Науковий журнал «Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв»

Науковий журнал «Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв»

Сайт: http://journals.uran.ua/visnyknakkkim
Галузь та проблематика: В журналі висвітлюються актуальні питання культурології та мистецтвознавства. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру
ISSN 2226–3209 (Print), ІSSN 2409–0506 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19938-9738ПР від 17.05.2013 р.
Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 р. № 886 як фахове видання категорії Б зі спеціальностей: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; 024 Хореографія; 025 Музичне мистецтво; 026 Сценічне мистецтво; 034 Культурологія.
Збірник зареєстровано у вітчизняних та міжнародних науковометричних системах: Українська науково-освітня мережа УРАН, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, EBSCO Publishing, Centraland Eastern European Online Library (CEEOL), Index Copernicus, Crossref, Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD), Open Academic journal Index; Cite Factor; Google Scholar; Global Impact Factor, Science Index (РІНЦ); International Impact Factor Services; Research Bible
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, англійська, російська (змішаними мовами)
Головний редактор: Денисюк Ж.З., доктор культурології
Відповідальний секретар: Карпов В.В., доктор історичних наук
Адреса редакції: вул. Лаврська, 9, корпус 11, кім. 204, Київ, Україна, 01015
Тел.: (044) 280-21-93
E-mail: nauka@dakkkim.edu.ua

Альманах «Культура і сучасність»

Альманах «Культура і сучасність»

Сайт: http://journals.uran.ua/kis
Галузь та проблематика: В альманасі висвітлюються актуальні питання культурології та мистецтвознавства, опосередковані динамічними змінами на сучасному етапі цивілізаційних трансформацій
ISSN2226-0285
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21134-10934 ПР від 08.12.2014 р.
Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 р. № 886 як фахове видання категорії Б зі спеціальностей: 022 Дизайн; 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; 028 Менеджмент соціокультурної діяльності; 034 Культурологія
Збірник зареєстровано у вітчизняних та міжнародних науковометричних системах: Українська науково-освітня мережа УРАН, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, International Impact Factor Services, Index Copernicus, Crossref, Google Scholar, Centraland Eastern European Online Library (CEEOL), Research Bible, Science Index (РІНЦ), Cite Factor, Global Impact Factor, Scientific Indexing Services.
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання:українська, англійська, російська (змішаними мовами)
Головний редактор:Герчанівська П.Е., доктор культурології, професор
Відповідальний секретар:Овчарук О.В., доктор культурології, професор
Адреса редакції:вул. Лаврська, 9, кім. 204, корпус 11, Київ, Україна, 01015
Тел.:(044) 280-21-93
E-mail: nauka@dakkkim.edu.ua

Збірник наукових праць «Мистецтвознавчі записки»

Збірник наукових праць «Мистецтвознавчі записки»

Сайт: http://journals.uran.ua/mz
Галузь та проблематика: Збірник наукових праць «Мистецтвознавчі записки» має на меті висвітлення різноманітної історичної та теоретичної проблематики мистецтвознавства. Тематика статей пов’язана як із сучасною мистецькою практикою, так і з художньою культурою минулих епох. У статтях представлено широкий спектр сучасної мистецтвознавчої думки. Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків мистецтва та культурології, викладачів, аспірантів та студентів гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами художньої культури.
ISSN2226-2180
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21135-10935ПР від 08.12.2014 р.
Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 р. № 886 як фахове видання категорії Б зі спеціальностей: 022 Дизайн; 023 Образотворче мистецтво,декоративне мистецтво, реставрація; 024 Хореографія; 025 Музичне мистецтво; 026 Сценічне мистецтво.
Збірник зареєстровано у вітчизняних та міжнародних науковометричних системах: Українська науково-освітня мережа УРАН, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,International Impact Factor Services, Crossref, Google Scholar, Centraland Eastern European Online Library (CEEOL), Research Bible, Science Index (РІНЦ), Global Impact Factor, Scientific Indexing Services.
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання:українська, англійська, російська (змішаними мовами)
Головний редактор:Афоніна О.С., доктор мистецтвознавства, професор
Відповідальний секретар:Зосім О.Л., доктор мистецтвознавства, доцент
Адреса редакції:вул. Лаврська, 9, корпус 11, кім. 204, Київ, Україна, 01015
Тел.:(044) 280-21-93
E-mail: nauka@dakkkim.edu.ua

Науковий журнал «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія»

Науковий журнал «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія»

http://journals.uran.ua/bdi
Галузь та проблематика: У фаховому науковому журналі «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» висвітлюються актуальні питання у галузі інформаційної, бібліотечної і архівної справи. Видання адресоване фахівцям у галузі бібліотекознавства, документознавства, архівознавства, соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, а також науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, усім, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного та прикладного характеру.
ISSN2409-985
Передплатний індекс: 86544
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21133-10933ПР від 08.12.2014 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 26.11.2020 № 1471 як фахове видання категорії Б в галузі соціальних комунікацій зі спеціальності 029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Збірник зареєстровано у вітчизняних та міжнародних науковометричних системах: Українська науково-освітня мережа УРАН, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Crossref, Google Scholar, Centraland Eastern European Online Library (CEEOL), Research Bible.
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)
Головний редактор: Добровольська В. В., доктор наук з соціальних комунікацій, доцент
Відповідальний секретар: Філіппова Н. П., кандидат наук з соціальних комунікацій
Адреса редакції: вул. Лаврська, 9, корпус 11, кім. 204, Київ, Україна, 01015
Тел.:(044) 280-21-93
E-mail: nauka@dakkkim.edu.ua; vika_dobrovolska@ukr.net

Конференції

2016 Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності
2012 Трансформація освіти і культура
2013 Трансформаційні процеси в освіті і культурі
2014 Культурно-мистецька освіта як складова художнього простору ХХІ століття
2015 Збірка Мистецька освіта в культурному просторі України ХХ століття
2016 Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні
2016 Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: формування громадянського суспільства
2016 Мистецька освіта і культура України ХХІ століття: Євроінтеграційний вектор
2016 Пам'ятки сакрального мистецтва: збереження, дослідження та мистецтвознавча експертиза
2017 Другі наукові читання, присвячені пам'яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра
2017 Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі України ХХІ століття
2017 Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності
2017 Культурно-мистецькі обрії. Збірник наукових праць. Випуск 3
2017 Гуманітарні студії НАКККіМ
2018 Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології
2018 Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: виклики та концепції сьогодення
2018 Художня культура та мистецька освіта: традиції та сучасність
2018 Культурний код військової символіки
2018 Музеї і Реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності (Збірник)
2018 Музеєфікація історії: оборона Києва у 1941 році. Збірник матеріалів науково-практичної конференції
2019 Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-творчої Інтернет-конференції
2019 Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство. Матеріали міжнародного симпозіуму, присвяченого 50-річчю НАКККіМ
2019 Збірник Культурний код військової символіки:
- ВЄДЄНЄЄВ Д. Нагородна система Української повстанської армії
- КАРПОВ В. Становлення символіки військових частин Збройних Сил України
- ФУРМАН І., ПЕЧЕНЮК І. Еволюція Військово-морського прапора України в 1917–1918 роках
- АФОНІНА О. Мистецький код і «подвійне кодування» у символіці
- ДЕНИСЮК Ж. Мілітарна символіка в контексті символічного означення культури
- ЄВТУШЕНКО Ю. Нагрудний знак інструкторської школи старшин доби Української революції 1917–1921 рр.
- ЗАБОЛОТНИЙ В. Створення емблеми факультету підготовки офіцерів запасу Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
- ЛИТВИН С. Історіографія витоків новітніх образів при створенні військової відомчої символіки України
- НАУМЕНКО А. Виховне значення військової форми і символіки армії Української народної республіки доби Директорії УНР
- ЗАРУБА О. Військова символіка іноземного легіону збройних сил Франції
- НЕПОТА І. Сучасний стан символіки силових структур України
- ФІСУН В. Генезис та еволюція дукача в Україні
- ДОЛЕСКО С. Козацький пояс
- ДАЦЕНКО А. Розвиток козацького скоропису в контексті української мілітарної символіки та естетико-культурологічної думки
- МІНЕНКО Л. Основні етапи створення символіки Національного військово-історичного музею України
- ЗАЛЕВСЬКА М. Гаптовані хоругви України
2019 Збірник Наукова атрибуція творів мистецтва, експертиза та оцінка культурних цінностей:
- Буличова В., Муратова А. Наукова атрибуція та експертиза предметів нумізматики, фалеристики та медальєрики Харківського історичного музею імені М.Ф.Сумцова
- Верхотурова М. До методів дослідження артилерії XIV– XVIII ст.
- Гелета О. Формування підходів до визначення оцінної вартості культурних цінностей в частині природничих пам’яток
- Доскалюк В. Досвід атрибуції творів із експозиції Музею мистецтв Прикарпаття
- Дубровіна Л., Калініна-Симончук Ю. Наукова атрибуція, опис та експертиза цінності рукописної та книжкової спадщини у законодавстві України та практичній діяльності наукових бібліотек
- Жадейко О. Легальний провенанс як засадничий фактор формування вартості робіт Валерія Гегамяна
- Живкова О. Атрибуція п'яти творів живопису з колекції Музею Ханенків
- Златанов З. Історія розвитку декоративно-ужиткового мистецтва в Україні
- Іванова В. Рукописне службове Євангеліє XVII ст. з фондів Сумського обласного краєзнавчого музею: вивчення й атрибуція
- Карпенко О. Теорія композиції у викладацькій системи Казимира Малевича і Олександра Богомазова
- Карпов В. Приватна колекція в українському культурно-мистецькому просторі: новації правової легалізації
- Кацай В. Невідома картина Михайла Беркоса
- Ковальчук Г. Специфіка атрибуції та експертизи рідкісних книг
- Кондратюк А. До питання атрибуції двох ікон з іконостаса Аннозачатіївської церкви Києво-Печерської лаври
- Конотоп А. Гравюри з серії «Vedute di Roma» («Види Риму») роботи Джованні Батіста Піранезі
- Костюк С. Тернопільський обласний краєзнавчий музей: традиції реставрації
- Кохан О. Аспекти атрибуції виробів порцелянового заводу Андрія Міклашевського в колекції НМІУ
- Кравченко Л. Атрибуція творів севрської порцеляни. Дослідження предметів сервізу «із зеленими стрічками» з колекції музею Ханенків
- Куцаєва Т. Атрибуція стародруків та антикварних книжок в книгозбірні НМІУ: дослідження 2017-2019 рр.
- Максимов C. Регулювання оцінки культурних цінностей
- Мацело А. До атрибуції двох скульптур з колекції музею Ханенків
- Міщенко І. Атрибуція творів Карла Аренда та уточнення біографічних даних художника
- Муратова А. Колекція кишенькових годинників у збірці Харківського історичного музею імені М.Ф.Сумцова
- Несен І. Особливості формотворення костюмів у народів стародавнього світу
- Новікова К. Презентація методики мистецтвознавчої експертизи (загальна частина)
- Подрез-Ряполова І., Циганок О. Оцінка культурних цінностей: проблеми правової регламентації
- Поліщук І. Використання спеціальних знань для виявлення піратства у творах мистецтва
- Потильчак О. Неописаний тип наслідування Джичудським дирхемам кінця XIV століття: до проблеми атрибуції нумізматичної пам'ятки
- Свириденко Н. Клавішні професійні інструменти у соціокультурному просторі України – історія і перспективи
- Святець Г. Наукова атрибуція творів із зібрання Сумського обласного художнього музею ім. Никанора Oнацького
- Солярська І. Метафоризм та «смерть автора» в сучасному українському мистецтві (на прикладі творчості М. Кумановського)
- Травкіна О. До атрибуції деяких визначних пам’яток ювелірного мистецтва із зібрання Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»
- Харковенко Р. Історичний аспект формування культурної спадщини Грузії
- Шульгіна В. Експертна оцінка творів Єлизавети Білоградської і Максима Березовського в архівах Європи: рукописна спадщина української музичної культури ХVІІІ століття
- Шман С. Актуальні питання атрибуції та експертизи музичних інструментів
- Черкашина Н. Історія формування колекції голландської графіки у Харківському художньому музеї
- Яковлев О. Мистецтво в системі мережевих комунікацій ХХІ століття
2019 Сучасний культурний простір у мистецтвознавчому дискурсі
2019 Збірник Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології
2019 Збірник Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: дослідницькі практики, динаміка розвитку, сфери реалізації
2019 Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір: матеріали IIІ міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрів
2020 Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології матеріали Чотирнадцятої Міжнародної науково-творчої дистанційної конференції
2020 Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір: Матеріали IV міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та магістрантів
2020 Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ ст.
2020 Збірка  1 ч. Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі НАКККіМ
2020 Збірка 2 ч. Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі НАКККіМ
2021 Збірник матеріалів конференції "Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір"
Дизайн – синергія мистецтва та науки
Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство
2021 Збірник конференції "100 років української культури в екзилі"
Збірник конференції 2018 р. "Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір"
Програма науково-практичної конференції "Діяльність продюсера  в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття", 10 грудня 2021 р.
2021 Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХI століття: розмаїття, взаємодія, єдність
2022 Збірник конференції "Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі"
21-22 червня 2022 р. Збірник конференції "Сучасний культурно-мистецький простір: креативні та інформаційно-комунікативні трансформації"
28-29 жовтня 2021 р. Збірник конференції "Наукова атрибуція творів мистецтва, експертиза та оцінка культурних цінностей"
2022 Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір: матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та магістрантів
2022 Культурні домінанти ХХІ століття: мистецька освіта: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
11–12 лютого 2022 р. Актуальні філософські, політологічні та культурологічні проблеми розвитку людини і суспільства у динамічному та глобалізованому світі
2022 Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: досягнення, інновації, перспективи: збірник наукових праць

Монографії

Зосім О. Західноєвропейська духовна пісня на східнослов’янських землях у XVII-XІX століттях
Гетьман Кирило Розумовський та його доба Частина 1
Гетьман Кирило Розумовський та його доба Частина 2
Карпов В.В. Пленники Сталина
Карпов В.В. Становлення та розвиток військової символіки України 1991-2012 р.р.
Карпов В.В. Українська звитяга
Станіславська К. Мистецько-видовищні форми сучасної культури
Герчанівська П.Е. Культурологія
Герчанівська П.Е. Українська народна культура: християнський вимір
Герчанівська П.Е. Культурологія. Термінологічний словник
Герчанівська П.Е. Культура в парадигмах ХХ-ХХІ ст.
Зоряна А.М. Документний потік перекладів як відображення міжкультурної комунікації
Кущ Є. Електромузичний інструментарій як еволюційний фактор музичної культури
Зосім О. Східнослов’янська духовна пісня: сакральний вимір
Садовенко С.М. Хронотопи аксіосфери української народної художньої культури
Український мистецтвознавчий дискурс
Копієвська О.Р. Культурна функція держави в контексті національного державотворення
Копієвська О.Р. Трансформаційні процеси в культурі сучасної України
Копієвська О.Р. Паркова індустрія
Овсянніков В.Г. Поп-рок як репрезентативний напрям сучасної української музичної культури
Феномен культури у гуманітарному дискурсі: колективна монографія
Личковах В.А. "Естетика українського та польського авангарду"
Вежневець І.Л. "Музичний портрет" у творчості Френсіса Пуленка"
Погребняк Г.П. Авторський кінематограф у культурному просторі другої половини ХХ - початку ХХІ століття
Погребняк Г.П. Кіно, телебачення та радіо в сценічному мистецтві
Кравченко А.І.Культурологічні виміри камерно-інструментального мистецтва Одеси (кінець ХХ – початок ХХІ століть)
Кравченко А.І. Камерно-інструментальне мистецтво України кінця ХХ – початку ХХІ століть (семіологічний аналіз)
Цифрове врядування, за редакцією доктора наук з державного управління, доцента Карпенка Олександра Валентиновича

Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури

Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Випуск №18 2007р.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Випуск №19 2007р.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Випуск №20 2008р.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Випуск №21 2008р.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Випуск №22 2009р.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Випуск №23 2009р.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Випуск №24 2010р.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Випуск №25 2010р.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Випуск №26 2011р.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Випуск №27 2011р.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Випуск №28 2012р.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Випуск №29 2012р.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Випуск №30 2013р.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Випуск №31 2013р.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Випуск №32 2014р.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Випуск №33 2014р.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Випуск №34 2015р.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Випуск №35 2015р.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Випуск №36 2016р.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Випуск №37 2016р.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Випуск №38 2017р.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Випуск №39 2017р.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Випуск №40 2018р.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Випуск №41 2018р.

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 1 2011 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 2 2011 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 3 2011 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 4 2011 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 1 2012 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 2 2012 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 3-4 2012 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 1 2013 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 2 2013 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 3 2013 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 4 2013 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 1 2014 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 2 2014 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 3 2014 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 4 2014 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 1 2015 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 2 2015 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 3 2015 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 4 2015 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 1 2016 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 2 2016 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 3 2016 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 4 2016 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 1 2017 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 2 2017 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 3 2017 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 4 2017 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 1 2018 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 2 2018 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 3 2018 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 4 2018 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 1 2019 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 2 2019 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 3 2019 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 4 2019 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 1 2020 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 2 2020 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 3 2020 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 4 2020 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 1 2021 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 2 2021 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія № 3 2021 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія №4, 2021 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія №1, 2022 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія №2, 2022 р.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія №3, 2022 р.

 

Вісник НАКККіМ

Вісник НАКККіМ №1 2007р.
Вісник НАКККіМ №2 2007р.
Вісник НАКККіМ №3 2007р.
Вісник НАКККіМ №4 2007р.
Вісник НАКККіМ №1 2008р.
Вісник НАКККіМ №2 2008р.
Вісник НАКККіМ №3 2008р.
Вісник НАКККіМ №4 2008р.
Вісник НАКККіМ №1 2009р.
Вісник НАКККіМ №2 2009р.
Вісник НАКККіМ №3 2009р.
Вісник НАКККіМ №4 2009р.
Вісник НАКККіМ №1 2010р.
Вісник НАКККіМ №2 2010р.
Вісник НАКККіМ №3 2010р.
Вісник НАКККіМ №4 2010р.
Вісник НАКККіМ №1 2011р.
Вісник НАКККіМ №2 2011р.
Вісник НАКККіМ №3 2011р.
Вісник НАКККіМ №4 2011р.
Вісник НАКККіМ №1 2012р.
Вісник НАКККіМ №2 2012р.
Вісник НАКККіМ №3 2012р.
Вісник НАКККіМ №4 2012р.
Вісник НАКККіМ №1 2013р.
Вісник НАКККіМ №2 2013р.
Вісник НАКККіМ №3 2013р.
Вісник НАКККіМ №4 2013р.
Вісник НАКККіМ №1 2014р.
Вісник НАКККіМ №2 2014р.
Вісник НАКККіМ №3 2014р.
Вісник НАКККіМ №4 2014р.
Вісник НАКККіМ №1 2015р.
Вісник НАКККіМ №2 2015р.
Вісник НАКККіМ №3 2015р.
Вісник НАКККіМ №4 2015р.
Вісник НАКККіМ №1 2016р.
Вісник НАКККіМ №2 2016р.
Вісник НАКККіМ №3 2016р.
Вісник НАКККіМ №4 2016р.
Вісник НАКККіМ №1 2017р.
Вісник НАКККіМ №2 2017р.
Вісник НАКККіМ №3 2017р.
Вісник НАКККіМ №4 2017р.
Вісник НАКККіМ №1 2018р.
Bісник НАКККіМ №2 2018р.
Bісник НАКККіМ №3 2018р.
Bісник НАКККіМ №4 2018р.
Bісник НАКККіМ №1 2019р.
Bісник НАКККіМ №2 2019р.
Bісник НАКККіМ №3 2019р.
Bісник НАКККіМ №4 2019р.
Bісник НАКККіМ №1 2020р.
Bісник НАКККіМ №2 2020р.
Bісник НАКККіМ №3 2020р.
Bісник НАКККіМ №4 2020р.
Вісник НАКККіМ №1 2021р.
Вісник НАКККіМ, №2, 2021р
Вісник НАКККіМ №3, 2021р.
Вісник НАКККіМ №4, 2021 р.
Вісник НАКККіМ №1, 2022 р.
Вісник НАКККіМ №2, 2022 р.
Вісник НАКККіМ №3, 2022 р.

Культура і сучасність

Культура і сучасність №1 2007р.
Культура і сучасність №2 2007р.
Культура і сучасність №1 2008р.
Культура і сучасність №2 2008р.
Культура і сучасність №1 2009р.
Культура і сучасність №2 2009р.
Культура і сучасність №1 2010р.
Культура і сучасність №2 2010р.
Культура і сучасність №1 2011р.
Культура і сучасність №2 2011р.
Культура і сучасність №1 2012р.
Культура і сучасність №2 2012р.
Культура і сучасність №1 2013р.
Культура і сучасність №2 2013р.
Культура і сучасність №1 2014р.
Культура і сучасність №2 2014р.
Культура і сучасність №1 2015р.
Культура і сучасність №2 2015р.
Культура і сучасність №1 2016р.
Культура і сучасність №2 2016р.
Культура і сучасність №1 2017р.
Культура і сучасність №2 2017р.
Культура і сучасність №1 2018р.
Культура і сучасність №2 2018р.
Культура і сучасність №1 2019р.
Культура і сучасність №2 2019р.
Культура і сучасність №1 2020р.
Культура і сучасність №2 2020р.
Культура і сучасність №1 2021р.
Культура і сучасність №2, 2021р.
Культура і сучасність №1, 2022р.

Мистецтвознавчі записки

Мистецтвознавчі записки Випуск №11 2007р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №12 2007р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №13 2008р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №14 2008р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №15 2009р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №16 2009р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №17 2010р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №18 2010р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №19 2011р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №20 2011р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №21 2012р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №22 2012р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №23 2012р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №24 2013р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №25 2014р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №26 2014р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №27 2015р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №28 2015р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №29 2016р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №30 2016р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №31 2017р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №32 2017р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №33 2018р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №34 2018р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №35 2019р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №36 2019р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №37 2020р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №38 2020р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №39 2021р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №40 2021р.
Мистецтвознавчі записки Випуск №41 2022р.

Вимоги до публікацій

Вимоги до публікацій
Оформлення ReferencesПриклади оформлення бібліографії відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»

 

Статті подаються до відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності академії на е-mail: nauka@dakkkim.edu.ua.

Адреса: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ,

вул. Лаврська, 9, корпус 11, кабінет 204,тел. (044) 280- 21-93