів і майстер-класів.
Кафедра має усталені культурно-освітні зв’язки з іншими освітніми закладами України та Європи (Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Київський національний університет технологій та дизайну, Київський національний університет будівництва і архітектури, Харківська держана академія дизайну і мистецтв, Львівська академія друкарства, Львівська національна академія мистецтв, Херсонський дизайн-ліцей, Люблінський університет ім. М.Кюрі-Склодовської, Мюнхенський університет Людвіга-Максиміліана).

ОСВІТНІ СТУПЕНІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

БАКАЛАВР

(денна та заочна форми навчання: 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців)

Галузь знань 02 Культура і мистецтво
Спеціальність 022 Дизайн
Освітня програма «Графічний дизайн»

Конкурсні предмети при вступі на І курс бакалаврату: українська мова і література, математика; творчий конкурс; середній бал документа про повну загальну середню освіту.
Конкурсні предмети при вступі на ІІ–ІІІ курс бакалаврату на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та освітнього ступеня «молодший бакалавр»: українська мова і література; історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або біологія, або фізика, або хімія; фахове випробування.
На основі диплома «бакалавра» студенти можуть продовжити навчання в магістратурі за освітньою програмою «Дизайн» та отримати кваліфікацію «магістр дизайну; дизайнер, викладач».

КОМПЕТЕНТНОСТІ,
які формуються на БАКАЛАВРСЬКОМУ ступені вищої освіти за
ОП «Графічний дизайн»

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні комплексні спеціалізовані задачі теоретичного та практичного спрямування як у професійній діяльності дизайнера так і у навчальному процесі, що потребує застосування теоретико-методологічних принципів різних галузей наукового знання необхідних для формування проєктного мислення в умовах невизначеності.
Загальні компетентності:
1. Знання та розуміння предметної області та специфіки професійної діяльності.
2. Комунікативність. Здатність комунікувати усно та письмово державною та іноземними мовами, використовуючи знання правил усної та письмової мови в контексті неофіційного, офіційного та наукового комунікативних стилів. Здатність до ефективного комунікування з представниками інших професійних груп різного рівня, в тому числі з експертами з інших галузей знань/видів діяльності.
3. Креативність. Здатність генерувати нові ідеї та інноваційні рішення проблем.
4. Командність. Здатність до командної роботи.
5. Критичність мислення. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел та представлення складної інформації у стислій формі, використовуючи навички володіння інформаційно-комунікаційними технологіями.
6. Здатність оцінювати новизну, функціональність, естетичну цінність продуктів проєктування і якісно виконувати проєктні роботи.
7. Здатність діяти з позиції естетичних та етичних цінностей, професійних стандартів і доброчесності, толерантного ставлення до культурної різноманітності.
8. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського демократичного суспільства та необхідності його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
9. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області дизайну, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми соціальної діяльності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
1. Здатність застосовувати на практиці навички дизайн-мислення в реалізації сучасних методик проєктування одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів дизайну.
2. Здатність визначати стратегію і тактику дизайн-проєктування: планування, організації, координації, контролю, оцінювання, аналізу, визначення вимог та прийняття рішень виконання дизайн-проєкту.
3. Здатність здійснювати формоутворення, макетування та моделювання дизайн-об’єктів.
4. Здатність використовувати знання основних законів і принципів композиції, стильового узгодження і взаємозв’язку елементів композиції та здійснювати композиційну побудову дизайн-об’єктів, в тому числі знання щодо специфіки рекламної графіки і характерних особливостей композиційних прийомів у рекламі.
5. Здатність застосовувати теоретичні знання та навички проєктної графіки у дизайн-діяльності.
6. Здатність використовувати систему знань історії українського та зарубіжного мистецтва та дизайну, розуміти історичні та ідейно-теоретичні основи формування та розвитку проєктно-художньої діяльності.
7. Здатність застосовувати у проєктно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах.
8. Здатність використовувати офісні та професійні графічні програми, знання комп’ютерних технологій для створення дизайн-об’єктів і рекламних продуктів.
9. Здатність здійснювати колористичні рішення, застосовувати теоретичні знання з кольорознавства та практичні прийоми роботи з кольором в дизайн-діяльності.
10. Здатність зображувати предмети навколишнього світу й постаті людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка та академічного живопису, використовувати навички лінійно-конструктивної побудови конкретного рисунка та розуміти принципи техніки його виконання.
11. Здатність застосовувати знання прикладних наук у дизайн-діяльності та розуміти значення гуманітарних, соціально- економічних та історичних наук для формування предметної області сучасного дизайну.
12. Здатність створювати естетично виразну дизайн-продукцію згідно розумінню призначення дизайну в соціальному, культурно-художньому, політичному, екологічному, економічному та соціальному просторі і рекламі.
13. Здатність реалізовувати професійні знання та навички в дизайн-проєктах, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності.

РЕЦЕНЗІЇ-ВІДГУКИ
на бакалаврську ОП «Графічний дизайн»
ЗУСТРІЧІ ЗІ СТЕЙКГОЛДЕРАМИ

ВІДГУК-РЕЦЕНЗІЯ  VT Media & Trade (м. Київ)

ПРОТОКОЛ обговорення зі стейкголдерами бакалаврської освітньої програми «Графічний дизайн» від 23 квітня 2021 р. 

Звіт про виконання пропозицій та рекомендацій, які надійшли від стейкхолдерів при обговоренні проєкту освітньої програми «Графічний дизайн» першого (бакалаврського) рівня спеціальності 022 Дизайн

КОНФЕРЕНЦІЯ-ЗУСТРІЧ РОБОЧОЇ ГРУПИ КАФЕДРИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ
Шановні науковці, представники закладів вищої освіти, дизайнери, роботодавці, випускники та студенти Інституту дизайну та реклами, якщо ви маєте відгуки, рекомендації або пропозиції щодо змісту ОП «Графічний дизайн», просимо їх надсилати на електронну адресу кафедри графічного дизайну Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

МАГІСТР
(денна та заочна форми навчання: 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці)

Галузь знань 02 Культура і мистецтво
Спеціальність 022 Дизайн
Освітня програма «Дизайн»

Навчальний план (денна форма навчання)
Навчальний план (заочна форма навчання)

Конкурсні предмети при вступі до магістратури на основі ступеня бакалавра: ЄВІ з іноземної мови; фахове випробування; середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).
Конкурсні предмети при вступі до магістратури на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста): ЄВІ / Вступний іспит з іноземної мови; фахове випробування; середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).
На основі диплома «магістра» здобувачі можуть продовжити навчання за програмами третього (освітньо-наукового, освітньо-творчого) рівня вищої освіти або набути додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

КОМПЕТЕНТНОСТІ,
які формуються на МАГІСТЕРСЬКОМУ ступені вищої освіти за
ОП «Дизайн»

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі дизайну або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності:
1. Креативність. Здатність генерувати ідеї, які відповідають вимогам новизни, оригінальності та практичної доцільності.
2. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми. Здатність формулювати задачу, використовувати для її вирішення потрібну інформацію та методологію для досягнення обґрунтованого висновку.
3. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
4. Здатність працювати в міжнародному професійному середовищі.
5. Здатність розробляти та управляти проєктами.
6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
7. Здатність до абстрактного та критичного мислення, аналізу, синтезу та її використання у проведенні науково- дослідницької діяльності.
8. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
10. Комунікативні навички. Здатність ефективно спілкуватись, у тому числі на одній або декількох іноземних мовах, в письмовій, усній та візуальній формах.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
1. Здатність застосовувати концептуальне проєктування об’єктів дизайну з урахуванням функціональних, технічних, технологічних, екологічних та естетичних вимог.
2. Володіння методикою проведення проєктного аналізу усіх впливових чинників і складових проєктування та формування авторської концепції проєкту.
3. Здатність розуміти і використовувати причинно-наслідкові зв’язки у розвитку дизайну і сучасних видів мистецтв.
4. Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на твори образотворчого мистецтва та дизайну.
5. Володіння теоретичними й методичними основами навчання та фахової підготовки дизайнерів у синтезі із практичним застосуванням отриманих знань при організації освітнього процесу; планування власної науково-педагогічної діяльності.
6. Здатність застосовувати у практиці дизайну виражальні художньо-пластичні можливості різних видів матеріалів, інноваційних методів і технологій.
7. Здатність застосовувати засоби спеціального рисунка та живопису, а також методики використання апаратних і програмних засобів комп’ютерних технологій.
8. Здатність вести ефективну економічну діяльність у сфері дизайну.
9. Здатність створювати затребуваний на ринку та суспільно відповідальний продукт дизайну (товари і послуги).
10. Вміння переконливо демонструвати споживачу привабливу культурну цінність та економічну вартість створеного креативного продукту.
11. Здатність застосовувати методологію наукових досліджень на теоретичному і практичному рівнях; володіти навиками наукової діяльності.
12. Володіння основними методами та технологіями проєктування, формоутворення, моделювання.
13. Вміння адаптувати та розвивати дизайнерські навички, методи та технології у вирішенні нових типів завдань та розпізнаванні проблем.
14. Здатність до концептуального обґрунтування власної дизайнерської роботи (проєкту) у теоретичній та історичній площині дизайну.
15. Здатність забезпечити планування та управління середньомасштабними дизайнерськими проєктами. Здатність відповідати за виконання складових великомасштабних проєктів та науково-дослідницьких проєктів в якості члена проєктної команди.

РЕЦЕНЗІЇ-ВІДГУКИ
на магістерську ОП «Дизайн»
ЗУСТРІЧІ ЗІ СТЕЙКГОЛДЕРАМИ

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК на освітню програму «ДИЗАЙН» Адамовська М.С.

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК на освітню програму «ДИЗАЙН» Сидоренко В.Д

ВІДГУК-РЕЦЕНЗІЯ Львівського регіонального відділення спілки дизайнерів України

ПУБЛІЧНЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ДИЗАЙН» ІНСТИТУТУ ДИЗАЙНУ ТА РЕКЛАМИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ІІ РІВНЯ ОСВІТИ СТУПЕНЯ МАГІСТР

ПРОТОКОЛ обговорення зі стейкголдерами магістерської освітньої програми «Дизайн» від 24 червня 2021 р.

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Запрошуємо прийняти участь у публічному обговоренні проєкту освітньо-професійної програми «Дизайн», Інституту дизайну та реклами Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв для підготовки ІІ рівня освіти ступеня магістр (2021-2022 н.р.) за спеціальністю 022 «Дизайн» галузі знань 02 «Культура і мистецтво».
Ознайомитись з освітньою програмою можна за посиланням:

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 022 «ДИЗАЙН»

Обговорення відбудеться у вигляді конференції ZOOM 24 червня о 16.00. Посилання ZOOM буде надано у день конференції. Будемо вдячні за участь!

Шановні науковці, представники закладів вищої освіти, дизайнери, роботодавці, випускники та студенти Інституту дизайну та реклами, якщо ви маєте відгуки, рекомендації або пропозиції щодо змісту ОП «Дизайн» просимо їх надсилати на електронну адресу кафедри Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

БАЗИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ДИЗАЙН»:

 • Рекламно-виробнича компанія ТОВ "Апельсин"
 • Дизайн-студія "Рожковська О.В."
 • ПрАТ "Екран"
 • ПП "Салон красивих ідей" СКІ
 • Дизайн-студія "Юхименко"
 • ТОВ "Селена плюс"
 • Дитяча школа мистецтв "ДДТ"
 • Славутицька міська рада Київської області
 • Палац дитячої та юнацької творчості
 • Дитяча школа мистецтв м. Шпола (Черкаська обл.)
 • Всеукраїнський фестиваль-конкурс "Гранд-талант"

ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

У галузі дизайну роботодавці передусім цінують висококваліфікованих спеціалістів з вищою освітою, які володіють як навичками професійної роботи зі спеціалізованими програмами, так і розвиненим художньо-проєктним мисленням. Зважаючи на це, під час навчання майбутні дизайнери опановують як сучасні графічні редактори, так і програми з тривимірного моделювання. Якщо роботодавцю необхідно, щоб претендент на відповідну посаду вмів малювати від руки та був здатний на початкових етапах проєктування виконувати ескізи в різних графічних матеріалах, наші випускники готові до такої специфіки роботи. Адже майбутнього фахівця навчають досвідчені дизайнери-практики, а вміння випускників з рисунка і живопису формуються за допомогою висококваліфікованих викладачів кафедри рисунка, живопису та скульптури. Студенти отримують знання як у межах циклів нормативних дисциплін, так і за авторськими програмами фахових вибіркових дисциплін, які відповідають міжнародним стандартам підготовки дизайнерів. Конкурентні переваги наших випускників на сучасному ринку праці полягають у розумінні дизайну як синтезу науки, техніки і мистецтва, знаходженні гармонійного балансу між теорією та практикою.

ПЕРЕЛІК УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

 • Компанія "VT Media & Trade", м. Київ, вул. Героїв Дніпра 32А
 • "Львівське регіональне відділення спілки дизайнерів України", м. Львів. вул. Грабовського, 6А, оф. 10
 • ФОП "Орлов Д.В.", м. Київ, Голосіївський проспект 86/1
 • ТОВ "Компанія "АРТ ЛАЙН". м Київ, вул. Глибова, 7
 • Компанія "ІТ столиця", м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26Б
 • Відділення оперативної поліграфії "PrintStudio", м. Київ, вул. Будівельників 40
 • Києво-Могилянська бізнес школа ( KMBS), м. Київ,  вул. Волоська 8/5
 • Центр духовного розвитку МАГ КАЙ, м. Київ, вул. Старонаводницька, 4Б
 • ТОВ "ГОУФІНТОУ", м. Київ, вул. Хорива, 1А
 • ТОВ "Фінансова компанія "Унверсум", м. Київ вул. Ярославська, 6
 • ТОВ "Ego Models", м. Київ, вул. Антоновича, 48Б
 • Kiev central station hostel, м. Київ, Гоголівська, 25
 • ТОВ "Редакція журналу "Охорона праці", м. Київ, вул. Попудренка
 • Агенція реклами "РА-КАРІН", м. Умань, вул. Радянська

УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ, ПІДПИСАНІ В 2021 РОЦІ.

КОМПОНЕНТИ ОП «ДИЗАЙН» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВТІНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР (2021-2022 Н.Р.)

Обов’язкові навчальні дисципліни

Дисципліни вільного вибору здобувача

Дисципліни, що викладаються на кафедрі графічного дизайну для
ЗДОБУВАЧІВ ОСВТІНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР (2021-2022 н. р.)

Обов’язкові навчальні дисципліни

 • Методика викладання дизайну
 • Комп’ютерні технології у дизайні
 • Проєктування

Дисципліни вільного вибору здобувача

 • Інфографіка
 • Стилі в дизайні
 • Наукові дослідження у дизайні
 • Мистецтво фотовідеодизайну
 • Універсальні методи дизайну (заочна форма)

KOMПЛЕКCHA КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ТЕСТИ)  

НАУКОВО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Виставки

22 вересня 2021року - щорічна арт-виставка творчих робіт студентів та викладачів Інституту дизайну та реклами Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Конференції

9 вересня 2021 р. - Міжнародна наукова конференція «Мистецтво: метаморфози і дискурси» /«Art: metamorphoses and discourses»

10–11 листопада 2021 р. ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА конференція «ДИЗАЙН – СИНЕРГІЯ МИСТЕЦТВА ТА НАУКИ» 

Конкурси

ІІІ Міжнародний Художній Фестиваль МАЛЮЙ.UA організований Асоціацією з розвитку міжнародних відносин ADRUM та промоушн і продакшен STUDIORAR за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України

Відкриті лекції

17 вересня 2021 року у межах ДИЗАЙНЕРСЬКИХ СТУДІЙ, лекція Анни Десятничук-Папушенко на тему: «ДЕКОРУВАННЯ В ДИЗАЙНІ»

27 вересня 2021 року -  відкрите лекційне заняття з дисципліни «Фірмовий стиль» для студентів четвертого курсу групи БДЗ-11-8. Тема лекційного заняття «Дизайн реклами як категорія маркетингу, образотворчого мистецтва, ергономіки та культури»

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Бобир Олена Михайлівна

Бобир Олена Михайлівна

Старший викладач

Бобир Олена Михайлівна - 1961р.н.

Викладання:

 • Комп’ютерна графіка;
 • Комп’ютерне проектування.

Освіта і вчений ступень:

1979-1986рp КДХІ /НАОМА/

Професійна діяльність:

1986-1996рp інститут ДІПРОМІСТО.
1998 -2015pp робота в приватних архітектурних майстернях – КРАМАЛ, майстерня Коструби А.В. , Експреспроект.
2014 -2018pp старший викладач НАККАІМ інститут Дизайну предмети комп’ютерний дизайн та комп’ютерна графіка.
- Планувальна майстерня – участь в розробці проектів ген. планів та ПДП, зон відпочинку міст України.
- Об’ємна майстерня - участь в розробці архітектурних креслень житлових будинків.
- Участь і розробка архітектурних і робочих креслень приватних будинків, інтер’єрів , територіях благоустрою, візуалізація в 3D Max.
- Професійна робота в Photoshop, CorelDraw, AutoCAD, 3D Max.
БОБРЕНКО РОСТИСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ

БОБРЕНКО РОСТИСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ

доцент кафедри графічного дизайну,

БОБРЕНКО РОСТИСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ

доцент кафедри графічного дизайну,

кандидат педагогічних наук, магістр дизайну

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін:

Дизайн реклами в міському середовищі, Візуальні комунікації, Фірмовий стиль, Акцидентний шрифт Синтез мистецтв у дизайні

ОСВІТА:

 

2004 р.

закінчив Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», отримавши диплом (з відзнакою) за спеціальністю «Видавнича справа та редагування» та здобувши кваліфікацію «спеціаліст з видавничої справи та редагування».

2021 р.

закінчив Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», отримавши диплом (з відзнакою) за спеціальністю 022 Дизайн, спеціалізацією графічний дизайн та здобувши кваліфікацію «магістр дизайну».

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ:

 

2014 р.

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Тема дисертації «Формування культурознавчої компетентності майбутніх фахівців з видавничої справи і редагування засобами образотворчого мистецтва».

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ (ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ):

1.             Бобренко Р. В. Художня трансформація дорожніх знаків у творчості Клета Абрахама в контексті стріт-арту [Електронний ресурс] // Художня культура. Актуальні проблеми / Інститут проблем сучасного мистецтва НАН України. – Київ, 2019. – № 16. – Режим доступу: http://hudkult.mari.kiev.ua/issue/view/12427/showToc . – Назва з екрана.

2.             Шрифтознавство : методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань і самостійної роботи для студентів спеціальності 061 «Журналістика. Видавнича справа та редагування» / ВМУРоЛ «Україна» ; укл. Бобренко Р. В. – Київ : ВДК ВМУРоЛ «Україна», 2017. – 31 с.

3.             Образотворчі засоби в діяльності редактора : методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань і самостійної роботи для студентів спеціальності 7.030203 «Видавнича справа та редагування» / ВПІ НТУУ «КПІ»; укл. Р. В. Бобренко. – Київ : ВПІ НТУУ «КПІ», 2012. –  64 с.

4.             Основи видавничої справи : методичні вказівки до написання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030303 «Видавнича справа та редагування» усіх форм навчання / ВПІ НТУУ «КПІ»; укл. Р. В. Бобренко. – Київ : ВПІ НТУУ «КПІ», 2011. – 36 с.

5.             Бобренко Р. В. Дизайн постановки опери В. А. Моцарта «Дон Жуан» в історіографічному контексті // [Збірник тез] XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» (Київ, 27-28 травня 2020 р.) / Університет «Україна».

6.             Бобренко Р. В. Естетично-економічні критерії успішності художнього оформлення періодики при підготовці майбутніх фахівців видавничої справи // Теорія і практика смарт[-]навчання у професійній освіті : матеріали ІІІ Всеукраїнської веб-конференції «Теорія і практика смарт[-]навчання у професійній освіті» (м. Вінниця, 22 травня, 2019 р.) / ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; ред. кол. : Р. С. Гуревич та ін. Вінниця, 2019. – С. 15-18.

7.             Бобренко Р. В. Художня трансформація дорожніх знаків у творчості Клета Абрахама в контексті стріт-арту // Збірник тез ХІХ Міжнародної конференції «Інклюзивне освітнє середовище» (м. Київ, 20-21 листопада 2019 р.) / Університет «Україна». – Київ, 2019.

8.             Бобренко Р. В. Формування редакторів майбутнього: образотворча складова культурознавчої підготовки / Р. В. Бобренко // Друкарство молоде : 7-а Міжнар. наук.-техн. конф. студентів і аспірантів : тези доп. – Київ : ВПК «Політехніка», 2007. – С. 246–248.

ДОСВІД ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ:

2006 р.

Персональна виставка творів живопису та графіки в Будинку-музеї М. Пимоненка 25.03.2006.

2017 р.

Персональна виставка творів живопису та графіки «Порух душі» в Будинку вчених НАН України 05.2017.

2018 р.

Конкурс карикатур «АнтиЛокшина» на тему «Медіаграмотності», організованого ГО «Детектор медіа» 22.02.2018 (дипломант).

Персональна виставка творів живопису та графіки «Душі оновленої барви» в Будинку вчених НАН України 13.04.2018.

Зігура Єлизавета Анатоліївна

Зігура Єлизавета Анатоліївна

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

ВИКЛАДАННЯ: 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

 • проєктування;
 • фірмовий стиль;
 • дизайн реклами; 

ОСВІТА І НАУКОВИЙ СТУПІНЬ:

2012 – 2016    - НАОМА (Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури ), кафедра графічного дизайну – митець-графік, графічний дизайнер; бакалавр

2016 – 2017 - НАКККІМ ( Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв), кафедра дизайну реклами, - дизайнер реклами; спеціаліст

З 2017 - НАМУ, кафедра теорії та історії культури; здобувач Ph.D

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

2017 - засновник часопису «Культурна освіта має адресу» КОМА;

2019 - лекторка музичного інституту ім. Глієра (практика);

2019 – 2020 - лекторка КНУТД, кафедри графічного дизайну, старший викладач дисциплін шрифт і типографіка;

2020 – 2021 – лекторка НАКККІМ, кафедри дизайну реклами, старший викладач дисциплін проектування, фірмовий стиль, дизайн реклами

ПУБЛІКАЦІЇ І ДОСЛІДЖЕННЯ:

Конференції:

 • «ПЛАТОНІВСЬКІ ЧИТАННЯ» 

[11-12.10.19] тема доповіді: «Знаково-символічні аспекти типографіки в художніх практиках концептуалістів ХХ-ХХІ ст».;

[23.11.19] тема доповіді: «Формотворення естетики шрифтів в умовах розвитку технологій книгодрукування: від Гутенберга до 21 століття»

 • «ЕКЗИСТАНЦІЙНА СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ: АЛЬТРУЇЗМ, ЕГОЇЗМ, НАЦИСИЗМ» [5-6.12.19] тема доповіді: «Свобода и мера в творчестве художников постмедийной визуальной культуры в контексте развития трансформации визуальных средств выразительности. ХХ - ХХІ век»
 • ДУХОВНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ ЧАСУ (до 150-річчя «просвіти») [23.02.18] тема доповіді: «Традиції та новації у мистецтві України кінця ХІХ початку ХХ століття»
 • «НАУКОВІ ПОШУКИ, АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» [27.08.20] тема доповіді: «Письмо і шрифт як реді-мейд концептуалізму: культурологічний контекст»

Статті:

 • «Актуализация письменной речи в концептуальном искусстве ХХ века» SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY [Volume 8, No. 4/2020]
 • НАУКОВИЙ ВІСНИК СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ [№ 12/397/2019] «Письмо і шрифт як реді-мейд концептуалізму: культурологічний контекст»
СИВАШ ІЛОНА ОЛЕГІВНА

СИВАШ ІЛОНА ОЛЕГІВНА


доцент КАФЕДРИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

Освіта і вчений ступень:

2013-2015 рр. (магістратура) Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; спеціальність: Дизайн
2015-2018 pр. (аспірантура) Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; спеціальність: Теорія та історія культури (мистецтвознавство)
2019 р. кандидат мистецтвознавства

Почесні звання та нагороди: 

 • 2019 р. - нагороджена Почесною грамотою Міністерства культури, молоді та спорту України

Професійна діяльність:

2011-2013 рр.  інженер-соціолог кафедри суспільних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
2013-2015 рр. методист вищої категорії кафедри суспільних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
2015 р. начальник відділу дистанційного навчання Інституту публічного управління та кадрової політики (НАКККіМ)
2015-2018 рр.

аспірантура Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

2019 р. доцент кафедри графічного дизайну та реклами
2019 р.

головний спеціаліст головного управління Директорату мистецької освіти Міністерства культури України

2019 р.

член спілки дизайнерів України

2020 р.

Завідувач відділу аспірантури та докторантури НАКККіМ

Публікації і дослідження:

 1. Сиваш І. Теоретико-методологічні підходи до розуміння етнодизайну на сучасному етапі культуротворчості // Вісник НАКККіМ: наук. журнал. Київ: Міленіум, 2016. №2. С. 105–109.
 2. Сиваш І. Національний одяг як чинник етнокультури в контексті українського етнодизайну // Мистецтвознавчі записки: наук. журнал. Київ: Міленіум, 2017. Вип. 31. С. 228–236.
 3. Сиваш І. Етнодизайн як складова формування наукових уявлень про український національний стиль на початку ХХ ст. // Вісник НАКККіМ: наук. журнал. Київ: Міленіум, 2018. № 2. С. 319–323.
 4. Сиваш І. Етнодизайнерські аспекти реклами // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. Київ: Міленіум, 2018. Вип. 40. С. 416–423.
 5. Сиваш І. Концептуальні засади етнодизайну в Україні // Вісник НАКККіМ: наук. журнал. Київ: Міленіум, 2018. № 3. C. 416–420.
 6. СивашІ. Інтерпретації в етнодизайні (на прикладі класичного виду українського мистецтва – народної вишивки) // Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу: зб. тез доповідей Всеукраїнської науково-теорет. конф. 2–3 черв. 2016 р. Київ: Інст. культурології НАМ України, 2016. С. 103–104.
 7. Сиваш І. Етнокультурний стереотип як феномен сучасної культури // Дискурсивний вимір сучасного мистецтва: діалог культур: зб. тез доповідей науково-теоретич. конф. з міжнар. участю 30 лист. 2016 р. Київ: Інст. культурології НАМ України, 2016. С. 125–128.
 8. Сиваш І. Етнодизайн. Культуротворче значення // Гуманітарні студії НАКККіМ: матер. Міжнародної наук.-теорет. конф. 23 лист. 2017 р. Київ: НАКККіМ, 2017. С. 400–401.
 9. Сиваш І. Національні форми декоративного мистецтва як фактор етнічної самоідентифікації // Традиційна культура в умовах глобалізації: збереження автентичності та розвиток креативних індустрій: матер. наук.-практ. конф. 22–23 черв. 2018 р. Харків: Друкарня «Мадрид», 2018. С. 376–378.
 10. Сиваш І. Етнодизайн як національна форма мистецтва в сучасній світовій культурі: функції і місце // Національні культури у глобалізованому світі: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. 6–7 квітн. 2017 р. Київ: КНУКіМ, 2017. С. 286–288.
 11. Сиваш І. Українські народні художні промисли як основа етнодизайнерських проектів // Наука, дослідження, розвиток: матер. Міжнародної науково-практ. конф. 29–30 вересн. 2018 р. Познань–Варшава, 2018. С. 43–47.
 12. Сиваш І. Дослідження етнодизайну в контексті розбудови української культури // Художня культура і мистецька освіта: традиція та сучасність: матер. VII Міжнародної науково-творч. конф. 20 лист. 2018 р. Київ: НАКККіМ, 2018. C. 154–157.
 13. Сиваш І. Етномотиви у сучасній українській рекламі // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір: матер. ІІ Міжнародної наукової конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів 6–7 груд. 2018 р. Київ: НАКККіМ, 2018. С. 36–37.
Слівінська Аліна Францівна

Слівінська Аліна Францівна

ДОЦЕНТ

Освіта і вчений ступень:

1984 р Закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка
1987-1990рр Навчалася в аспірантурі Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка
1991 р Отримала наукову ступінь кандидата філософських наук (спеціальність 09.00.01 «діалектичний і історичний матеріалізм»)
1994 р Отримала вчене звання доцента
2017 р Пройшла підвищення кваліфікації на курсах Сумського державного університету «Інноваційні підходи до викладання філософських дисциплін»

Професійна діяльність:

З 2018 р. Працює в НАККіМ
- Автор більше 60 наукових робіт (в тому числі статті видані у фахових виданнях ВАК України) і навчально-методичних праць, учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій

Публікації і дослідження:

 1. Навчально-методичний комплекс «Філософія мистецтва» для спеціальності «сценічне мистецтво». КНУКіМ, 20018;
 2. Динаміка британських клубів в «довгому» ХІХ столітті: соціально-політичний аспект- Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»- Випуск 132 (5), 2018.-С.300-305;
 3. Наукові спільноти в європейській культурі раннього Нового часу- Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»- Випуск 131,2018- С.308-313;
 4. Філософський дискурс «digital age».-Україна в гуманітарних соціально-економічних вимірах.-Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції (присвяченій 100-річчю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара), 30-31 березня 2018 р.- Частина І.- С.126-129;
 5. Комодифікація танцювального мистецтва: історія і сучасність. Економіка і культура в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії.-ІІІ міжнародна науково-теоретична конференція, 21-22 березня 2018.- Частина І. – с.210-213;
 6. Концепція когнітивного капіталізму і перспективи розвитку гостинності як креативної індустрії/ Філософія та політологія в контексті сучасної культури //Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара //Випуск 1(16), 2017, с.52-59;
 7. Інституціоналізація британських клубів в контексті національно-регіональної специфіки культури Просвітництва//Гілея.- Вип.121(6).-К.- 2017. –с.160-165;
 8. Еволюція гостинності в суспільстві споживання: від класичного до креативного консьюмеризму// Гілея.-Вип.120(5).-К.-2017.- с.173-178;
 9. Культурні і креативні індустрії у структурі когнітивного капіталізму //Національні культури в глобалізованому світі. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 6-7 квітня 2017р., с.416-419;
 10. Інноваційний туризм: в пошуках екзистенціалів буття //Культурні і креативні індустрії: історія, теорія та сучасні практики. Київ. 24 квітня 2017. Програма міжнародної конференції, с.14;
 11. Клуби в політичному ландшафті Великобританії//Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. Дніпро. 26-27 травня 2017.Ч.І.с.234-237;
 12. Ідейно-теоретичні засади пацифізму як суспільно-політичного руху: історичний контекст/ Гілея вип.113(10), 2016, с.232-238;
 13. Рецепція проекту «вічного миру» І. Канта в європейському соціо-культурному ландшафті кінця ХІХ ст. – початку ХХ ст. //Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, випуск ХХХУ,20015;
 14. Гостинність у філософії І. Канта : антропологічний вимір//Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, випуск ХХХІУ,20015,с.42-49;
 15. Ідея «всезагальної гостинності» в трактаті І. Канта «До вічного миру»//Гілея, випуск 100(9), 20015, с.111-115;
 16. Проблема деконструкції культури в глобалізованому світі.//Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній культурі» м. Київ,7 квітня 2016 р;
 17. Сучасне мистецтво як продукування соціальних смислів.// Міжнародна науково-практична конференція «Креативні індустрії в сучасному культурному просторі» м. Київ, 26 травня 2016 р;
 18. Проблема східного деспотизму: цивілізаційний контекст.//ХІХ сходознавчі читання А. Кримського, м. Київ,16-17 жовтня 20015 р.,с.76.

         logo                    
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

Ми в соцiальних мережах:

Контакти
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15, м.Київ, 01015, Україна
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Інститут практичної культурології
та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12

Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04

Відділ кадрів та документо-
забезпечення:
(044) 280-92-09
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81,
(068) 784-49-27,
Факс: (044) 280-92-09
Отримати інформацію
щодо вступу в Академію
пн-пт 09:00-18:00
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Інститут дизайну
та реклами:
(044) 280-27-02